Kjell G. Kristensen

114

Det historibøkene ikke forteller oss noe om?

Det trengs en inngående bibelstudie av bare navnet «Israel» innenfor hele Bibelen for å finne frem til dets opphav, ikke bare i NT, men også GT.

Publisert: 30. apr 2020

Hvis man bruker byen Jerusalem som innleder den hellige pakten med Gud (Heb.12.18-27), og som blir kalt Guds by, kan man studere teksten til Esek.16.3: Du skal si: Så sier Herren Gud til Jerusalem: Du stammer fra kanaaneernes land, der ble du født. Din far var amoritt og din mor hetitt. 

I 5.Mos.1.19 heter det at amorittene bodde i fjellandet Kadesj –Barnea. Men i Josva 10. fortelles det om 5 amorittkonger som beseires av Josva; fra v11: Herren skapte forvirring i rekkene da israelittene kom, og de påførte fienden et stort nederlag ved Gibeon. 

Siden forfulgte israelittene dem på veien oppover mot Bet-Horon, helt til Aseka og Makkeda, og hogg dem ned. Da de hadde flyktet for israelittene og var kommet til bakken ned fra Bet-Horon, kastet Herren store steiner ned over dem fra himmelen, hele veien til Aseka, så de døde. De som ble drept av haglsteinene, var flere enn de som israelittene drepte med sverd. 

På den dagen da Herren ga amorittene i israelittenes hånd, talte Josva til Herren. Han sa i israelittenes nærvær: «Sol, stå stille i Gibeon, måne, i Ajjalons dal!» Da sto solen stille og månen stanset, til folket fikk tatt hevn over sine fiender. 

Slik står det skrevet i «Den rettskafnes bok». Solen stanset midt på himmelen, og den skyndte seg ikke med å gå ned før en hel dag var til ende. Aldri har det, verken før eller siden, vært en dag som denne, da Herren bønnhørte en mann slik. For Herren førte krig for Israel. 

Jeg mener å skal ha forstått dette som en oppdatering av 2.Mos.14.13-14, som viser tilbake til Josva 10.14-42

Jeg kan heller ikke se at dette har noen sammenheng med dagens Israel å gjøre? Særlig ikke om man leser teksten til henviste Heb.12?

): Se til at dere ikke avviser ham som taler! De som avviste ham som talte guddomsord her på jorden, kom ikke unna. Enda mindre skal vi komme unna dersom vi vender oss bort fra ham som taler fra himmelen. Den gangen fikk hans røst jorden til å skjelve. Men nå har han lovet:  Enda en gang vil jeg riste ikke bare jorden, men også himmelen. Her står det: «enda en gang». Dette viser at det som kan rokkes fordi det hører til det skapte, skal skiftes ut, for at det som ikke kan rokkes, skal bestå.


4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere