Øystein Blymke

Tidligere ekspedisjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet
52

Kan EUs markedsideologi sikre vårt beredskapsbehov og vår samfunnstrygghet? Nei og atter nei mener «Nei til EU».

Et ikke helt overraskende "nei". Og med koronapandemien som et helse -og sosialpolitisk bakteppe benytter «Nei til EU» anledningen her i Vårt land, til å gi EU og EØS skylda for det meste. Ikke minst for de sosiale og økonomiske problemer som vil oppstå her i landet, i kjølvannet av pandemien. . Denne gangen er det Brusselbyråkratiet og de nærmere 30 europeiske EU-demokratier som får gjennomgå. EU beskyldes for å stå for en ideologi som: «går på tvers av norske verdier, interesser og behov som samfunn og fellesskap.» for å sitere litt fra "Nei til EU"-leder; Kathrine Klevelands artikkel 030420.

Publisert: 4. apr 2020

Riktignok tillegger "Nei til EU"-lederen at det er «altfor tidlig å oppsummere de samfunnsmessige følgene av koronakrisa», men likevel gjør hun det. Og med selvvalgt sikkerhet om gehalten i sitt eget premature informasjons- og kunnskapsgrunnlag.

Det kan virke noe freidig av Kleveland å formidle så uforbeholdende påstander om svekket selvforsyningsgrad, og en svekkelse av norske verdier, hvis EU/EØS markedsinfiserte-pandemi fortsatt skal få lov å bryte ned vårt sosiale- bedredskaps -relaterte immunforsvar, for ytterligere å hente noen poeng fra nei-lederens utrykkstform.

Så vidt jeg kan erindre, har verken Gro H Brundtland, Jens Stoltenberg, Kåre Willoch eller Erna Solberg noen gang vært i tvil om at EØS-regelverket utmerket godt tillater oss i å bygge opp en god mat- og medisinberedskap som kan gi større sjølforsyning i krisetider. Ingen av dem har vel heller påstått, at alt vi har behov for å spise og konsumere her i landet, må baseres på EU-import. Tvert om. Uansett om de rødgrønne, blå-blåe eller gul-blåe  har styrt dette landet, har det vært enighet om at EØS avtalen og aksepten av de fire friheter, gir de beste og mest solidariske løsninger for norsk samfunnsliv. I klartekst betyr det, at i valget mellom to ideologier, er en liberal og utadvendt å foretrekke, fremfor en mer proteksjonistisk og sjølråderett- innrettet ideolog.  

Det er dessuten ingen ting i EØS regelverket som kan forhindre et "godt fungerende offentlig helsevesen", eller gi oss "en sikker infrastruktur" som Kleveland trekker fram som truede arter, dersom EU/EØS ideologien får herje videre.

Uten forankring i et politisk/økonomiske resonnement kaller Nei til EUs Kleveland også vår EU/EØS politikk for en «moteriktig markedsideologi». Kanskje et retorisk forsøk på å få inn et fengende ord, men det er vel tvilsomt om den reflekterte leser tillegger ordet den betydning Kleveland håper de gjør.

«Kampen Nei til EU fører mot EU-medlemskap og for at Norge skal si opp EØS-avtalen blir ikke mindre viktig i tida som kommer.» oppsummerer Kleveland. Et utsagn selv en tilhenger av EU/EØS vil kunne skrive under på. Vel og merke hvis nei byttes ut med ja, og mot byttes ut med for - på de avgjørende stedene. 

For et ja-menneske som tror på et forpliktende regionalt europeisk fellesskap, med en anvarlig fordeling av byrder, plikter og rettigheter, og med et solidarisk bytteforhold i landenes vare- og tjeneste-produksjonen, vil erfaringene fra korona-pandemien kanskje forsterke snarere enn svekke betydningen av et EU medlemskap?

Uansett hva tiden etter koronaen bringer med seg; Man må unngå å fremstille ja - menneskene, enten de finnes i Brussel eller oslo,  på en slik måte at deres ideologiske, sosiale og økonomiske hensikter trekkes i tvil. Hensikter, om hva som er rett vei frem til det gode liv for folk flest. Og, på samme måte som flere veier fører til Brussel, kan også flere ideologiske oppfatninger sikre norske verdier, og vårt behov for et norskt fellesskap.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
11 dager siden / 2976 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
8 dager siden / 1633 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1466 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
9 dager siden / 1344 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
14 dager siden / 1077 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
19 dager siden / 652 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere