Eirik Myrhaug

4

Hvordan kan flaggermus skape en pandemi og økonomisk krise?

Koronaviruset setter i gang store forandringer på kloden vår. Viruset ser ut i mikroskopet som kransen rundt solen, derav fikk det sitt navn. Antagelsen er at det oppstod i byen Wuhan i Kina før jul, 2019, i et marked for levende dyr, kyllinger, fasaner, katter og flaggermus. Flaggermusen er kanskje den mest sannsynlige bærer av viruset som smittet over på menneskene og gav luftveisinfeksjoner og lungebetennelse. Gjennom ekstra reising i forbindelse med det kinesiske nyttår, spres smitten lett videre i Kina og til vestlige besøkere i landet. Videre fikk smitten feste i Nord Italia og så kom det til Norge bl. annet gjennom norske vinterferieturister.

Publisert: 22. mar 2020

Fokuset er satt på den medisinske del av utfordringen og de konsekvenser det har for den enkelte som blir smittet. Dette følger kjente vitenskapelig utforskede veier, der man forsøker å stoppe eller dempe ned smitten - og å lage vaksine mot viruset. Dette er vel og bra.


Sett fra et helhetsperspektiv er det interessant hvis det skulle være slik at flaggermusen er bærere av dette koronaviruset. Flaggermusen er en flygende hund, har et stort artsmangfold ( 950 - 1300 arter) og utgjør ca. 20% av klodens pattedyr. Jeg personlig så ikke flaggermus før jeg kom fra Nord-Norge til Østlandet og oppdaget noen vesener i mørket som beveget seg med stor fart, en litt skremmende opplevelse. På dagtid lever flaggermusen i grotter, og det fikk jeg oppleve i en grotte i Sør-Frankrike. 


Hos enkelte urfolk skapte det frykt å se flaggermus, frykt for at noen i familien skulle bli utsatt for ulykke eller sykdom. Man hadde også tanken at flaggermusen kunne avsløre eller se gjennom illusjoner. Flaggermusen navigerer med stor presisjonen i mørket, ved hjelp av en “ekko-radar”.


Fra et sjamanistisk perspektiv kan man si at flaggermusen som kraftdyr bl. annet er et symbol for gjenfødelse.


Dyrearter mister stadig sine naturlige habitat (områder), dette er slått fast i FN- rapport. Den globale oppvarmingen gjør ikke saken bedre.

Når dyrene blir trengt sammen i bur oppstår ekstra stress. Berøring av disse dyrene bringer fare for smitte av ulike virus og annet sykdomsfremkallende. 


Urfolk, sjamaner, miljøvernere, deler av vitenskapen og mange andre, har lenge advart mot denne utviklingen, men lite har blitt gjort. 


Alvoret i situasjonen er lett å forstå når utsatte mennesker kan dø av koronaviruset, og ved at strenge restriksjoner må settes inn for å stoppe den verste toppen i smitteutviklingen, en topp som vårt helsevesen ikke kan klare å håndtere. Frykten for dette er forståelig. 


Vårt økonomiske system er uten tvil en drivende påvirkning på det press som skjer på Moder Jord og de naturlige økosystemer. I et par hundre år, og særlig i de siste tiår, har økonomisk vekst-tenkning preget investorens tankegang, kombinert med et stadig større forbruk hos innbyggere i den rike del av verden. 


Flaggermusen, via koronaviruset får oss til å se igjennom denne vekstillusjonen. Kanskje skjer det en slags gjenfødelse (fornyelse) på vår klode i disse dager? Fra et sjamanistisk perspektiv vil dette være en levende tanke.


Virussmitte fra flaggermusen er nå en årsak til at CO2-utslippet senkes. Forgjeves har vi forsøkt, gjennom forhandlinger og vitenskapelige rapporter siden 1980 tallet, å få redusert CO2-utslipp. Vitenskapen vil nå få gode data på det som skjer i og med at store deler av lufttrafikken stilles inn og annen forurensende virksomhet dempes ned. Vi gjør klokt i å respekter Moder Jord og alle våre medskapninger, ellers slår det tilbake på oss selv.


Eirik Myrhaug

samisk eldre

Arktisk Sjamansirkel 1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere