Jørn Maurstad

52

Oftestads diskusjon av kvinnelige prester og likekjønnede ekteskap.

Kan egentlig likekjønnede ekteskap og kvinners prestetjeneste sees under samme synsvinkel? Oftestad gjør dette i et innlegg i Dagen mandag 30.mars.

Publisert: 31. mar 2020

I et innlegg på Dagens debatt man 30. mars kalt: ‘Legitimerer kvinneprest-ordningen homoekteskap?’ hevder Oftestad at: ‘lavkirkelige protestanter prøver å unngå at kvinneprest ordningen legitimerer homoekteskapet’. Og han konkluderer med: ‘Men kjønnslikhet i kirken, men ikke utenfor, er en vanskelig posisjon’.

Han innleder med noen ord om ‘forfallet’ i moderne luthersk teologi, og skriver så om den betydningen (den katolske) kirkens ekteskapslære har hatt for samfunnet. Den lutherske kirkes begrunnelse for likekjønnet samliv, blir avfeid med at den baserer seg på en relativistisk argumentasjon.

Men kan spørsmålet om kvinners prestetjeneste i kirken og synet på ekteskapet drøftes under samme synsvinkel? Det at ekteskapet skal være en ordning for kvinne og mann eksklusivt, kan begrunnes i blant annet Skapelsesberetningen (Selv om det i seg selv ikke ekskluderer anerkjennelse av homofilt samliv). Men det samme gjelder ikke med prestetjenesten. Prestetjenesten kan vi være helt sikre på ikke er begrunnet i Skapelsen. Hele Hebreerbrevet er en gjennomgang av hvordan det gamle prestesystemet, det som gjaldt under den gamle pakt, ble overflødiggjort med Jesu soningsdød på korset. Det som kalles prester i dagens kirker, er derfor basert på det nye som vokste fram i kirken etter at Jesus ble herliggjort. Av nye ordninger som kom i stand, og som ikke var en del av den gamle pakt, slik som diakonembetet og dåpen, så skiltes det ikke mellom kvinner og menn.  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
11 dager siden / 2976 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
8 dager siden / 1633 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1466 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
9 dager siden / 1344 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
14 dager siden / 1077 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
19 dager siden / 652 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere