Ole Jakob Warlo

10

Norway first

Det siste Norge trenger nå, er å hente inn flyktninger som heller burde vært hjulpet i nærområdene. For en gangs skyld må politikerne sette Norges befolkning først.

Publisert: 31. mar 2020

Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv er det visstnok lønnsomt å hente inn 1500 flyktninger fra Moria i Hellas. Dette skriver Ena Babic i Transit magasin den 25. mars. Babic mener at flyktningene etter ankomst til Norge skal innlosjeres på hoteller, betalt av staten og bo der i 14 dager i forbindelse med karantenetiden. 

Samtidig skal staten subsidiere lønnen til de hotellansatte som er permittert. Etter at karantenetiden er opphevet skriver Babic videre at flyktningene skal sendes på mottak, hvor lokalbefolkningen må trå til, gjennom at staten bidrar til å opprette nylige stilinger.

Babic mener også at Nansenpasset skal gjeninnføres. Dette betyr at statsløse flyktninger skal være sikret arbeid i landet de ankommer. Slik man kan forstå Babic, er det slik at vi skal bruke våre skattepenger på å hente statsløse flyktninger til Norge, uten å vite deres identitet. Denne risikoen kan ikke Norge under noen omstendigheter ta. 

Babics argumentasjon er merkelig. Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv vil Norge øke statsfinansene, ved at staten både betaler for hotellopphold og lønnen til permitterte hotellansatte. Dette er altså svært samfunnsøkonomisk ulønnsomt og bidrar kun til økte offentlige utgifter, da myndighetene allerede har iverksatt svært dyre tiltakspakker for å stimulere økonomien. 

I tillegg må man tenke på at handlingsrommet til den norske økonomien innsnevres uavhengig av pandemien med tanke på perspektivmeldingen og en lav oljepris som har redusert verdien til Oljefondet.

«Om vi henter enslige barn, så står ikke de i noen særlig for koronaviruset og dermed trengs bare karantene og solidaritet». Her kommer det enda et spørsmål. Skal vi hente voksne og barn, eller kun barn? Vi bør egentlig ikke hente noen av dem.

Debattanten kommer med en grunnløs påstand som ikke kan stå uimotsagt. Det er umulig å vite om barna er smittet og krever strakstiltak med intensivbehandling på sykehus - eller ikke. Norsk helsepersonell vil med Babics retorikk måtte prioritere statsløse flyktninger foran norske borgere i helsekøen hvis det f. eks skal være et dilemma om hvem som skal få tilgang på intensivplasser.

Norske statsborgere skal alltid gå foran flyktninger under en slik pandemi. Nordmenn som har blitt beskattet av staten for å finansiere det offentlige helsevesenet skal selvfølgelig også prioriteres først. Det sier seg selv at alt annet er hårreisende.

Regjeringen bør derfor ikke noen under omstendigheter ta i mot flyktninger eller innvandrere både under, og etter Corona-pandemien. Hjelpen må komme i nærområdene der vi kan hjelpe flest mulig gjennom EØS-midler, som i dette tilfellet må sendes til Hellas. 

Å følge Babics og SVs ønske vil derfor være et svært dårlig valg, da norske sykehus har mangel på intensivplasser og den norske stat allerede har skyhøye offentlige utgifter som må kuttes uavhengig av pandemien - eller ikke. 

Vi må derfor sette norske interesser først, i en tid der vi ikke vet hvor lenge unntakstilstanden vil vare. 

Ole Jakob Warlo

1. nestformann i Troms og Finnmark FpU

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
11 dager siden / 2976 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
8 dager siden / 1633 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1466 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
9 dager siden / 1344 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
14 dager siden / 1077 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
19 dager siden / 652 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere