Lars-Kåre Katla

4

Samfunnsnytten

Når nye veier skal bygges, industriområder og boligfelt reguleres, er det samfunnsnytten prosjektene har som blir lagt til grunn. Og det er viktig at denne blir vurdert, slik at prosjektene blir lønnsomme. Men, det er ikke bare lønnsomhet som må vurderes, selv om dette er viktig. Andre hensyn må også tas med.

Publisert: 11. mai 2020

Skal verdien av samfunnsnytten bli riktig må alle faktorer bli vurdert. Selv om det er pengene som råder, og som blir tatt mest hensyn til, er det andre viktige hensyn å ta.

Det har vært mye fint snakk om miljø, bærekraft, naturmangfold og klima. Disse faktorene er også viktige å ta med. Dessverre er det slik at de vurderingene som kommer frem, og argumentasjonene som blir brukt, går mye på reisetid. Nytteverdiene går på hvor fort en kommer frem, og det virker som at jo høyere fart en kan ha, dess større blir samfunnsnytten. Det kan være så, men hva med natur, miljø og arbeidsplasser?

Det er et overordnet mål å få fergefri europavei langs kysten. Det koster enorme summer som blir påtvunget bilistene i form av bompenger. Langs kysten var det mange skipsverft og verksteder som var bygget med grunnlag i vedlikehold og reparasjoner av fiskefartøy og ferger. Dette utgjorde mange arbeidsplasser; trygge sådanne. Nå blir fergene erstattet med broer og tuneller, og mye av det arbeidet som var mer og mindre fast, faller selvsagt bort. Dermed ville også mange av arbeidsplassene falle bort. Omstilling ble nødvendig for å overleve.  Flertallet ser ut til å mene at nytteverdien av broer og tuneller er større enn de arbeidsplassene fergene opprettholdt.

Vi har også naturmangfold som også bør få oppmerksomhet hva samfunnsnytten angår. Myrer er viktig tilholdssted for hundrevis av arter som er svært viktige å ta vare på. Bøndene får ikke dyrke opp myrer, men det er ingen problem når reguleringsplanene kommer. Vi kan gjerne tale vel om at vi får mange flere dekar med jordbruksareal, men de arealene er ikke de samme som myrene var. Hvor blir det av, eller hvordan går det med det viktige artene som hadde tilholdssted i myra.

Jeg er ikke sikker på om samfunnsnytten blir så stor som det blir opplyst, om en tar med alle sider som blir berørt når områder skal omreguleres. Fordi mikroorganismer, naturmangfold, osv er ikke-prissatte verdier, kommer ikke disse frem i nytteberegningene. Hadde de gjort det hadde vi nok fått en annen verdi på samfunnsnytten. Utrydningstruede arter blir i stor grad oversett, og tatt lite hensyn til. Mikroorganismene er, som navnet sier, små men enormt viktige for grunnlaget for mat og jordbruksproduksjon.

Vi bør ha lært noe nå av det Covid-19 viruset har ført med seg. Vi opplever stengte landegrenser, og blir det langvarig så blir det matmangel. Når da viktige naturområder og biotoper for ulike insektarter er lagt ned under betong og asfalt blir det vanskelig å få opp selvforsyningsgraden av mat. Da får vi se den reelle verdien av samfunnsnytten. Men da er det for sent! Derfor må alle sider vurderes når samfunnsnytten skal bankes – både de prissatte og ikke-prissatte.

Lars-Kåre Katla

Folkevalgt PDK

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
10 dager siden / 2972 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
7 dager siden / 1618 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1571 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
8 dager siden / 1270 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
13 dager siden / 1071 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
18 dager siden / 652 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere