Rune Aas

15

Naturen kan ikke skape informasjon av seg selv

Publisert: 10. apr 2020

Etter at en revolusjon har kommet innen fagfeltet biokjemi de siste tretti årene på grunn av teknologi og viten, finner vitenskapen ut at det som er hovedkonklusjonen for artenes opprinnelse er artenes oppbyggelse. Dette er ut fra informasjonen som gjemmer seg i DNA. Denne informasjonen kommer fra arve-genene i DNA, som igjen danner grunnlaget for liv hos både mennesker, dyr og plantearter. Hos oss mennesker har hver DNA-celle  blitt overført fra generasjon til generasjon, altså sendt videre og lagret i DNA og sendt til befruktningen i livmoren. Da oppstår det et nytt liv og der ligger all den informasjonen som barnet trenger i utviklingen fra barn til voksen og senere til barnet blir gammelt. All informasjonen ligger lagret i DNA fra barnet er unnfanget for en videre vekst og utvikling. Hos oss mennesker har hver DNA-celle ca.3,2 milliarder ulike funksjoner, et fire-kodet språksystem og informasjon som bestemmer barnets utvikling fra det er født og framover gjennom hele livet. Etter som oppdagelsene har kommet på løpende bånd de siste 10-15 årene på grunn av teknologi og viten samt bedre data-teknologi, har man klart å kartlegge gener hos ulike arter. Det er oppdaget at informasjonen i DNA sammen med genetiske koder inne i cellene er livets fundament og byggesteiner. DNA er som et dataprogram, som også Bill Gates oppfinneren av micro-soft har beskrevet det. Han sier at DNA er mye mer sofistikert en alle kjente data-programmer som vi kjenner til. Disse organiske kodene dirigerer cellenes protein-fabrikker(enzymer) som produserer proteiner i bestemte former til å gjøre alt som trengs i kroppen av oppbyggelse og funksjoner og forskjellige prosesser. Den store oppdagelsen er at fundamentet for alt liv dirigeres av bestemte koder i DNA(nærmest digitalt).DNA dirigerer alle livets byggesteiner. Det kan sammenlignes med hvordan dataprogrammer blir til. Flyselskapet Boeing har datamaskiner som dirigerer hvordan flyet skal bygges, og en instruks gis for hvordan for eksempel vingene på flyet skal settes på for å bygge et ferdig fly. Ufattelig, ikke sant? Hva er så årsaken til at det produseres datamaskiner? Det er fordi et menneske, en hjerne har funnet ut hvordan en datamaskin lages og som da har gitt denne informasjonen videre. Den Australske forskeren Henrik Quastler sier i en definisjon at skapelsen av ny informasjon er forbundet med en bevisst aktivitet fra en hjerne, og ikke fra en materiell prosess.      Det trengs tre hoved-bevis for en intelligent aktivitet i skapelsen: 1) Det materielle universet har en begynnelse. 2) Universet har vært fin-innstilt fra begynnelsen av for liv, og Jorda står i en perfekt posisjon for liv. Ikke for nære sola og ikke for langt unna.3) Vi har bevis for Intelligent Design i livet. Oppdagelsen av digital informasjon i DNA i vår tid. Som igjen minner oss på at det fossile biblioteket er konstant i forhold til arter, og at alle fossiler som er funnet har den samme DNA-oppbyggelsen som dagens arter. De har det samme DNA-grunnlaget. Så det må ha vært sånn oppbygd helt siden begynnelsen. Alle disse faktorene kan forklares gjennom Intelligent Design. Ingen av faktorene kan forklares ut ifra et materialistisk verdensbilde. Informasjonen er per definisjon: Velformede data som gir mening. Det er det vi ser i DNA og det i hele skaperverket. Det finnes ingen fysiske lover som kan skape informasjon fra ingenting, derfor: Spontant Big Bang➡️Spontant univers➡️Spontant solsystem➡️Spontan. Jord➡️Spontan skapelse➡️Spontane arter= Usant fordi informasjon ikke dukker opp av seg selv. Men derimot: Allmektig Gud➡️ Som har skapt universet➡️Skapt  Jorda som er fin-instilt for liv og solsystemet vårt➡️Skapt mennesker, dyr og planter med en mengde informasjon i DNA= Sant fordi alle arter trenger informasjon i DNA for å leve og at forutsetningen for liv da er tilstede.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
5 dager siden / 2742 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
28 dager siden / 1884 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
2 dager siden / 1210 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
8 dager siden / 996 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
30 dager siden / 686 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
13 dager siden / 617 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere