Torgeir H. Persett

13

Om svovelpredikanter og domsprofeter

De snakker om det samme som sine paralleller i politikken! Det er bare innpakningen som er ulik.

Publisert: 6. apr 2020

Dette er ikke noe forsvar for såkalte svovelpredikanter som benytter enhver anledning til å peke på katastrofer som Guds vrede og straffedom, over et ulydig folk. Jeg har liten, for ikke å si ingen, sans for den slags!

Men det reageres også når Vårt Land (VL) på lederplass presterer: «INGEN VILLE i dag funnet på å snakke om korona som Guds straff», sa kirkehistoriker….. Det har han helt rett i….

For hva er vel ‘Guds straff’?

Vi har etter hvert blitt vant til våre nye politiske domsprofeter. De som i lengre tid nå har forkynt klodens endelikt, om vi ikke endrer livsstil og levemønster. Til dit disse profetene vil ha det. Høres dette ut som straff? Eller? 

Forkynnelsen har pågått såpass lenge nå, at vi i forhold til de mest aggressive spådommene lever på overtid, og vel så det! Vi har svært kort tid igjen om vi ikke omvender oss. Mantraet fra våre nymotens orakler er tydelig. Skremmebildene er ikke til å ta feil av. Og norske medier, VL inkludert, heier fram budskapet. Samtidig som de noe mer betinget reserverte isoleres, marginaliseres og ikles ufordelaktige egenskaper så det holder. Selv om posisjonen er velbegrunnet og relevant. Trangen til å herske er relativt vidt utbredt!

Men. Like sikkert som at skremselspolitikerne nok har ett poeng og tre, har også svovelpredikantene det. Om de mener naturen, og ikke menneskets fikse ideer, er premissleverandør for livet på denne kloden. Predikantene snakker nemlig ofte om det samme som sine paralleller i politikken! Det er bare innpakningen som er ulik. Skifter vi ut naturen med prestespråkets Guds skaperverk, og overkjøring av premissene med synd, blir likheten kanskje mer synlig? 

Uten å ta stilling til korona-virusets opphav: Utfordrer vi naturkreftene på en utilbørlig måte, må vi forvente at naturen slår tilbake. At noen velger å kalle det straffedom, de om det. Det endrer ikke fakta. Forskjellen er bare et spill om ord. Uten at det skal rettferdiggjøre at enkelte fristes til å bruke det hele for å kontrollere sine medmennesker. Ikke minst å pådytte skyld og ansvar for forhold den enkelte ikke rår over.

Så var det dette med at Gud er en kjærlig Gud. Og en kjærlig Gud driver ikke med straff. Igjen blir det snakk om perspektiv og ordbruk. Og mindre realiteter. Fortsatt uten å ta stilling til koronaens opphav: Skaperverket reagerer om premissene vi er gitt overkjøres. Er det en motsetning til i utgangspunktet å ville oss alle vel?

Når VL er opptatt av å lære av koronakrisen, og bra er det, bør også aspektet om de basale årsakene studeres grundig. Og studiene forfølges. At flaggermus og andre skapninger kan bære med seg utøy som er farlig for oss mennesker er kjent stoff, og leder oss bare et stykke på vei. Håndteringen når utfordringen nådde oss, vil garantert også etter hvert bli et tema: Vi vet hvordan virus smitter; burde vi reagert tidligere, ville vi da hatt samme eller bedre kontroll med mildere tiltak? Slike spørsmål er både rett og viktig å se nærmere på. Det samme gjelder for det å hente positive endringer ut av situasjonen. Mediehusene vil i kø fortelle om de hyggelige bivirkningene.

Viktigst må likevel være å finne de underliggende årsakene til det hele. Og bruke kunnskapen klokt. At hele samfunn har måttet stenge ned, indikerer at vi enda har en vei å gå. Forskerne har en viktig utfordring. Og for hvert skritt som tas, reduseres markedet for straffedømmende svovelpredikanter og ditto smale skremselspolitikere. For, tidlig forebygging i pakt med premissene vi er gitt, er - som kjent - alltid bedre enn senere reparasjon: Bedre føre var enn etter snar. Har alltid hatt sine fordeler!

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
11 dager siden / 2976 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
8 dager siden / 1633 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1466 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
9 dager siden / 1344 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
14 dager siden / 1077 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
19 dager siden / 652 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere