Bjarte Helland

4

Misbruk av Kriseloven

Industri- og næringspartiet stiller seg undrende til prioriteringene som blir definert som samfunnskritiske arbeidsplasser i Norge, når man prioriterer vindkraft fremfor andre næringer. Kriseloven er utfra dagens gode samarbeid på Stortinget en overflødig lov, som gir for inngripende fullmakter. Vi ser det spesielt nå når ikke kritiske næringer blir prioritert, fremfor andre.

Publisert: 1. apr 2020

I disse dugnadstider så blir alle bransjer innen næringslivet og privatpersoner oppfordret til å redusere sin ferdsel og utøving av vanlige nasjonale aktiviteter. Her tenker jeg da mye på hytteturer med skikjøring, bilturer og andre aktiviteter som medfører en viss økt risiko for skade, begrunnelsen er at vi skal ikke utsette lokalt helsevesen for ekstra arbeid. Dette støtter Norges befolkning til en viss grad, av respekt for at vi står ovenfor et endra behov innen helsevesenet nå med Pandemien Covid-19.

Industri- og næringspartiet mener Stortinget har innført en kriselov, som har en tvilsom undertone. Stortinget har jobbet lojalt sammen med mindretallsregjeringen. Stortinget samlet seg og jobbet godt sammen før kriseloven kom. Grunnlaget for et behov for denne nye loven, som gir mye makt til en mindretallsregjering. Det er derfor etter INP sin vurdering  ikke behov for en slik lovgivning, da Stortinget trør til når det er behov.

Min store undring går da til Monica Mæland som tydeligvis mener vi har så ekstremt stort behov for å ferdigstille vindkraftverk, at hun overkjører lokale myndigheter som ber om stillstand i utbyggingen. Med loven i hånd kan hun la dem som står som utbyggere få fortsette med sitt arbeid, noe som bør kunne defineres som høyrisiko arbeid. Det sprenges, jobbes med tungeløft og mye arbeid i høyden.

Disse arbeidstakerne hentes i stor grad fra utlandet gjennom kriseloven defineres disse som samfunnskritiske stillinger. Disse arbeidstakerne blir da unntatt fra karantenebestemmelsene.  Ikke bare utsettes disse for farefullt arbeid de utsetter lokalsamfunnet for økt smittefare.

Det er ikke samfunnskritisk å ferdig stille nå?

Bygge bransjen ellers har roet ned og ikke igangsatt nye prosjekter, for å redusere faren for økning innen behandlings behovet i vårt helsevesen. Andre beroliger seg med at det er viktig å delta i dugnaden, utsette ikke prekære behov. Jordbruket i deler av landet står i disse dager klar til å starte våronna, sikre mattilførselen vår.  Av en for oss ukjent grunn, blir ikke dette arbeidet definert som samfunnskritisk.

Det er på tide å undre seg om det kan være underliggende agenda? Viser til nylig vedtatt konsesjon for mer vindkraft på Stadt, her og var det ikke noe som haster. North Connect som er såkalt «samfunnsøkonomisk» ble ikke stoppet, bare lagt på vent.

INP sitt standpunkt er at, Monica Mæland med flere i regjeringen bruker nå den nye kriseloven feil, og man kan da ikke forsvare at den norske befolkningen skal da sitte hjemme.

Det er ikke samfunnskritisk å ferdigstille/jobbe med vindkraftverk.  INP vil utfordre ministeren og Regjeringen til å respektere den tilliten de er gitt gjennom denne kriseloven.  INP ser gjerne at arbeidstakere kommer tilbake i jobb, men er av den klare oppfattelse at å definere bygging av vindturbiner ikke kan defineres som samfunnskritisk.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
5 dager siden / 2742 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
28 dager siden / 1884 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
2 dager siden / 1210 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
8 dager siden / 996 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
30 dager siden / 686 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
13 dager siden / 617 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere