Rune Aas

15

En svar til debatten rundt temaet intelligent Design og DNA

Publisert: 31. mar 2020

Til Andreassen, du må nesten lese artikkelen som jeg har skrevet til datteren min og gitt ut etterpå til flere, før du kommenterer dette! Jeg har den på en PDF-fil. Datteren min står selvsagt fri til å tolke artikkelen min i hvilken retning hun vil, som alle andre. Vil ikke si at forskere er useriøse kilder!  1) Ca. 3GB per celle: Dette er bare et symbolsk bilde på hvor mye informasjon som er inne i en DNA-celle. DNA inneholder oppskrifter som bestemmer hvordan organismen skal se ut og fungere. DNA kalles arvestoff fordi disse oppskriftene videreføres fra en generasjon til en annen.2) DNA og informasjon: DNA er styrings-sentralen som regulerer hvordan organismen skal se ut og fungere. Ved temperaturforandringer i havet som jeg nevnte hos humbolt-blekkspruten, er det kun DNA som regulerer hva som skal produseres hos arten, ikke den ytre temperatur-forandringen. Man kan godt bruke et bilde på at blekkspruten har «sensorer» i kroppen som sammen med informasjonen i DNA utløser denne forandringen.så kalt RNA-redigering. Styrt fra DNA og ikke Styrt av naturen. Kan si som et bilde»styrt fra data-sentralen»,DNA, som da kalles gen-regulering. Duplikasjoner må jeg studere nærmere.g) : Virus og bakterier er ikke mitt interesse-område. Men det lengste eksperimentet med e-colli-bakterier som er foretatt, av Lendski, viste at bakteriene stort sett mistet gen-informasjon ved mutasjoner, som iblant kunne være fordelaktige i miljøet til bakterien. Spiste feks.annen mat ved en mutasjon som det var mer av i reagens-røret og formerte seg derfor raskere. Behe har kartlagt genene. Her: https://youtu.be/nKmXMlsQ5sgh) Hval og E-colli:  Hval i en forbindelse med teorien om overgangen fra gjeller til pustehull. Forskerne ble som sagt overrasket over at pustehullet til den utdødde hval-arten som ble funnet på Svalbard( beregnet til å være flere milioner år gammel) var helt identisk sammenlignet med størrelsen på pustehullet til dagens arter. E-colli- må bare henvise til forsknings-resultatene til Lendski. Bakteriene formerte seg i 50 000 generasjoner i reagens-rør på laboratoriet hans. Kan nevne et eksempel på en positiv tilpasning på bakgrunn av de-generering og det er brunbjørnen(Behe) Han har funnet ut at isbjørnen er en mutasjon av brunbjørnen. Langt bak i historien ble det født brunbjørner uten fargekoden som gjorde at de ble hvite. De har senere mistet en egenskap i fordøyelsessystemet, slik at de lettere kan fordøye sel-fett. Så isbjørnen har tilpasset seg arktiske forhold på grunn av tapt informasjon i DNA  3) Lagt dit av en designer: Tror alt var perfekt i utgangspunktet(Adam og Eva), men at alle endringer som sykdommer og mutasjoner har kommet i kjølvannet av syndefallet. Adam og Eva hadde i oppgave å forvalte skaperverket. Da de gjorde opprør, måtte Gud dømme alt som de forvaltet dessverre, både mennesker, dyr og planter osv. Dette går på hva jeg, Rune tror. Har ikke sett vitenskapen har nevnt dette, så dette er min personlige antagelse etter å ha studert Jhon C. Sanfords bok» Genomic enthropy and the mystery of the genom»  7) Michael Lynsj: Mutasjons-prosessen er sammen med sykdommer og livsstil årsaken til aldring, tror jeg. Man har for eksempel bedre kunnskap om helse, bedre medisiner, vaksiner og behandlings-metoder som kan forlenge livet noe, men på grunn av mutasjons-prosessen, blir ikke mennesket eldre. Alle og enhver av oss muterer hver eneste dag, for hver eneste celle-deling i kroppen vår. Dette innebærer at vi til syvende og sist må»levere matboksen»altså dø. Slik Gud sa til Adam og Eva i 1 Mosebok kap.3     Dommen om ID er greit, jeg respekterer dine synspunkter. Mener at det er utfra en vitenskapelig bedømming man lander på ID, men det er like mange meninger som det er folk, kan du si. 9) Ikke oppover som E.T. hevder:   Med det mener jeg at pilene peker mot at informasjonen er konstant eller svekket i de fleste tilfeller. For eksempel Behe’s forskning med ulv og ulike hunderaser. Han viser at alle hunderaser-som kommer fra ulv, har mistet genetisk informasjon i de forskjellige hunde-rasene. Se: https://youtu.be/v9AxqLsKmMA. Dette mener jeg peker på at det ikke tilføres informasjon gjennom en utvikling, men motsatt. Min konklusjon er den samme, at vi de-genererer, og det i et foruroligende tempo. Det virker som dette er trekkene vi ser i naturen generelt. At skaperverket står og ruster som en gammel bil og at det iblant i denne rust-prosessen dukker opp uventede fordeler, som med isbjørnen som nevnt tidligere.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
11 dager siden / 2976 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
8 dager siden / 1633 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1466 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
9 dager siden / 1344 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
14 dager siden / 1077 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
19 dager siden / 652 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere