Morten Andreassen

35

En fortsettelse i tema, Intelligent design og DNA

Publisert: 27. mar 2020

Dette er et svar i "tråden": 

Rune Aas - Svar til Intelligent Design og DNA (Publisert: 26. mar 2020)

Meg - Intelligent Design og DNA (23.mars 2020) (Publisert: 23. mar 2020)

Rune Aas - Intelligent designet av Skaperen, vår gode og barmhjertige Gud (Publisert: 22. mar 2020)

Meg - Intelligent design og DNA (Publisert: 12. mar 2020) 

Rune Aas - Hvorfor peker forskere på intelligent design? (Publisert: 11. mar 2020)

Meg - Forvirring rundt DNA fortsetter (Publisert: 3. mar 2020)

Rune Aas - DNA-Guds fingeravtrykk igjen (Publisert: 1. mar 2020)    

Meg - Full forvirring rundt DNA (Publisert: 28. feb 2020)   

Rune Aas - DNA-Guds fingeravtrykk (Publisert: 24. feb 2020)  


Innledning:
Det er supert at du vil hjelpe datteren din med naturfag. Men jeg er redd du gjør henne en bjørnetjeneste ved å hente din informasjon fra useriøse kilder.

1) Ca 3GB pr. celle:
Når du skriver 3 GB er ikke det en måleenhet i som gir mening mtp, DNA. Faktisk er både meter og kilo bedre. 1 GB data er IKKE 1 milliard DNA (baser). Det er fullstendig UMULIG å gjøre en slik sammenligning.

Selv om et DNA består av 3 milliarder baser er det heller ikke slik at det er 3 milliarder ulike funksjoner / prosesser. Dette er feil det er galt og alt det der. Ikke lær dette til datteren din.

2) Ulike artene informasjon merkbart for arten:
Jeg har litt vanskeligheter med å følge poengene dine. Prøver å koke de ned til (korriger meg om jeg tar feil)


a) "Det jeg mener her er at det er DNA som sender signaler for hva som skal gjøres inne i cellene og ikke naturen som sender signaler inn til cellene."

Hva tenker du om det du sier lengre ned med at temperatur påvirker hva som skal skje i en celle ?


b) "Den eneste mekanismen for at ytre signaler kan overføres fra ytre omstendigheter i naturen, er en mekanisme som kalles RNA-redigering inne i DNA-cellene".

Igjen, hva med temperatur.


c) "Det vil si at DNA kan sende ulikt signal til ribosomene, som er cellenes protein-fabrikk."

Det er jeg ening i. Det er svært vanlig at samme DNA sekvens gir forskjellige instruksjoner til ribosomene. Hvordan er dette kompatibelt med det du sier i punkt 1. Som jeg har sagt til andre her. Hvilke digitale systemer har vi der samme fil er forskjellige fra hver gang du åpner den. Kan du da sammenligne dette direkte med digitale systemer ?

d) "Denne mekanismen er ikke en katalysator som»fanger opp»og lagrer informasjon i cellene, men som regulerer hva som skal produseres inne i cellene"

Jeg er usikker hva som menes her. Men det er ikke vanlig at cellene skal lagre informasjon. Det finnes mekanismer for dette også gjennom revers-transkripsjon og DNA-integrasjon. Dette er svært vanlig for virus. Cellene bruker dette innen reparasjon av DNA,  der RNA molekylet benyttes som utgangspunkt (templat) for å rette på feil i DNA.

e) Klimaer og Habitater
Dette heter gen regulering og finnes hos alle organismer. At endringer i temperatur utløser endring i gen uttrykk er også godt kjent. Dette er kjemi ikke guddommelig inngripen.

f) Så den svekkelsen vi ser i mutasjonene virker ikke inn i DNA-systemet i cellene. Informasjonen blir bare borte slik at DNA får mindre informasjon i cellene til å jobbe med for å bygge livets byggesteiner.

Nå gav jeg deg en rekke eksempler på at mutasjoner trenger ikke bety at noe blir verken borte eller at DNA får mindre informasjon. Denne oppfattelsen er fullstendig og grunnleggende feil. Jeg vei ikke hvor mye klarere jeg kan være på dette punktet.

Jeg erkjenner at det finnes mutasjoner der deler DNA / eller funksjonen faktisk blir borte. Men dette er ikke automatisk en dårlig ting. Jeg gav deg eksempler på at muskelsvinn rundt kjevepartiet har banet vei for at hodeskallen (med hjernen) din skulle kunne vokse seg større. Dessuten så har mutasjonen som gjør at bein-platene i hodet ditt ikke vokser sammen medført at hodet m/hjerne kan vokse mye lenge enn for de fleste andre organismer. Dette er ikke en bakdel, det er en fordel.
Hvorfor nevner du ikke mutasjoner der man får mer DNA, som f.eks ved duplikasjoner ?

g) "En universell lov sier oss at all informasjon som vi vet om, kommer fra noen som har laget, sendt, skrevet eller skapt den."

Det er ikke noen lov, og det er fullstendig irrelevant.
Hvert eneste år kommer en ny type influensa virus, med ny informasjon. Kan du gi beskjed til denne designeren at han kutter ut nå #Satire

h) Hval og E.coli

For hval ? Et par rent hypotetiske spørsmål
1. Tror du det er en begrensning for hvor lite et pustehull kan være.
Hint: IKKE prøv å pust gjennom et sugerør.
2. Tenkt at hval Y trenger et pustehull som er X cm stort for å overleve. Tror du at denne ville svømme rundt med et pustehull som er 100X enn nødvendig.
3. Har de største hvalene lik størrelse på pustehullet som de minste ?


For e.coli
1. Hva ER konklusjonene til Lenski, og hvorfor er de et problem for evolusjon ?
2. Hvorfor er dette bevis for  ID (om du mener det) ?

3) Lagt dit av en designer:

Mener du at ALLE endringer i DNA er lagt dit av en designer?
Mener du at BARE de endringene som er til fordel er lagt der av en designer ?
Hva med de endringer som BÅDE har fordeler og bakdeler ?
Hva med de endringer som verken har fordeler eller bakdeler ?

Du må gjerne bytte ut ordet ”endringer” med ”mutasjoner” om du liker det bedre.

5) En begynnelse hvor det ikke forekom mutasjoner

Her legge du noen premisser.
1. Du forutsetter at Adam og Eva er en bokstavelig og sann i historie. Det ”dessverre” ikke tilfelle. Du har ingen støttepunkter for å hevde det og det finnes all verdens informasjon på at det IKKE er tilfelle. Teologer er nok også uenig med deg her.
2. Syndefallet medførte til og med større konsekvenser enn tidligere beskrevet. Før var tolkningen at dette gjelder mennesker. Du hevder det gjelder ALT levende. Jeg er ganske sikker på at teologer ikke er enig med deg her F,eks hva galt gjorde plantene ?.
3. At ”mutasjons-prosessen er hovedårsaken til aldring og død” er en påstand jeg ikke har hørt tidligere. Kan ikke se å ha funnet noe data som kan støtte dette. Ja, klart det finnes mutasjoner som er direkte dødelig i seg selv. Det finnes også mutasjoner som indirekte er årsak via en tidligere død enn normal. Men at mutasjonsprosessen er hovedårsaken til aldring og død kjøper jeg ikke riktig enda. At det bidrar, kan jeg helt klart kjøpe. Du må vise med hvor du her bevis for dette.

7) Michael Lynch

Da vil jeg at du går helt til kilden å sjekker om hva som blir sagt, hvem som sier det og hvor. Sjekk om det faktisk stemmer. Jeg ser hele tiden at forskere blir sitert feil og det er stort sett med overlegg. Dette er også en bevist strategi av kreasjonistbevegelsen i USA, så vært obs. Les f.eks the wedge document eller strategy

Det er vel ikke overraskende at jeg er uenig med deg om det dommen med ID. Jeg kan argumenterer for hvorfor.

ID kommer med en konklusjon de prøver ikke bygge et rammeverk for denne konklusjonen. Det de heller velger (les, wedge strategien)  er å prøve å rive ned det rammeverket som allerede finnes der i form av vitenskap. En vitenskap som ikke støtter deres konklusjon.


Som jeg har sagt in nærmest alle innlegg den siste uka, så fremmer man ikke sin sak ved å rakke ned på noen andres. Det er helt greit å være uenig i vitenskap (det er slik vitenskap går fremover) med ID benytter ikke vitenskap. Deres felt er ”tro” ikke ”viten”. Derfor kommer konklusjonene i form av hva de tror på ikke hva de vet som kan underbygge konklusjonene.

a)Hvem var der da universet ble til?

Det er som du sier helt korrekt, INGEN var der da universet ble til. Likevel er det bare en av partene som bombastisk har komme med konklusjon om hvordan det gikk til. Hvordan er det mulig ?
Den andre parten (les vitenskap) har gjort undersøkelser, de driver fortsatt med undersøkelser. De sitter på massevis data. Mye er usikkert, mye er tolkning av data som kanskje nødvendigvis ikke er korrekt. MEN, de har data, de har undersøkelser de har mulighet å trekke noen konklusjoner.
Hvorfor er det ikke mulig å høre på dem ?
Hvorfor skal man bare høre på de som har ingenting annet enn en konklusjon?

Dessuten så har ikke dette noen ting med evolusjon å gjøre. Det har eller ingenting med abiogense og det første liv å gjøre.

Vitenskapen blir ikke begrenset gjennom rettsvesenet. Det er visse kriterier som må innfris for at det er vitenskap. En av dem er ikke å starte med konklusjonen.

9) Ikke oppover som evolusjons-teorien hevder

Nei, det var ikke det Darwin mente. Det at evolusjon går progressivt betyr ikke at det har en retning, et mål, en mening. Darwin mente at de organismene som er best tilpasset for flest avkom og vil overtid ta over miljøet de lever i. Skulle miljøet endre seg vil de organismene som takler det nye miljøet best overleve, de andre dør. Innad i hver miljø vil det finnes variasjoner.

Jeg vet ikke hva du mener med ”Finnes ikke noe bevis for en progressiv informasjonsflyt i DNA”. For meg virker det som at du benekter at DNA med endringer går i arv gjennom generasjoner. Dette ER progressiv informasjonsflyt.

10) Ung jord og de-genere

Jeg syns ideen om en ung jord er temmelig "stupid". Vi at jorden er eldre enn som så. Bevisene er like omfattende mot en ung jord som mot en flat jord.

Det er mulig at jeg her ser hva du mener med de-generere (selv om du sannsynligvis mener gjelder alt av endringer). Jeg vet ikke hva Sandford står for eller hva han skriver (her må du gi meg lik til artikkelen du sikter til).

MEN, Vi vet at mennesket har store genetiske utfordringer. Dette har vi kjent til i lange tider, lenge før at genomet til mennesket ble kjent. Helt direkte går dette ut på at Y-kromosomet vårt ikke er med god helse. Her er det jeg kanskje ikke uenig i å benytte begrepet "de-generere" og årsaken til det er at det ser ut til at vi er på tur mot stupet.   Situasjonen er potensielt svært alvorlig ved , bl.a:
1. Y-kromosomet har krympet, korte kromosom har vansker med bl.a rekombinasjon (som er innførsel av mutasjoner/variasjoner) og celledeling.
2. Det er svært liten genetisk variasjon i Y-kromosomet hos mennesker.
(betyr at går det riktig galt, gjelder et oss alle. Vi er alle i samme båt)
3. Sammenlignet med vår nærmeste levende slektninger er det Y-kromosomet som står for mye av forskjellene mellom oss.  X-kromosomet derimot er nærmest identisk hos oss begge.
4. Vi ser at Y-kromosomet forsvinner helt i enkelte celler (mosaikk).
5. Det er ikke usannsynlig at om vi skal overleve som art må vi låne Y-kromosomet til sjimpansene eller gå inne å fikse på vårt eget.
6. Skulle i ikke greie å fikse dette problemet kan det like godt føre til at mennesket som art forsvinner helt. Dette er jo kjempe krise for oss, men det er dessverre det som har skjedd med millioner av arter før oss.
7. En ting er sikkert, om vi havner i saksa er det bare kunnskap og vitenskap som får oss eventuelt ut av den igjen. Og der er vi de heldige, vi har kunnskap.

Men jeg kan ikke min villeste fantasi se hvordan dette leder til verken en ung jord eller gud/ID.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
11 dager siden / 2976 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
8 dager siden / 1633 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1466 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
9 dager siden / 1344 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
14 dager siden / 1077 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
19 dager siden / 652 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere