Rune Aas

18

Svar til Intelligent Design og DNA

Intelligent design

Publisert: 26. mar 2020

Svar til Andreassen angående mine motiver for å  skrive om DNA. Min interesse for dette temaet startet når min datter kom hjem fra en naturfagtime på gymnaset hvor de hadde diskutert troverdigheten til evolusjons-læren. Hun spurte hva jeg mente og jeg lovet henne å undersøke saken. Jeg tror selvsagt ikke at jorden er flat og at månen er en ost, men erkjenner universet slik det er og at det er ca.96% prosent vi ikke vet noe om, noen av oss. Hun visste at jeg leste litt om naturvitenskap, og jeg tok det som en utfordring. Har ikke noe motiv for å «prakke på noen» det jeg mener heller som kristen. Er bare interessert i temaet. Så slapp av Morten, jeg deler bare det jeg fant ut når jeg undersøkte dette temaet for datteren min. Det ble til en artikkel, som jeg har delt med flere interesserte.   Ser du har noen spørsmål til meg og tar utfordringen og skal svare deg så godt jeg kan.1) Ca 3GB pr. celle: Kommer fra datakapasitet-måleenhet. DNA-cellen er jo organisk, så det var bare et bilde av det som foregår inne i cellene, som består av nærmere 3,2 milliarder ulike funksjoner av informasjons-signaler som DNA sender i et 4-kodet språk for informasjon og lagring og ulike prosesser i cella. 1GB= en milliard bytes.DNA er kroppens informasjons-og lagrings-system. Så det var kun et bilde på dette.Trodde alle skjønte det, men skal modifisere benevnelsen senere i og med at cella er organisk og at dette kan misforstås.2) Ulike artene informasjon merkbart for arten: Det jeg mener her er at det er DNA som sender signaler for hva som skal gjøres inne i cellene og ikke naturen som sender signaler inn til cellene. Den eneste mekanismen for at ytre signaler kan overføres fra ytre omstendigheter i naturen, er en mekanisme som kalles RNA-redigering inne i DNA-cellene. Det vil si at DNA kan sende ulikt signal til ribosomene, som er cellenes protein-fabrikk. Denne mekanismen er ikke en katalysator som»fanger opp»og lagrer informasjon i cellene, men som regulerer hva som skal produseres inne i cellene. Vi bor på en jord som har mange forskjellige klimaer og habitater. Derfor er denne mekanismen intelligent designet for at ulike arter skal kunne tilpasse seg ytre påvirkning i naturen som feks temperaturforandringer. Et eksempel på dette er humbolt-blekkspruten  som klarer seg like bra i kaldt som i varmt vann. Grunnen er at når blekkspruten svømmer fra varmt til kaldt vann, er det en mekanisme i DNA som fanger opp dette. DNA sender da ut et annet signal en forventet til RNA om hva som skal produseres i ribosomene hos blekkspruten. Den klarer seg derfor like bra i kaldt vann. Nervetrådene fungerer like godt fordi det produseres beskyttelse for nervetrådene fordi DNA sender ut ulikt signal i varmt og kaldt vann. Dette kalles RNA-redigering som er styrt fra DNA.(forskerne Gareth og Rosenthal forsker på dette) Så den svekkelsen vi ser i mutasjonene virker ikke inn i DNA-systemet i cellene. Informasjonen blir bare borte slik at DNA får mindre informasjon i cellene til å jobbe med for å bygge livets byggesteiner. Her kommer vi inn på intelligent design. En sender må sende informasjon til mottakeren. En universell lov sier oss at all informasjon som vi vet om, kommer fra noen som har laget, sendt, skrevet eller skapt den. En arkitekt står bak et bygg-verk, en forfatter bak en bok osv. Det var det jeg mente med at det ikke er en katalysator i cellene som absorberer informasjon fra ytre omgivelser, men derimot blir regulert av DNA i ulike habitater som humbolt-blekkspruten. RNA-redigering er, som jeg var inne på, en rask styrt tilpassnings-egenskap, ergo intelligent design. Ikke en absorbert egenskap fra naturen. Det finnes heller ikke noen klare indisier på overgangs-arter i det fossile biblioteket heller, men tvert imot. De fossilene som er funnet er like komplisert i DNA som dagens arter. Finnes feks. ingen utdødd hval-art med mindre puste-hull en dagens hval-arter. Man fant for noen år siden en utdødd hval-art på svalbard, men forskerne ble overrasket over att hval-arten ikke hadde mindre puste-hull en dagens arter. Når det gjelder resistente  bakterier bør du kanskje kikke nærmere på forskeren Richard Lenski, en forsker ved Michigan State University som har forsket i 25 år på E-coli bakterien. Disse bakteriene har gått igjennom et 25-års eksperiment. Disse bakteriene har gått igjennom 50000 generasjoner i reagensrør. Det vil si ca.en milion år for et dyr på vår størrelse. Sjekk hans forskning. Konklusjonen hans ville være av interesse for deg.3)Lagt dit av en designer: Med det mener jeg intelligent designet av en høyere makt som har skaperkraft, Gud.4) Ok!5) En begynnelse hvor det ikke forekom mutasjoner: I lys av at mennesket gjorde opprør mot Gud lurt av Djevelen. Før syndefallet levde mennesket og dyr og planter i harmoni. Etter syndefallet forandret Gud på skapelsen(3 Mosebok)Det var det jeg mente med at mutasjons-prosessen må ha startet etter denne forandringen i og med at mutasjons-prosessen er hovedårsaken til aldring og død.6) Syndefallet: Samtidig som dommen kom over Djevelen og mennesket, lovet Gud at han skulle sende en frelser, Jesus Kristus. Hele det gamle testamentet peker mot Jesus, 667 profetier.Tross i at mennesket gjorde opprør, lovet Gud en løsning fordi han elsker oss.7) Michael Lynsj: Beklager skrivefeilen(lynch er riktig) Jeg har sitert dette fra Dr. John C. Sanford fordi jeg synes at observasjonen er interessant. Hans forskning er på samme arena som Michael Lynch. Har ikke noe problem med at Lynch tror på Darwin.8) Det vil si at menneskets DNA gradvis svekkes: Dr.Jhon C.Sanford  sier at hvis DNA fortsetter å mutere som det gjør, vil nye sykdommer dukke opp, at det etterhvert vil bli så mange mutasjoner i cellene at de kollapser. Det om ca 268 generasjoner fra i dag. Skremmende ikke sant? Undersøk gjerne Sandford selv, jeg har kikket i boken hans»Genomic enthropy and the mystey of the genom» Han har også lagt ut noen foredrag på youtube.     Til noe annet: Den dommen som falt om at ID ikke kan kalles vitenskap, er uklokt synes jeg. Hvem var der da universet ble til? Ingen av oss, selv ikke dommerne i den rettssaken  du refererer til. Det å forske på noe er å prøve å definere det vi ser rundt oss. Man kan ikke begrense vitenskapen gjennom rettsvesenet, det blir latterlig. Husk at pionerene innen luftfart begynte med å etterligne noen fugler på et jorde. Folk lo av dem og trodde det hadde rablet for dem. Men hva ser vi idag? Halve jorden flyr i topp-moderne fly, bare som en tanke.9) Ikke oppover som som evolusjons-teorien hevder: Det var det Darwin trodde, at utviklingen gikk progressivt fram fra en art til en annen. Finnes ikke noe bevis for en progressiv informasjonsflyt i DNA, snarere tvert imot(jamf.Behe) Det var det jeg mente.10) Det er lov til å tro på en ung jord( mellom10-15000 år)uten å bli gjort til latter i dag! Takk og lov.: Ok, jeg glemte meg, jeg mente 6-10000 år, glemte å sjekke. Burde ha sjekket dette nærmere. Dette var i lyset av forskningen til Jhon C. Sanford som har funnet ut at mennesket de-genererer, og det i et foruroligende tempo. Han har skrevet ned det andre prøver å «sope under teppet» fordi det ikke passer med teoriene deres. https://youtu.be/NkC5QffdKss

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere