Jørn Maurstad

51

Skivebom av Aftenposten og Verdibørsen.

Aftenposten og Verdibørsen har ikke vært gode nok til å stille kritiske spørsmål ved Espen Ottosens nye bok. Det blir det dårligere samtaler av. Her kommer noen spørsmål som kunne vært stilt.

Publisert: 4. mai 2020

Espen Ottosens har skrevet ny bok: En annerledes vei. Motstrøms om kjønn, kjærlighet og sex. Tor Håkon Eiken, Åsmund Aksnes og Halvor Moxnes har i Aftenposten i mars i år kommentert debatten som var på Verdibørsen i februar. I følge dem så har Frank Rossavik fra Aftenposten sett denne boken utelukkende fra perspektivet om ytringsfriheten. De skriver videre at Rossaviks maktanalyse er mangelfull. At han kun ser Ottosen som en representant for det som sett i lys av befolkningen for øvrig, er en minoritet.

Denne boken kunne med fordel vært diskutert med et bredere perspektiv. For det første: Alle kristne homofile utgjør en minoritet. Det gjelder uansett hvordan de oppfatter hvorvidt homofilt samliv er i overenstemmelse med Bibelen eller ikke. Det som Aftenposten og Verdibørsen har oversett i sin analyse, er at det er ikke overraskende at noen kristne homofile velger innrette livene sine, ut ifra at de mener at homofilt samliv er synd. I alle kirkesamfunn hvor denne saken diskuteres, finnes det to syn i denne saken. Da vil dette selvfølgelig også gjelde for homofile. Det er ingen kristne som støtter homofilt samliv, som gjør dette med utgangspunkt i at de mener at det å leve som enslig for en homofil er galt. Diskusjonen har hele tiden handlet om hvorvidt enslig stand vil være det eneste riktige å forkynne for homofile, ut ifra kristen tro. At homofile skal kunne leve på noen annen måte en som enslige eller i ekteskap med noen av motsatt kjønn, er helt nytt i historien. Det er altså det som er en annerledes vei, ikke at homofile velger å leve som enslige, slik som tittelen på Ottosens bok hevder.

Selv har jeg lest tre (to norske, en engelsk) beretninger om homofile menn som lever som enslige, fordi de mener homofilt samliv er synd. Jeg har også lest en beretning fra en lesbisk kvinne, som har funnet en kvinne å dele livet sitt sammen med. Av alle de beretningene jeg har lest, er det bare den siste som skriver at hun har opplevd at folk sier til henne at hun ikke har rett til å tro på Jesus. Det setter historiene til Ottosen i ett perspektiv.

Innenfor kirken er det helt i orden at homofile velger forskjellig. I kristendommen så er det slik at man kan noen ganger velge ulikt, ut ifra samvittighetsgrunner, uten at det ene valget skal ses på som dårligere enn det andre. Den norske kirkes vedtak om å ha to syn på ekteskapet, betyr at det også er rom for homofile som vil leve som enslige fordi de mener seksualliv skal skje i et ekteskap mellom en mann og kvinne. At kirken ikke har laget ferdig en slik ordning skyldes at lutherske kirker ikke har noen tradisjon for sølibat, grunnet sin forankring i Luthers tanker om dette. Rossavik og Verdibørsen kunne ha stilt spørsmål til Ottosen om han vil gå inn for at Den norske kirke skal utvikle en slik ordning. Rossavik kunne også spurt Ottosen om hvordan han fremstiller Den norske kirkes vedtak om å ha to syn på ekteskapet. Er Ottosens fremstilling til hjelp eller til hinder for de som vil leve som enslige homofile i kirken?

For det andre, Eiken mfl skriver i Aftenposten følgende: «Ottosen sier ikke noe om bakgrunnen for at nesten samtlige av informantene ser sine «homofile følelser» som et uttrykk for psykologisk skade». Hvorfor har ikke Aftenposten eller Verdibørsen reagert på dette? De som ser seg selv på denne måten, er i full rett til å gjøre det, men kan det danne et grunnlag for sølibat som ordning? Den katolske kirken er det eneste kirkesamfunn som har et fungerende system for sølibat. Der er det ikke noe krav om at de som skal leve i sølibat, må se på seg selv som en psykisk skadet person.

For det tredje, Ottosen har hele tiden vært en varm forsvarer av Til Helhet. Til Helhet har vært med på opprettelsen av International Federation for Therapeteutic and Councelling Choice (IFTCC). De lever av å ‘hjelpe’ homofile som ønsker at de var annerledes. Rossavik kunne ha spurt om hva Ottosen synes om at den engelske kirke (The Church of England) har sluttet seg til the Memorandum of Understanding on Conversion Therapy in the UK of November 2015. Aftenposten og Verdibørsen kunne tatt opp, hvorfor det har vært så vanskelig å diskutere problemene knyttet til Exodus bevegelsen i kristne organisasjoner, av de som støttet Til Helhet. Var diskusjonen i Verdidebatt et latmannsarbeid?

 

 

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
5 dager siden / 2736 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
27 dager siden / 1884 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
2 dager siden / 1200 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
8 dager siden / 996 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
29 dager siden / 686 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
13 dager siden / 617 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere