Merete Almås

1

Forslag til ny rusreformen - Hvor er de pårørende?

Jeg har en bror som har vært rusavhengig i 15 år og har brukt store deler av mitt voksne liv til å hjelpe han. Jeg har kjent og kjenner fremdeles på kroppen hvordan dette har satt spor ... Mine erfaringer gjør at jeg ønsker større åpenhet og forståelse for hvordan pårørende har det.

Publisert: 28. mar 2020


Jeg har lest forslaget fra et pårørendeperspektiv og jeg er redd for at denne reformen skal gå gjennom slik den er i dag. Hvor er pårørendestemmen i utvalget som har jobbet frem dette forslaget?


Jeg har jobber som interkommunal ruskoordinator i 4 kommuner i setesdal og erfarte da at kommunene ikke prioriterer noe de ikke er pålagt og/eller får midler til å gjøre.


Det vil si at der er lite sannsynlig at kommunene vil drive oppsøkende virksomhet for å motivere en person til å komme til rådgivning (som er tatt med narkotika og tilbudt rådgivning i kommunen). Kommunene får ikke overført midler fra staten til å rigge dette og da vil det ikke være ressurser og/eller vilje til å bruke tid på dette. Det er lett å la være hvis vedkommende ikke møter, det er penger spart for kommunen. Dvs at denne gruppen vil bli dyttet enda lengre ut av samfunnet. Sånn jeg ser det vil enda færre  ungdommer få hjelp til å komme på rett kjøl enn i dag.


Straff virker forebyggende og Norge har få unge som ruser seg, sammenlignet med andre land. Min erfaring er; for at rusavhengige vil oppsøke og/eller ta i mot hjelp må de negative konsekvensene overgå det positive ved å ruse seg. 


Jeg mener man ikke kan ha en rusreform som ikke skiller på reaksjonene mot unge brukere som er tidlig i fasen og tunge rusavhengige. Det sier seg selv at de må møtes på helt forskjellige måter. 


Som pårørende får jeg vondt i magen av å lese forslaget til rusreformen. Når ungdommer begynner å ruse seg står man maktesløs på sidelinjen om det ikke er virkemidler som settes i gang. Disse virkemidlene må ikke være frivillige og rigges i den enkelte kommune. Det vil føre til store forskjeller i tilbudene rundt om i landet. Som pårørende synes jeg det allerede er alt for få virkemidler å bruke om ungdommer begynner å ruse seg, rusreformen (slik den er foreslått) vil gjøre dette enda verre. 


I forslaget står det at det kan lette for pårørende å slippe å betale gebyrer for den rusavhengige. Pårørende trenger hjelp, støtte og veiledning - ikke slippe å betale bøter! 

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
5 dager siden / 2736 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
27 dager siden / 1884 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
2 dager siden / 1200 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
8 dager siden / 996 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
29 dager siden / 686 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
13 dager siden / 617 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere