Sigurd Eikaas

29

Til Andreassen om ID, vitenskap o.a.

I ditt svar til meg var det mange punkter, så jeg skal ta dem ett for ett.

Publisert: 25. mar 2020

La meg først beklage at jeg kom til å skrive feil etternavn. Jeg ser også at jeg kunne lest det du skrev om bias mer nøyaktig, uten at det egentlig spiller noen rolle, da saken uansett er den samme.

Du mener at jeg ikke kan vite hva du mener og tenker. Ok. Så la meg spørre deg rett ut, slik at vi kan få ting avklart. 1: Er du ateist, eller ikke? 2: Tror du at DNA, den levende celle, eller noe annet i dette vårt tredimensjonale univers av tid og rom, kan ha sin årsak i noe som er utenfor og uavhengig av dette univers? Ja eller nei? "Vet ikke" er ikke noe svar, for i så fall så har du ingen grunn til å harselere så hemningsløst med de av oss som finner at ID er beste forklaring på livets eksistens. Men ut fra din egen tekst, så er det rimelig å forstå deg som ateist. Og som ateist så tror du per definisjon ikke på overnaturlige forklaringer. Ergo har du per definisjon et materialistisk eller naturalistisk verdensbilde. Og det påpeker jeg at er irrasjonelt, tatt i betraktning den vitenskapelige kunnskap som vi i dag innehar, samt den evne til logisk og rasjonell tenkning som vi mennesker er utrustet med.

Angående "Intelligent Design som en vitenskapelig forklaring", har Asbjørn Lund gitt deg et adekvat og utfyllende svar.

Du skriver at "I en logisk verden må man FØRST påvise at noe finnes, for så finne ut om det er forklaringen". Det er feil. Når arkeologene finner spydspisser av flint, så er det ikke slik at de først må bevise at det fantes mennesker på jorden da spydspissen ble laget, for så å finne ut om det var disse som hadde laget spydspissen. Likedan med SETI-prosjektet: Ingen vitenskapsmann forventer at man først skal bevise eksistensen av utenomjordiske vesener, før man kan spørre om den evt meldingen som kom fra verdensrommet kan ha vært sendt av disse. Tvert imot er det nettopp spydspissen og den intelligent designete meldingen som beviser de forhistoriske menneskene eller de utenomjordiske vesenene sin eksistens. Slik også med ID: Hvis man legger de samme kriterier til grunn som man gjør innen all annen vitenskap, inklusive arkeologi og språkvitenskapene, så finner man at livet må ha sin opprinnelse i en ekstremt intelligent skaper. Ingen andre forklaringer, - herunder darwinismen, - kan bære den kompleksiteten som livet representerer. Det finnes i det hele tatt ikke noe, - inneholdende teleologi (hensikt, målrettethet) - her i dette universet, som beviselig kan forklares med noe annet enn intelligens/informasjon. All teleologi som vi kjenner opprinnelsen til, har sitt opphav i intelligens/informasjon. Da er den mest vitenskapelige forklaringen at også livets informasjon og teleologi har sin opprinnelse i intelligens og informasjon/knowhow.

Ja, vi kan absolutt forkaste alle sykliske forklaringsmodeller for universet. Vitenskapen forteller oss at vårt univers ekspanderer, og at denne ekspansjonen er akselererende. Vitenskapen har ingen indisier på at universet en gang kommer til å kollapse og trekke seg sammen igjen, for på nytt å eksplodere i et nytt big bang. Slike tanker om et syklisk univers er med andre ord ikke basert på vitenskap, men kun på tro. En tro som er i direkte konflikt med de vitenskapelige funn ( i motsetning til troen på Gud eller ID). Det er derfor like meningsfullt å diskutere universets sykliskhet, som det er å diskutere hvordan flygende spaghettimonstre ser ut. Begge deler er bare produkter av menneskers fantasi.

Så gjentar jeg, at alt som har en begynnelse, også må ha en årsak. Det er ren logikk. Også Universet må derfor ha en årsak, og denne årsaken må ligge utenfor, og være uavhengig av, Universet selv. Enhver annen tankegang strider mot alt vi vet om vitenskap, logikk og rasjonell tenkning, og blir derfor kun eventyr og produkter av menneskers fantasier (og ønskedrømmer). 

Like logisk er det at denne første-årsak må være levende. For intet livløst kan sette i gang en helt ny årsakskjede, som Universet jo vitenskapelig og logisk sett dermed representerer (siden vi altså kan slå fast at det ikke er syklisk). Universets fininnstillinger, samt blant annet livets teleologi og kompleksitet, gir videre sterke beviser for at denne levende første-årsaken ikke bare er formidabelt intelligent, men at den også er målrettet og vilje- og hensikts-styrt. Vi snakker med andre ord om en person. Dvs Gud. 

Og siden vårt tredimensjonale univers av tid og rom beviselig er relative og skapte størrelser, så kan vi dermed slutte at Gud selv må være uavhengig av disse størrelsene. Han er som lyset, som ikke bruker noe tid (sett fra dets eget "synspunkt") på å bevege seg fra a til b. Han er med andre ord alle steders nærværende. Og siden han også er uavhengig av tid (siden denne altså er skapt), så er han også tidløs, - tilstedeværende i et NÅ i alle tider. Gud ER. Han var ikke, og han blir ikke, - Han ER. 

Akkurat slik han beskrev seg selv for Moses da han talte til ham fra den brennende busken: "Gud svarte Moses: «Jeg er den jeg er.» Og han sa: «Slik skal du svare israelittene: Jeg er har sendt meg til dere.»" (2. Mos 3.14) 

Eller som Jesus sa det: "Men om de dødes oppstandelse, har dere ikke lest hva Gud har sagt til dere når han sier:  Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud!’ Han er ikke en Gud for døde, men for levende.»" (Matt 22. 31-32) Og Peter: "Men én ting, mine kjære, må dere ikke glemme: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag." (2. Pet 3.8)

Du skriver: "Vann er f.eks et signal hos en rekke organismer for spesifikke handlinger og et signal er pr. definisjon informasjon". Igjen tar du feil. Informasjonen ligger ikke i vanndråpen, men i organismen.

Ja, jeg vet at du kjenner til epigenitikken, så den saken kan vi la ligge.

Når det gjelder nye proteiner med helt nye egenskaper, så ber jeg deg om å gi et eksempel eller to, og så vise til adekvat dokumentasjon. 

Ape til menneske: Hvis det er riktig at et protein ikke tilfeldig kan bli til et annet protein med helt nye egenskaper, så kan heller ikke aper bli til mennesker, da tilfeldig evolusjon logisk nok ikke da kan frambringe en slik utvikling. Vi har kanskje ca 98% av våre proteiner til felles med aper, men de to siste prosentene vil ikke kunne skapes ved tilfeldig evolusjon, hvis det er slik at et protein ikke tilfeldig kan bli til et annet protein med helt nye egenskaper. (Ikke noen av de like 98 prosentene heller. Både aper og mennesker er produkter av intelligent design, skapt av en designer som har brukt mange av de samme konseptene i begge skapningene. Akkurat som menneskene bruker de samme konseptene i mange forskjellige biler, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, vannpumper osv.)

Det er ingen "teit påstand" å påpeke at når et gen i en organisme, feks et "hår-gen" hos hund, dupliseres, så går det på bekostning av et annet gen/egenskap. Det er helt logisk. For det er jo ikke slik at det totale antallet gener øker.

Det er like klart at når et (eller flere) gen  slutter å fungere, slik som hos oss mennesker med blå øyne eller hos blomkålen, så er det snakk om degenerering, altså devolusjon. Dette er også helt logisk. Å bortforklare det, er virkelighetsfornektelse.

Når feks en bakterie utvikler en forbedret evne til å løse opp nylon, så er det selvfølgelig fordi det skjer endringer i genene. Disse endringene går på bekostning av andre egenskaper. Egenskaper som i framtiden kanskje ville vært nyttige, pga endringer i miljøet. Men fordi bakterien har utviklet evnen til å spise nylon, så har den mistet denne/disse andre egenskapene, og den vil da ha dårligere tilpasningevne når miljøet forandres i en retning der de mistete egenskapene ville vært nyttige. Når alt nylonet er spist opp, så dør de nylonspisende bakteriene, og habitatet overtas av andre og bedre tilpasningsdyktige bakterier, - bakterier som fremdeles innehar de nå nyttige egenskapene. Dette er det geniale med bakterier, - de er så mange og forskjellige, at det nesten alltid vil være noen som innehar de rette egenskapene, og som kan formere seg i det nye miljøet. Mange store organismer er langt fra så fleksible. De er både mer spesifiserte til et bestemt habitat, samt "uendelig" mange færre. Derfor er de også så mye mer sårbare for mutasjoner, og utsettes over tid ofte for større og større innavlsproblemer. Likedan fører store miljøendringer til at stadig nye arter dør ut. Slik paleontologien også viser.

PS: Denne forsto jeg ikke: "Jeg har ikke avvist gud som forklaring, jeg har AVVIST at det finnes en forklaring for gud/ID". Kan du forklare nærmere hva du mener?

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
12 dager siden / 2986 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
9 dager siden / 1658 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
10 dager siden / 1447 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1404 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
15 dager siden / 1086 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
20 dager siden / 660 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere