Kjell G. Kristensen

119

Om Gud og Guds rikes tilsynekomst

Hvordan utgrunne hvem Gud er, og lar han oss få vite det gjennom bibeltekstene? De er i seg selv en skattekiste hvor man kan høste verdifulle opplysninger om hvem og hva han er. Man kan enkelt spørre teksten i Bibelen om hvem han er ved å skrive spørsmålet inn i søk-ord feltet: «Hvem er Gud?»Du vil bli forbløffet over resultatet! Det første resultatet som jeg fikk, handler om en ordveksling mellom Moses og Gud i 2.Mos.3.11.f.:

Publisert: 25. mar 2020

Moses sa til Gud: «Hvem er jeg? Kan jeg gå til farao og føre israelittene ut av Egypt?» Hans varte: «Jeg vil være med deg! Dette skal du ha til tegn på at det er jeg som har sendt deg: Når du har ført folket ut av Egypt, skal dere tjene Gud på dette fjellet.» Da sa Moses til Gud: «Sett at jeg går til israelittene og sier til dem: Deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de så spør meg: Hva er hans navn? Hva skal jeg da svare dem? »

Gud svarte Moses: «Jeg er den jeg er.» Og han sa: «Slik skal du svare israelittene: Jeg er har sendt meg til dere.» Og Gud fortsatte: «Du skal si til israelittene: Herren, fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid, dette skal jeg kalles fra slekt til slekt.

Det neste funnet jeg slår opp på er 2.Sam.22.32: For hvem er Gud foruten Herren, og hvem er en klippe om ikke vår Gud?

Noe bedre kan det vel ikke sies? Det er en gradvis tilsynekomst i tittelleringer. (Se Jes.53.2: Han skjøt opp som en spire... Han hadde ingen herlig skikkelse  vi kunne se på)

Han antyder at han er den han er, og at han sender seg selv til israelittene – i sin tidligere skikkelse... sin sønns skikkelse «klippen» fedrenes Gud. Men han er den han er... «Er har sendt meg til dere israelitter »... 

Eller som det fremgår av Joh.8.27-29: De skjønte ikke at det var sin Far han talte om. Da sa Jesus til dem: «Når dere har løftet Menneskesønnen opp, skal dere forstå at Jeg er, og at jeg ikke gjør noe av meg selv, men sier det som Far har lært meg.  Og han som har sendt meg, er med meg. Han har ikke overlatt meg til meg selv; for det jeg gjør, er alltid etter hans gode vilje.»

Og på denne måten blir han til på nytt igjen, hentet fra 1.Krøn.17. 

Herren gir David et løfte 

En dag David satt i huset sitt, sa han til profeten Natan: «Se, her bor jeg i et hus av sedertre, mens Herrens paktkiste står i et telt.» Natan svarte David: «Gjør alt som ligger deg på hjertet, for Gud er med deg.» Samme natt kom Guds ord til Natan: Gå og si til min tjener David: Så sier Herren: Du skal ikke bygge det huset jeg skal bo i. Jeg har da ikke bodd i noe hus helt fra den tid jeg førte israelittene hit opp, og fram til denne dag. 

Jeg har vandret omkring fra telt til telt, fra bolig til bolig. Jeg vandret omkring med israelittene og dommerne over Israel, som jeg satte til å vokte folket mitt: Sa jeg noen gang til noen av dem: «Hvorfor har ikke dere bygd et hus av sedertre for meg?» Nå skal du si til min tjener David: Så sier Herren over hærskarene: Jeg hentet deg fra beitemarken der du fulgte saueflokken, og satte deg til fyrste over mitt folk Israel. Jeg var med deg overalt hvor du gikk, og utryddet alle dine fiender for deg. Jeg har gjort navnet ditt stort, som navnet til de største på jorden.

Jeg vil gjøre i stand et bosted for mitt folk Israel og plante det der. De skal få bo der og aldri bli uroet mer. Ugjerningsmenn skal ikke lenger plage dem som i gamle dager. Slik har det vært fra den tid jeg satte dommere over mitt folk Israel og tvang alle fiendene dine under deg. 

Nå kunngjør jeg deg at Herren vil bygge et hus for deg. Det skal skje når dine dager er til ende og du går til dine fedre, at jeg reiser opp din etterkommer, en av sønnene dine, til å etterfølge deg. Jeg vil grunnfeste kongedømmet hans. Han skal bygge et hus for meg, og jeg vil trygge hans trone til evig tid. Jeg vil være far for ham, og han skal være sønn for meg. 

Min godhet vil jeg ikke ta fra ham, slik jeg tok den fra ham som var før deg. Jeg vil for alltid sette ham over mitt hus og mitt rike, og hans trone skal stå støtt til evig tid. Alle disse ordene og hele dette synet bar Natan fram for David.

David takker Herren for sitt løfte

Herre, det er ingen som du, og det finnes ingen Gud foruten deg, etter alt vi har hørt med våre egne ører. Hvem er som ditt folk Israel? Det er det eneste folk på jorden som Gud kom til og fridde ut for å gjøre til sitt eget folk. Med store og skremmende gjerninger skapte du deg et navn da du drev andre folkeslag bort for ditt folk, som du fridde ut av Egypt. Du satte ditt folk Israel til å være ditt folk til evig tid. Og du, Herre, er blitt deres Gud.

Men slik har det enda ikke blitt, i følge 2.Krøn.15.2-4 forteller teksten der: I lang tid var Israel uten den sanne Gud, uten prester til å undervise dem og uten lov. Men i sin trengsel vendte de om til Herren, Israels Gud. De søkte ham, og han lot seg finne. På den tiden var det ikke trygt, verken for den som dro ut eller for den som kom hjem. For det rådde stor uro blant folkene i alle land. Osv... Refr.: Ef.2.11-22

Bildegjengivelse

Men mye av dette ligger gjemt i gåten og lignelsen for Israels hus i Esek.17.

Sak.12 gir et godt bilde av løftene til David: Herren vil først berge Judas telt, så ikke Davids hus og de som bor i Jerusalem, får større heder enn Juda. Den dagen skal  Herren være skjold for dem som bor i Jerusalem. Den som snubler den dagen, skal være som David, og Davids hus som en gud, som Herrens engel foran dem. 

Men over Davids hus og over dem som bor i Jerusalem, øser jeg ut en nådens og bønnens ånd. Da skal de se på meg, på ham som de har gjennomboret. De skal klage over ham som en klager over sin eneste sønn, og sørge bittert over ham som en sørger over den førstefødte.


3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere