Sølve Nicolay Thobro Lauvås

1

Hvorfor forskjellsbehandle pårørende?

Forskjellsbehandling av diagnoser = forskjellsbehandling av pårørende?

Publisert: 4. apr 2020

I et innlegg den 28.mars i år etterlyser Merete Almås pårørendeperspektivet i forslaget til ruspolitisk reform. 


Det fremstår for meg som om Almås legger til grunn at det å være pårørende til mennesker med rusrelaterte lidelser er noe helt unikt, og ikke på noen som helst måte kan sammenlignes med å være pårørende til mennesker med ikke-rusrelaterte lidelser, når den man er pårørende til ikke vil ta imot råd og hjelp. 


Hun tar til orde for at tvangstiltak (i dette tilfellet straff) må opprettholdes for denne gruppen pasienter for å motivere dem til å ta imot hjelp, men sier ikke noe som helst om hvordan hun mener tilsvarende problemstillinger skal håndteres i tilfeller der det ikke er rus involvert. 


Skal vi følge Almås'argumentasjonslogikk impliserer den f.eks. at når en mor ringer sin sønn og er helt fortvilet fordi hun nok en gang har blitt truet og sjikanert av sin datter (som nekter å ta imot den hjelpen hun er tilbudt fra helsevesenet), så er altså ikke datterens adferd mot sin mor, eller alle andre rundt seg i mer enn et tiår, god nok grunn til å anvende tvangstiltak – fordi det ikke er rus involvert!


Så jeg vil oppfordre Almås til å redegjøre for hva hun egentlig mener: tar hun til orde for forskjellsbehandling av diagnoser, eller vil hun øke bruken av tvangsmidler i helsevesenet generelt?


Og med sin arbeidserfaring fra helsesektoren er det nok ikke vanskelig for henne å samtidig komme med noen konstruktive råd til de pårørende i mitt eksempel.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
11 dager siden / 2976 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
8 dager siden / 1633 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1466 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
9 dager siden / 1344 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
14 dager siden / 1077 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
19 dager siden / 652 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere