Kjell G. Kristensen

114

Prestetjeneste gitt i et billedlig perspektiv

Når det gjelder Bibelens utsagn om prester, er det kun Heb.7.14 -17 hvor Moses - det vil si ordningen under den første pakten (Heb.9), man kan lese om prestetjeneste fra Juda stamme: Det er velkjent at vår Herre stammer fra Juda, og Moses har aldri sagt noe om prester fra den stammen. Alt dette blir enda tydeligere når det står fram en annen prest, som er lik Melkisedek. Han er ikke blitt prest gjennom en lov som krever en bestemt avstamning, men «gjennom kraften i et uforgjengelig liv». Han får jo dette vitnesbyrdet: Du skal til evig tid være prest av samme slag som Melkisedek.

Publisert: 9. mai 2020

Men ellers har Bibelen noe å utsette på den vanlige prestetjenesten under det som kalles «den jordiske helligdom» i forhold til det som kalles « Det Aller Helligste» som i Heb.8 defineres som den himmelske helligdommen.

 De to helligdommene nevnes så i Heb.9.1-10, og omtales som to rom, det jordiske rommet blir her kalt det forreste rommet og «Det Hellige» som fortsatt tilhører den første pakt. Et forheng skiller mellom dette og det innerste rommet som blir kalt «Det Aller Helligste» - og dermed den himmelske helligdommen. (Ny pakt, Heb.8.8-13) Det som Heb.9.1-10 så gjør, er sammenligne tjenestene i disse to rommene, og slår så fast at tjenesten i Det Aller helligste ikke er åpnet enda, så lenge den jordiske helligdommen ennå står.

De kan altså ikke fungere samtidig, noe som er godt forståelig da disse helligdommene skiller mellom forgjengelighet (jordisk liv) og uforgjengelighet (evig og himmelsk liv -* ingress) – disse kan ikke leves samtidig siden det ligger en oppstandelse dem i mellom. (Godt illustrert av Paulus i 1.Kor.15.- kapitlet om de dødes oppstandelse hvor man også gjenfinner Jesu inntreden til våre åndelige liv i himmelen ...)

Og Heb.9.9 gir vel et slags hint om at man aldri vil nå frem til Gud med vår jordiske samvittighet, det er som reglene om mat og drikke og alle andre slags renselser... de er bare ytre påvirkninger/forskrifter – de gjelder frem til tiden da den rette ordning blir innført. (1.Kor.15.51-57)

Mange ønsker nok å innføre slike ordninger, men hva hjelper vel det når det fortsatt er jordisk og bare kan innføres når tiden er inne for det? (se Heb.12.27-29) Så da har vel ikke Melkisedek begynt sin tjeneste ennå siden den/de jordiske helligdom/er fortsatt står? Heb.7.1-17 / v9: Ja, i og med Abraham har Levi, han som ellers mottar tiende, på sett og vis selv gitt tiende. For ennå ufødt var han i sin stamfar da Melkisedek gikk i møte med ham.

Noen prester fra Juda stamme har man vel aldri historisk sett truffet på? Men det er antakelig disse som nevnes i Åp.20.6? : Salig og hellig er den som får ta del i den første oppstandelsen. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og herske som konger sammen med ham i tusen år. 

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
10 dager siden / 2972 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
7 dager siden / 1618 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1571 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
8 dager siden / 1270 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
13 dager siden / 1071 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
18 dager siden / 652 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere