Brynjulv Hernes

4

NORGE TRENG KRISTNE VERDIAR

Vi lever i eit demokrati, og det skal me vera glade for. Me har mange parti å velja mellom. Også det er eit gode. Innad partia er det ulike syn og meiningar.

Publisert: 3. mai 2020

For kort tid sidan var KrF gjennnom ein heller tung og vanskeleg prosess.  Skulle KrF som sentrumsparti gå til høgresida eller venstresida i norsk politikk?

Konklusjonen veit me. Landsmøtet valde høgresida. Og no sit KrF i regjering. Slik eg skjøna både Ropstad og Hareide før landsmøtet, var at når landsmøtet hadde staka ut kursen for partiet, skulle dei gjera sitt til at partiet stod bak landsmøtevedtaket. No skulle partiet stå samla med partiprogrammet som rettesnor.

Tor Andre Ljosland hadde for kort tid sidan eit innlegg i Vårt Land om dette. Ei hjartans TAKK til Tor Andre for innlegget!  No bør me ikkje vera opptekne av om tillitsvalde i KrF kjem frå høgre- eller venstresida i KrF.  Det som bør oppta oss,  er å få gjennomslag for programmet vårt.

Brynjulv Hernes

Samnanger

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere