Roald Øye

Pensjonist
337

Er noe på gang?

«Moderne dansk Bibel 2020» har skapt norsk og internasjonal oppstandelse. Det er både overraskende og et gledelig tegn. Er noe på gang? Har teologer begynt å komme til sannhets erkjennelse? Les i sin helhet: International outrage over Denmark’s fake Bible, Gatestone Institute, 4. mai 2020.

Publisert: 6. mai 2020


Teologer» som har blitt utdannet ved de norske teologiske fakultetene TF og MF på 1900- og 2000-tallet, og studenter som i dag går på en eller annen luthersk eller katolsk bibelskole, kan neppe ha innvendinger overfor Det danske bibelselskaps oversettelse av Bibelen, "Moderne dansk Bibel 2020». Den setter et klart  skille mellom staten Israel og folket i landet, og mellom oldtidens Israel og dagens Israel. Det er et syn som er rådende blant tidsriktge teologer ved nesten alle fakulteter i den vestlige verden.

Kritikken mot den nye oversettelsen går ut på at leserne ikke blir gjort klar over den store egenverdi den nære forbindelsen det er mellom folket i Israel og landet Israel, «Eretz Israel». Den nye versjonen av Bibelen fratar den kristne tro dens jødiske røtter og presentere en ny utgave av den kristne tro.

Utgiverne er Det danske bibelselskap innrømmer at oversettelsen ikke er ment til bruk i Den danske folkekirke: Den er bare ment som utfyllende lesning. Målgruppen er nye generasjoner moderne unge mennesker, som har den rådende oppfatning av hva Israel står for i nyhetsbildet. Det har oversetterne tatt hensyn til. Den tradisjonelle bibeloversettelsen fører, etter bibelselskapets mening, galt av sted for søkende mennesker som har et «politisk korrekt» syn på Israel.

Ikke desto mindre, den tradisjonelle bibeloversettelsen er for millioner av mennesker, kristne og jøder, en hellig bok, som det ikke er tilrådelig å tukle med, aller minst med begrepet "Israel". Utslettelse av Israel har vært forsøkt gjennom uminnelige tider fra den romerske keiser Hadrians tid på 100-tallet e.kr. til 1900-tallets Holocaust, og til våre dagers forsøk av FNs store flertall. Det danske bibelselskapet sluttet seg med sin bibeloversettelse til rekken av slike forsøk.

Den nye danske oversettelsen, som har vakt stor og berettiget  internasjonal oppmerksomhet, er derfor en gledelig, men uventet reaksjon på bakgrunn av den rådende teologi som ligger bak den nye oversettelsen. Lederne for både Kirkenes verdensråd og Lutherske verdensforbund har i de siste ti-år vært talsmenn for et teologisk syn på Israel som er sammenfallende med det syn som lanseres i "Moderne dansk Bibel 2020».

Konservative teologer som professor Ole Hallesby og biskop Olav Skjevesland på henholdsvis 1900- og 2000-tallet og de fleste teologer som går ut fra MF og TF i våre dager, var og er, opplært til å mene det samme om den jødiske staten, som kommer frem i dansk bibel 2020: «Oldtidens Israel og dagens Israel har intet med hverandre å gjøre».

Hva flertallet av dagens «hyrder» i bispekollegiet mener om «røverstaten» Israel som nå er i ferd med å annektere Judea og Samaria, vil allmennheten få høre når, eller hvis, den israelske regjering om noen få måneder setter anneksjonsplanene ut i livet.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
10 dager siden / 2972 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
7 dager siden / 1618 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1571 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
8 dager siden / 1270 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
13 dager siden / 1071 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
18 dager siden / 652 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere