Marthe Kristine Østerud Primstad

3

Den norske kirke og pornografi

Pornobruk blant unge og pornoindustrien har vært i søkelyset den siste tiden. Kristne har ofte deltatt engasjert i denne debatten, men hvor er Den norske kirke i denne saken?

Publisert: 24. apr 2020

I en utgave av Stavanger Aftenblad denne uken og i en nettutgave av VG kunne man lese artikler om porno og unges bruk av det. Det har den siste tiden også vært leserinnlegg i aviser om porno, så det er tydelig et tema som er oppe i nyhetsbildet og i samfunnsdebatten. Det er bra!


Kristne har ofte vært en del av denne debatten og pekt på de svært problematiske sidene ved pornobruk og pornoindustrien. Frimenigheter er engasjert i arbeid mot menneskehandel, som ofte har sammenheng med pornoindustrien. De er også flinke til å snakke om hvordan porno er avhengighetsskapende og gir ungdom og voksne et forvrengt bilde på sex og seksualitet. Det er derimot frikirkene og organisasjonslivet som er på banen her. Den største aktøren i kristen-Norge, Den norske kirke, virker for meg til å være helt stille om dette temaet. Jeg tror nesten aldri jeg har hørt en prest eller en biskop snakke om disse tingene. Hvorfor?


Er det fordi man mener at det ikke er noe galt med pornoindustrien eller at det er helt greit å se på porno? Kanskje er man redd for at samfunnet skal se på kirken som en moralistisk pekefinger-kirke? Mange i kirken har ofte et engasjement for svake grupper som flyktninger, og det er veldig bra! Her tør man å bli upopulær, men når det kommer til å kritisere pornoindustrien er man helt stille.


Jeg syns det er veldig trist at vi i folkekirken sitter stille i båten på dette temaet. En gang jeg hørte noen snakke om temaet i en sammenheng i Dnk ble porno problematisert, men konklusjonen var at pornobruk ikke var galt. For det fantes visstnok “etisk porno”, og da var det greit. Som om det er bra å fylle seg med grums så lenge det er etisk produsert!? Dette opprørte meg veldig og jeg håper ikke det er representativt for hva vi tenker om porno i kirken vår.


Porno er noe som berører de fleste ungdommer. De fleste ungdommer har sett på porno, og ifølge en artikkel i VG opplyser 20% av unge gutter at de får sin seksualopplysning gjennom porno. Det sier seg selv at man da får et forvrengt bilde av hva sex og kropp er. Her må vi tørre å komme mer på banen og si fra! 


Jeg mener vi som kirke bør snakke om hvor skitten pornoindustrien er og sette fokus på at det er mennesker som ofte er ofre for menneskehandel som medvirker i pornofilmer. Jeg mener også at vi bør snakke sunt og sant om seksualitet, og at et sunt bilde på dette på ingen slags måte kommer fra å se på porno. 


For meg virker Den norske kirke, som jeg nå selv er en del av, til å være ganske stille om dette temaet. Jeg har derfor lyst til utfordre oss alle, både frivillige, prester, andre ansatte og biskoper til å tørre å problematisere og uttale seg når det snakkes om porno. Og jeg håper at vi er tydelige på at pornoindustrien utnytter mennesker og at pornobruk kan være skadelig for menneskesyn, kvinnesyn og syn på sex og seksualitet!


Jeg har i alle fall ikke tenkt til å ignorere pornoindustriens kalde og kyniske utnyttelse av sårbare mennesker og måten de gir unge et forvrengt bilde av sex og seksualitet på. Jeg vil rette fokus på dette både i konfirmantundervisning og på andre arenaer, og jeg håper flere av oss i Den norske kirke snart kan stå opp og tale porno midt i mot! Det fortjener de menneskene som er ofre for menneskehandel og alle unge som får et forvrengt bilde på sex som følge av et stort pornoforbruk. 


Marthe K. Østerud Primstad

Sokneprest i Kampen menighet i Stavanger.

11 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere