Morten Beckmann

Førsteamanuensis
5

Omskrivingen av «Israel» tilslører

Når Bibel 2020 omskriver "Israel", tilsløres flere sentrale poenger i bibeltekstene.

Publisert: 30. apr 2020

«Israel» er med ett unntak fjernet fra Det nye testamente i Bibel 2020, den nye bibeloversettelsen fra Det danske bibelselskab. Dette har skapt store reaksjoner i Norge og Danmark, og i internasjonal presse.  

Konsekvensen av å omskrive «Israel» er at sentrale poenger i bibeltekstene går tapt. Dette gjelder særlig for Matteusevangeliet. I Matteusevangeliet kobles utvandringen av Egypt sammen med Jesus-fortellingen. Da Josef, Maria og Jesus-barnet føres til Egypt, er det et sentralt poeng for Matteus at dette var for å oppfylle Hosea-utsagnet «Fra Egypt kalte jeg min sønn» (Matt 2,15). Like sentralt er det at de deretter drar til «Israels land» (Matt 2,19–20). Det er dette som skaper kontinuitet mellom exodus-fortellingen og Jesus-fortellingen, fra Egypt mot det lovede land. Når «Israels land» omskrives i disse versene, går exodus-motivet tapt.

I Bibel 2020 omskrives «Israels land» med «tilbage» i Matt 2,19 og «hjem» i Matt 2,20. I disse tilfellene er det konkrete stedet et sentralt meningsbærende poeng i fortellingen, og derfor bør det ikke tilsløres.

Det danske bibelselskab begrunner omskrivingen med at «Israel» i nytestamentlig tid betegner et folk, og ikke et geografisk område (VL 26. april). Derfor er «det jødiske folk» og liknende betegnelser foretrukket.

«Israel» ikke bare et folk

Problemet med begrunnelsen er at «Israel» også brukes som en stedsangivelse i Det nye testamente, selv om det selvsagt ikke var et land på denne tiden. Karl William Weyde og Ole Christian M. Kvarme påpeker at «Uttrykket Israels land (Eretz Jisrael) var et fasttømret uttrykk for området, selv om det ikke var knyttet til definerte grenser» (VL 30. april). Som vi har sett, finner man eksempler på dette i Matt 2,19–20, men også i andre tekster.

I Matt 9,33 blir folk slått i undring over et under Jesus gjorde. I Bibel 2020 sier folket: «Man har aldrig set noget lignende i hele landet», mens kildeteksten tilsier «hele Israel». Om oversetterne var overbeviste om at «Israel» her ikke er en stedsangivelse, ville de ikke ha valgt å erstatte ordet med en tilsvarende stedsangivelse («dette landet»). 

I Matt 10,23 snakker Jesus om at apostlene vil bli forfulgt, og at de da må flykte fra by til by. Han beroliger dem: «Dere skal ikke bli ferdig med byene i Israel før Menneskesønnen kommer» (Bibel 2011). I Bibel 2020 omskrives dette til «alle jødiske byer».

I Luk 4,25.27 brukes «Israel» som en stedsangivelse til Israel på Elia og Elisjas tid, men også her tilsløres forbindelsen til stedet. Ut fra begrunnelsen for omskrivingen er det ingen grunn til å fjerne referansen ettersom «Israel» her referer til tiden da Israel faktisk var et land.  

Et supplement

 Bibel 2020 er laget for personer som har lite forkunnskaper om Bibelen. Ved å omskrive unngår man at den tiltenkte leseren ikke forveksler ordet med et tydelig definert geografisk landområde, eller med den moderne staten Israel.

Når begrepet «Israel» i Det nye testamente er synonymt med «israelsfolket», er fordelen med omskrivingen at den tiltenkte leseren vil kunne forstå hva som menes. Når «Israel» eller «Israels land» brukes som en stedsangivelse, burde det derimot bevares. Her burde Det danske bibelselskab heller stole på at den danske folkeskolen har gitt leseren nok kunnskap til å forstå at «Israel» i Det nye testamente ikke nødvendigvis er synonymt med den moderne staten Israel.

Det er viktig å presisere at Bibel 2020 kun er tenkt som et supplement, og ikke en erstatning av den danske autoriserte oversettelsen fra 1992. I mottakerorienterte oversettelser som Bibel 2020 vil nødvendigvis mye gå tapt, sammenlignet med grunntekstnære oversettelser. Spørsmålet er likevel hvor mye som skal gå tapt, og det kan synes som at Bibel 2020 her har trådt over en grense.  

7 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
5 dager siden / 2736 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
27 dager siden / 1884 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
2 dager siden / 1200 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
8 dager siden / 996 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
29 dager siden / 686 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
13 dager siden / 617 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere