Morten Andreassen

35

Andreassen om ID, vitenskap o.a., spørsmål fra Sigurd Eikaas

Publisert: 25. mar 2020

Sigurd Eikaas innlegg - Til Andreassen om ID, vitenskap o.a. finnes her

1) Jeg mener

a) Ja, jeg er ateist. Det betyr bare at jeg ikke tror påstanden om at gud eksisterer er innfridd.  Altså alle andre spørsmål er irrelevant med tanke på om jeg er ateist eller ikke.

b) Jeg mener at vi ikke lever i et tredimensjonalt univers i det hele tatt, så på den måten blir spørsmålet irrelevant.

c) Vet ikke er alltid et relevant svar når det kommer til viten og kunnskap. Hva jeg tror er nødvendigvis ikke koblet til hva jeg vet. Så, nei jeg tror ikke at det finnes noe utenfor dette univers som kan påvirke oss.

a.Jeg kjenner til vitenskap som undersøker om så er tilfelle med f.eks multivers.

d)Legg merke til hva jeg sier under c) ; 

Jeg tror ikke, men jeg VET heller ikke. Jeg har ikke tatt en konklusjon, jeg har ikke data for å ta en konklusjon så det ville rett og slett være uredelig.

Dette er HELT forskjellig fra ID, har tatt konklusjonen da dere påstår dere vet (ikke tror).


2) Intelligent Design som en vitenskapelig forklaring, 

er noe jeg eller rettssystemet er kjenner som sant. ID er ikke vitenskap. Det utfører ikke vitenskap og er direkte koblet til kreasjonisme som er religion. Jeg er uenig med Asbjørn og deg på dette.


3) Spydspisser og SETI

Når arkeologer (som ER mennesker) finner spydspisser. Hvorfor mener du at det må bevise at det finnes mennesker FØR til kan foreslå at disse var laget av mennesker. Er det ikke allerede bevist at det finnes mennesker ?

Er det også allerede bevist at de kan lage spydspisser ?

Hva om de i stedet for mennesker konkluderte med små grønne menn fra mars?


Når man lytter etter signaler i verdensrommet og finner noe som

1. Ikke er naturlig.

og

2. Ikke kommer fra oss.

Da er konklusjon at de må komme fra noe annet, et potensielt annen vesen som kan sende radiosignaler en helt grei konklusjon. Dette er en del av FØRSTE trinn ikke andre trinn. Dette er bevis for det er noen andre der ute, det er ikke bevis for små grønne menn fra mars.


4 )Ja, vi kan absolutt forkaste alle sykliske forklaringsmodeller for universet.

a) Vitenskapen påstår ikke at de VET dette, men det gjør DU. (er ikke det snodig ?)

b) Det finnes flere vitenskapelige modeller for hvordan det hele vil ende.

Ingen av disse vitner om noe finjustert univers.

Jeg har inntrykk av at den mest aktuelle modellen er et univers med totalt null (0) energi. Et slik univers har ikke bare den egenskap at den vil dø ut slik du beskriver, den kan sannsynligvis også dannes av seg selv uten spesiell kompleksitet da verken energi eller masse er nødvendig.

5) Alt som har en begynnelse, også må ha en årsak.

En tankerekke som aldri vil kunne logisk lede til en gud. Den vil lede til mange ”vet ikke”, og tilsvarende ”tro / ikke tro” som i mitt punkt 1. Men aldri til en gud uten at man allerede har påvist/bevist at han eksisterer.

6) Vann som et signal 

Det er vannet som er signalet, det er vannet som er informasjon. Jeg kan like godt slenge akkurat samme argumentasjon tilbake til deg. For alle denne informasjon det snakkes om er ligger jo ALLE i  organismen. It takes two to tango.

7)Nye proteiner med helt nye egenskaper.

Først av alt må det ikke være et nytt protein i form av at det ikke kan ha noen forløper.  Jeg skulle vise til et skjermbilde men det ser ut til ikke ville fungere.

Se f.eks her 

240 bøker, nærmere 40.000 forskningsetikker, 300.000 proteiner.

8) Ape til menneske

Vi får se bort fra at utsagnet er et oksymoron, det blir som å de si fra stasjonsvogn til bil, fra Drammen til Norge osv. Mennesker er definert som aper (du trenger ikke like det, men det er fakta og slik er det).


a)”Vi har kanskje ca 98% av våre proteiner til felles med aper, men de to siste prosentene vil ikke kunne skapes ved tilfeldig evolusjon."

Hvordan kan du si dette ?

Hvilke undersøkelser har du utført?

Hvilke proteiner ER det snakk om (dette er teknisk mulig å finne ut så om du ikke har gjort det er det latskap) ?

Hvorfor kan ikke protein x, y og z være et resultat av evolusjon ?


Det er bare å innrømme at du aldri har undersøkt dette. Dette er noe du ikke vet noe om. Dette er noe du TROR. Hadde du sagt "jeg vet ikke" men tror ikke at …. har situasjon vært annerledes. Se også punkt 1.

Nå har det seg slik at andre har gjort mye av jobben for deg.

Jeg har ikke tid å finne et direkte eksempel for deg, men dette finnes det garantert informasjon om da genomet til både mennesket og sjimpansen er sekvensert.


b)"hvis det er slik at et protein ikke tilfeldig kan bli til et annet protein med helt nye egenskaper."

Litt vanskelig å følge deg her, men se  litt på diskusjonen med Asbjørn om pseudogener som har fått nye funksjoner.

c)"Både aper og mennesker er produkter av intelligent design, skapt av en designer som har brukt mange av de samme konseptene i begge skapningene."

Hvorfor kan du si dette bombastisk ?

Dette er ikke noe du vet. Dette er noe du tror, og i følge vitenskapen, tror du feil.  ellers må vi tilbake til punkt 1 igjen.


8) Det er ingen "teit påstand"

a) Her er det også vanskelig å følge.

Opprinnelig påstand fra seg var at ”Antallet gener i genomet jo forblir det samme”. Denne påstanden kom du rett etter at du erkjente at gener kan blir kopierte. Du motsier deg selv, antallet kan ikke være den samme OG gener kan kopieres, derfor syns jeg påstanden var teit.

Så sier du at gener mister funksjon (les, de forsvinner), hvordan hjelper dette med påstanden om at antall gener i genomet forblir det samme. Du motsier deg selv enda en gang.


b) Du velger fortsatt å bruke degenere og devolusjon.  

Jeg må nesten spørre om du tror at evolusjon har et mål, en retning, en mening for den del. I så fall er dette helt feil, og det har jeg egentlig sagt mange ganger. 

De med blå øyne er IKKE  de-generering de er IKKE  de-evolusjonnert (Dette minner meg kraftig om rasistiske/nazistisk tankegodts, bare da var det brune øyne/hud ++).

Det er genetiske varianter som fungerer helt fint. Faktisk så fungere de BEDRE enn helt fint.

Mutasjonen som gir blå øyne er en FORDEL, men jeg overtaler til deg å finne ut hvorfor. Hint, Svaret er at det ikke direkte er blå øyne per. se.


Syns egentlig du fikk feil på det meste:

-Evolusjon har ikke retning, mål eller mening. 

-Blå øyne er ikke de-generering (ikke en gang ut fra ditt bruk av begrepet)

-Blå øyne er ikke de-evolusjon (ikke en gang ut fra ditt bruk av begrepet)


9) Når feks en bakterie utvikler en forbedret evne til å løse opp nylon

Husk, dette proteinet har aldri tidligere sett nylon. Det har aldri hatt til oppgave å bryte ned nylon. Grunnen til at vi vet dette er at nylon er noe mennesket har laget i senere tid og forekommer ikke naturlig.

Om proteinet rent kjemisk er i stand til å utføre den egentlige oppgaven i tillegg til at det rent kjemisk kan utføre andre katalytiske prosesser, er  hlt ok. Det er sannsynligvis noe mange av proteiner har tilfelles.

Saken er at uten mutasjon er ikke bakterien i stand til å bruke nylon som mat kilde

Jeg sier som sist.

* Mener du VIRKELIG at bakterier som får tilgang til en matkilde som INGEN andre har er degenerte og alltid bli mindre levedyktig.


Når du sier ”så har den mistet denne/disse andre egenskapene, og den vil da ha dårligere tilpasningevne når miljøet forandres i en retning der de mistete egenskapene ville vært nyttige.

Da må du spørre deg noen ting.

1) Fungere den i det miljøet den er i ?

2) Var de fordeler med mutasjon ?

3) Var det bakdeler med mutasjon (eventuelt hvilke) i gjeldende miljø ?

4) Hva vet du om at det ikke finnes flere kopier av original genet ?

5) Hva vet du om at å produsere dobbel så mye protein kompenserer for mutasjonen ?

6) Vet du hvilket miljø den kommer til neste gang ?

7) Vet du konsekvensen av mutasjon i det neste miljøet ?

8) Hvordan vet du at bakterien umulig han erverve det originale genet fra andre bakterier som vi vet har genet ?

Dette er noen av ting som bare falt inn som du ikke kan si noe om. Så hvorfor konkluder du om ting du garantert ikke vet noe om, se igjen mitt punkt 1.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere