Gerard Oord

9

Stopp lutheranisering av Bibelen.

Bibel 2011 tydeliggjør kirkens lære. Kan det være riktig?Er vi klar over at Førsteamanuensis i religion ved i UiA, Morten Beckmann har identifisert over 40 vers i Bibel 2011 der oversettelsesvalgene forsterker og underbygger kirkens lære om Jesus og Den hellige ånd. Det er på høy tid å rope et varsko.

Publisert: 12. mai 2020

Herved en stor takk til Morten Beckmann, for hans innlegg i avisen Vårt  Land den 4. mai. Det er banebrytende. Beckmann går til felts mot oversettelses arbeid i Bibel 2011 og som bærer tydelig preg av et ønske fra oversetterne om å forandre Bibelens ord dit hen at det harmoniserer med kirkens lære, istedenfor omvendt. Han nevner at han i sin egen forskning har identifisert over 40 vers som gjenspeiler en slik tendens.  Burde ikke dette få alarmklokkene til å ringe? Bibelselskapet gjør oss alle og spesielt kommende generasjoner en bjørnetjeneste ved at oversettelsesvalgene forsterker og underbygger kirkens lære. Hva skjer hvis læren er feil?

Vi kan vel si at kirkens lære mest går ut på Luthers lære. Det er ingen tvil om at Luther var en meget stor mann og en stor teolog, men på enkelte punkter er teologien hans  meget kontroversiell. I den store katekismus kommer han med følgende uttalelse: "Jomfruen fødte en sønn uten synd forat Han kunne bli herre over synden". Det er fare for at denne uttalelsen er Luthers teologiske Akilles hæl.

For det første avskaffer han ved denne uttalelsen Jesus som Menneskesønn, Han som måtte bli oss lik i alle ting. Hebr. 2 og 4. Jesus blir på denne måten umenneskeliggjort. I tillegg er det umulig for den Jesus som Luther innfører å bli en miskunnelig og trofast Yppersteprest siden betingelsen for å bli det var at Han hadde en fallen natur, noe som Luther nekter for.

I flere oversettelser står det i Rom 6,10 at Jesus "døde fra synden"  mens Bibelselskapet skriver "døde for synden".  Beckmann kommenterer: "Det som i allefall er sikkert er at Bibel 2011 tolker uttrykket i 6,10 på typisk luthersk vis og fokuserer på Jesu forsoningsdød. Men det spørs om det er akkurat dette som menes her, særlig siden det identiske uttrykket  også brukes om de troende  i Rom 6,2". Hvordan kunne Jesus dø fra synden hvis Han ikke var blitt født med synden i kjødet? Jo, Han døde på korset for våre synder, men døde i sitt liv fra synden. Ved døden over vår gamle natur beseiret Han døden. Hebr. 2, 14.

Det virker som om Bibelselkapet gjør sitt ytterste til å forandre kjerneverset i Rom 8,3 ved å tilføye flere ord som ikke står i grunnteksten med den hensikt at Luthers teologi skal komme frem. I 1930 oversettelsen står det "og fordømte synden i kjødet" mens i Bibel 2011 skrives det "og holdt dom over synden i oss" . Det blir en vesensforskjell. Kan man ikke kalle dette for en forfalskning? I tillegg blir ordet sarx, nærmest konsekvent oversatt med kjøtt og blod istedenfor med "kjød". Skriftordet kan da få et helt annet budskap. eks. 1 Peter 4, 1. Det fører til en grov og villedende forenkling av Ordet.

Enten kan en oppfatte dette som en bunnløs mangel på respekt for Guds ord eller en skremmende mangel på innsikt i Guds frelsesverk. Resultatet blir en systematisk fjerning av Menneskesønnen fra Skriften. Dette bekrefter påstanden til Beckmann om at oversettelsen styres i stor grad for å tydeliggjøre kirkens lære. Dette er katastrofalt. Vi håper Bibelselskapet besinner seg på den kommende revidering. Tenk på generasjonene etter oss.

Rektor Vidar Leif Haanes ved MF sier i et innlegg: " Et kriterium for å si om noe er akademisk eller ikke , handler ofte om evnen til å utøve kritikk eller selvkritikk". Hvis man må forandre Guds Ord for å få kirkens lære til å passe inn, burde ikke det alene være nok til å forstå at kirkens lære er feil og at det er tid for selvkritikk? Det tyder på at det etter 500 år er på høy tid at Luthers lære på enkelte punkter blir revidert. Eller er han også en Pave?

Gerard Oord

 

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere