Espen Schiager Topland

Rådgiver migrasjon, NMS
5

Guds migranter i Morialeiren og den røde tråden

Nå kjenner vi litt på kroppen hva usikkerhet, fare, isolasjon betyr. Kanskje det kan føre til at vi får en bedre forståelse av hvordan en flyktning har det, som kjenner dette mye mer på kroppen enn vi?

Publisert: 20. mar 2020

Mennesker i bevegelse går som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Migrasjon og migranter er ikke noe nytt. Tråden begynner med Adam og Eva som migrerte ut av Edens have, vi finner den igjen i historien om Abraham som migrerte med hele sin klan til Kanaans land, og Josef som ble utsatt for menneskehandel og ble tvangsmigrert til Egypt. Far til Josef og storfamilien migrerte også til Egypt som klimaflyktninger.

Da Moses tok med seg hele Israel ut av Egypt tilbake til sitt eget land, ble hele folket returmigranter.

Tråden kan vi plukke opp igjen hos profeten i Jesajaboken som sammen med sitt folk levde som migranter i Babylon, der de  håpet på om en gang å vende tilbake til sitt hjemland. I den samme Jesajaboken ser vi også antydninger om en guddommelig migrant som skal komme en gang.

Denne røde tråden knytter GT sammen med NT, for her forstår vi mer og mer hvem denne guddommelige migranten er. NT starter med Jesu fødsel, vi leser om at han som liten måtte flykte fra Herodes for å redde livet sitt. Han ble en politisk flyktning. Apostlenes Gjerninger forteller oss om hvordan den kristne troen ble spredt pga migranter. Noe vi for øvrig også ser i dag.

Det fascinerende er når vi leser begynnelsen av Johannesevangeliet, ser vi en sterk rød tråd som strekker seg fra Guds rike til vår verden. «Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss» Gud selv ble migrant. Han migrerte fra sitt rike, til verden, for å være midt iblant oss. Gud er migrant, og han er migrantenes Gud.

At Gud er migrantenes Gud kommer tydelig fram i Matteus 25, 35-36: «For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.»

Når vi ser forholdene i Morialeiren i Hellas, så passer alle disse beskrivelsene på migrantene der. Den røde tråden går fra Gud til migrantene i Moria, og det er Gud selv vi ser når vi på nyhetene ser bildene fra Morialeiren.

De aller fleste landene i Europa stenger sine grenser pga Corona. Det er et nødvendig tiltak nå, men hvem skal beskytte flyktningene i leirene i Hellas? Vi blir stengt inne i vårt eget land, i våre egne boliger. Migrantene i Morialeiren blir stengt inne i sine telt, i en leir som er overfylt. Vi får beskjed om å vaske hendene våre godt med såpe flere ganger daglig, i Morialeiren er den en vannkran pr.1300 person. Vi får beskjed om å holde minst 1 meter avstand til hverandre, i Moria er det 20000 mennesker i en leir som egentlig har plass til 3000. Vi har de to siste ukene fått kjenne på usikkerthet, isolasjon, fare, ensomhet. En migrant i Morialeiren har kjent på det samme kanskje i månedsvis, årevis, og med en større intensitet enn hva vi kan forestille oss.

Jeg var i fengsel, jeg var syk, jeg var tørst osv. Denne situasjonen setter Europa og dermed også Norge, (med andre ord, oss) på en moralsk test om hvordan vi møter behovene til migrantene i Morialeiren, og andre tilsvarende leirer.

Virusspredningen var først et rikmannsproblem. De som brakte viruset til Norge, var nordmenn på tur til utlandet, bla. skiferie i Nord-Italia og Østerrike, ikke flyktninger i Moria.

Nå kjenner vi litt på kroppen hva usikkerhet, fare, isolasjon betyr. Kanskje det kan føre til at vi får en bedre forståelse av hvordan en flyktning har det, som kjenner dette mye mer på kroppen enn vi?

Europa og Norge har et enormt ansvar for menneskene i Morialeiren, og andre tilsvarende leirer, men foreløpig er det ikke gjort noen ting. Nettopp i en slik situasjon vi er i nå, der vi får kjenne litt på kroppen de følelsene og erfaringene flyktninger og migranter gjør seg, så burde det føre til at Europa og Norge setter inn de tiltakene som er overhengende nødvendig for å redde Guds migranter i Morialeiren.  

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere