Greta Aune Jotun

174

Når Visjon Norge sår vranglære, hva høster de da?

Publisert: 20. mar 2020

Det har gått noen år siden jeg sluttet å se og høre på VN-kanalen. Etter gjentatte ganger med ubibelsk forkynnelse og møter med "dytt-i-gulvet-praksis" og annen uorden, var ikke denne kanalen lenger aktuell. Jeg vil nevne ett konkret eksempel på vranglæren som forkynnes, og dette eksemplet angir hvor ledelsen står i forhold til Guds Ord. Disse er jo også ansvarlige for alt kanalen leverer.

Eksemplet: VN-lederens nåværende hustru, den tredje, forkynte i et program at det var Den Hellige Ånd som hadde ledet henne til ekteskap med Jan Hanvold. Dette er jo rett og slett blasfemi. Den Hellige Ånd vil aldri - ALDRI - lede mennesker til å leve i synd eller til å fornekte Guds Ord. For, ifølge Jesus Kristus, driver den personen hor som gifter seg igjen etter en skilsmisse (om første [rette] ektefelle lever) - og - i tillegg blir også den som går inn i et slikt forhold, forført til hor. Dette har Jesus Kristus forklart så tydelig, og senere apostelen Paulus, så ingen behøver å misforstå. Les selv: Matt. 5:32 og 19:3-9, Mark. 10:6-12, Luk. 16:18, Rom. 7:2-3, 1. Kor. 7:10-11 og 39, Hebr. 13:4.

Jo da, jeg vet at Den norske kirke og mange av dagens menigheter heller ikke bryr seg om denne delen av Kristi forkynnelse, ja, fornekter den både med tillatelser for andre og egen livsførsel, men Guds Ord står fast, urokkelig fast, selv om menneskene forakter, fortrenger eller forvrenger hva Jesus Kristus forkynte. Til egen undergang, for de som driver hor, får ikke del i Guds rike.

Men hva med VN og forkynnelsen om såkorn? Er den bibelsk? Vel, jeg tror Hanvold har gitt Paulus' brev til korintermenigheten, den delen som handler om en menighets gave til de fattige, en noe utvidet mening (2. Kor. 8 og 9). Jo, alle kristne blir oppfordret til å gi av de midlene de har fått å forvalte, slik Herren minner den enkelte om. Men, metodene VN bruker er både taktløse og forkastelige, ja, til tider langt over streken for kristen oppførsel. VN er da heller ingen menighet, selv om de presenterer seg som det. Og, når uttak til personlige interesser og lønn blir uforholdsmessig høye, antyder det begjær, ikke nøysomhet. Det er også blitt en trend å innby til dyre hotellopphold, fjell- og skiferier, selvsagt med noe forkynnelse som "unnskyldning".

De som låner eller kjøper sendetid på VN-kanalen, eller deltar i deres programmer, anerkjenner også hva VN er og står for - om ikke med hjerte og ord, så i gjerning. Ettersom Hanvold kaller seg pastor, og annonserer VN som en menighet, er kanalens vranglære og virksomhet særdeles alvorlig - og samarbeid med og støtte til kanalen likeså. Det er trist at kristenledere og andre kristne ikke tar alvorlig Guds Ord om at man ikke skal ha fellesskap med de som lever urent og forkynner et annet evangelium, for da blir de jo selv delaktig i synden. En liten surdeig syrer som kjent hele deigen.

Folk ser da på NRK også, sies det, som om det er en adekvat unnskyldning for å levere vranglære! NRK har da aldri bekjent seg som en kristen menighet! Selv om VN også forkynner en del "rett fra Boka", er heller ikke det et argument godt nok for å bruke kanalen eller gi pengestøtte. Satan siterte også Skriftene da han forsøkte å forføre Jesus Kristus. Og informasjon fra Israel kan man finne andre steder enn gjennom VN.

Formane Jan Hanvold? Vi er mange som har gjort det, men det blir enten oppfattet som simpel kritikk, eller møtt med taushet, arroganse og spott. VN-ledelsen ser kanskje ikke på ydmykhet som en kristen dyd? Salme 119:67 kan være til ettertanke. Likeså Rom. 12, og her har vi nok alle noe å lære og be om tilgivelse for. Å formane hverandre til å tro på og respektere Guds Ord i lære og liv, bør likevel ikke oppfattes som kritikk. Det er en kristens plikt å gjøre det.

Apropos såkorn: Når Jesus Kristus talte om såkorn i sine lignelser, var det Guds Ord som var såkornet; se Matt. 13:1-9, Mark. 4:1-20, Luk. 8:5-15. Andre ord om såkorn: Ordspr. 11:18, Jes. 55:10-11, Hos. 10:12. Ta også med følgende formaning fra Paulus, Gal.6: 7-8: Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte! Det et menneske sår, skal han også høste. Den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden. 

Jeg anbefaler: Avslutt samarbeid med - og bidrag til - Visjon Norge og de som støtter og samarbeider med denne kanalen. Når en menighet, en organisasjon, en kanal - inkludert Visjon Norge, sår vranglære, høster de forførte mennesker. Det fører til fortapelse i stedet for frelse. Hva Jesus Kristus sa om de som forfører andre til synd, kjenner nok de fleste til.

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
20 dager siden / 1190 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
14 dager siden / 1187 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
6 dager siden / 822 visninger
Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 743 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 1 måned siden / 678 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
29 dager siden / 650 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere