Morten Andreassen

24

Kjell Tveter om hva intelligent design er (re-visit)

Nå legges det ut svært mange løse tråder i dette innlegget. Jeg tenker å prøve koke disse ned til egne tema. Det aller meste som kommer er dessverre sørgelige gamle stråmenn og vranglære. Jeg har tatt opp flere av disse tidligere uten at det ser ut til at Tveiter tok deg bryet å legge det på minne og langt mindre sjekke opp informasjon han fikk.se f.eks http://www.verdidebatt.no/innlegg/11753126-hva-intelligent-design-id-ikke-er

Publisert: 20. mar 2020

1)Nat/Mat eller Naturalismen/ Materialismen

En filosofi har svært lite med det tema jeg har kommentert på på det har eller ingenting å si for hva ID er eller ikke-er. Det har lite å si for min posisjon innen evolusjon, evo.t abiogenese eller biologi/kjemi generelt. Om det finnes noe mer, må avgjøres gjennom oppdagelser ikke synsing.

2)The fine-tuning of the Universe

Er universet virkelig fine-tuned. Vi lever i et ubetydelig hjørne i et ubetydelig kosmos som ikke er annet enn en forurensing av atomer i forhold til det virkelige kosmos av mørk materie og energi. Den steinen vi bor på er ikke mer fine-tuned enn at vi gjenstår kommer til å få store og stener i hodet som fint medfører utryddelse av liv som vi kjenner det. Ikke nok med det, etterhvert vil den sola vi gudedyrker sluke og brenne oss til ingenting gjenstår av hverken kjøtt og bein eller jord og stein.

3)Hawkings

Det er ingen sammenheng mellom vitenskap og ateisme annet enn de fleste vitenskap er nettopp ikke-troende. Det er ikke påkrevet, det bare er sånn. Det har ingenting å si ved religiøse kan også være gode vitenskapsmenn så lenge de er ærlige og følger bevisene.

4)Hva vet vi om livets opprinnelse?

Ganske masse faktisk, som f,eks at det er tull og tøys at man har prøvd å lage liv i laboratorium i 60år. Dessuten er forskere så pass smart at hadde de ønsket å lage liv kan de gjøre det med å ha sex med det motsatte kjønn.

Studien om livets opprinnelse heter Abiogense. Og det er all grunn til å tro at liv kan dannes gjennom naturlige prosesser. Dette vet vi gjennom studier innen grenseovergang mellom kjemi og biologi med muligheter for selvreplikerende molekyler. At du ramser opp hva liv i dag består av, betyr ikke at det var slik livet startet på. Livets byggesteiner finner du overalt, på jorden og i universet for øvrig. Dette inkluderer også byggesteiner for DNA. Når det gjelder DNA som fint kan dannes kjemisk gjennom enkle prosesser ( se f.eks https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.201903400 ). Det er ikke nødvendig for guddommelig inngripen.

5)Det første liv måtte være en celle.

Nei, på ingen måte. Hvorfor i all verden mener du dette.

Det første liv må være hva som helst som er i stand til å danne avkom.

Ellers så er følgende fakta feil eller stråmenn om du vil

a)Selv den enkleste celle vi kjenner til, er langt mer kompleks og komplisert enn noe vi mennesker noensinne har laget

b)Selv membranen som omgir cellen er så ufattelig kompleks at Nat/Mat ikke kan tilby en rasjonell forklaring på hvordan den kan ha blitt til

c)Enhver celle har et celleskjelett bygd opp av fibre.

d)celledeling er en så avansert og sofistikert prosess

Det du helt bevist gjør er å slenge ut en rekke påstander om abiogense som er fullstendig feil så på uredelig vis konkluder med at det er absurd. Det er ikke greit.

6)Livets opprinnelse forutsetter DNA.

Nei, det er tull. Det liv i kjenner i dag er i stor grad avhengig av DNA. Det er et spørsmål om virus skal defineres som levende eller ikke. Men i abiogense er det ingen grunn til å begrense liv til DNA, heller tvert i mot. Det er mange grunner til å anta at liv startet uten DNA.

7)Vi har alle hørt om gener / informasjon

Har du lest noe om den genetiske koden, det er nærmere 500bøker og 1000vis av artikler om tema her.

Det er til og med laget en kunstig, mer kompleks og "forbedret" genetisk kode (ja denne ER designet men ingen gud var nødvendig) og det er laget syntetisk liv på bakgrunn av denne koden.

8)Junk-DNA

Dette er gammelt oppgulp. Tenker jeg kjører en klipp å lim her.

ID har ALDRI predikert funksjon til Junk-DNA. Og dessuten viste man om junk-DNA med funksjoner lenge før kreasjonisme ble til ID.

Begrepet Junk-DNA har en historie, sjekk denne opp. Det du legger frem er ikke i nærheten av redelig fremstilling. Junk-DNA ble introdusert (uheldig sådan) som en betegnelse på DNA som ikke koder for proteiner, dette på en tid der man trodde at proteiner styrte showet og potensielle andre funksjoner ikke var undersøkt. I dag vet man mye mer og DNA som ikke koder for proteiner kalles nå for ”ikke-kodende”. Selv om navet tyder på at disse er ikke kodende er det ikke sant, de er i høyeste grad kodende, bare ikke for proteiner. Det er ikke viktig å vite til historien så lenge begrepet bruke rett, i ditt tilfelle bruker du den ikke rett og du kjenner heller ikke til historien (vel du gjør det nå).

Og dessuten så er junk-DNA (som egentlig ikke er junk)  eller ikke-kodende DNA som det også heter (som egentlig ikke er ikke-kodende) svært gode bevis for evolusjon. Se, f.eks her, her, her, her og her

9)Mutasjoner er som en trykkfeil i DNA

Du har en forskudd oppfatning om at det finnes en DNA-fasit og all avvik fra denne fasiten er feil og ødeleggende. Husk vår DNA er ikke noe ufeilbarlig utgangspunkt og det har det aldri vært. Vår DNA har som sagt en lang historie bak seg til lenge før det fantes mennesker og det var ikke noen fasit da heller. DNAet er hele tiden i endring, bra eller dårlig kommer an på situasjonen der og da. Dvs en mutasjon/endring i dag trenger ikke bety noen ting, men den samme mutasjonen/endringen for 1million år siden kunne medført død. Dette gjelder også andre veien, en mutasjon/endring i dag trenger ikke bety noe, men har stor positiv påvirkning i fremtiden.

10)Det første genet

Det første genet er det samme som det første livet. Så, nei du finner det ikke en i vanlig lærebok (av naturlige årsaker). Selv om du tidligere har sagt det noe man lærer i skole pensum.

11)Mikroevolusjon og Makroevolusjon

Det er ingen forskjell mellom mikro og makro evolusjon annet enn at det er to forskjellige disipliner innen akkurat den samme forklaringsmodellen evo.t.

12)Tiktaalik

a)Tiktaalik ble funnet TO ÅR ETTER !! at Gould døde.

Hvordan henger dette sammen, er det en kommentar fra graven ?

b)Den hadde med stor sannsynlighet primitive lunger, det vet man ut strukturer funnet  i skjelettet.

c)Det er ikke finnene som er viktig med dette funnet. Man har fisker som bruker finner som føtter og er levende den dag i dag.

d)Det er fisk med hals/nakke/bevegelig hode som er viktig, så her bommer du totalt.

13)Proteinsyntese

Dette er nok en stråmann, det er INGEN som mener at proteiner dannes fra null, fra scratch. Regnestykket ditt er ikke annet en tall-onani for egen nytelse.  Det er ingen som mener at det slik det henger sammen, ikke en gang du selv.

14)Bananflue og E- coli

a)Hvorfor skulle bananfula bli til noe annet, og i såfall hva?

b)Hvorfor skulle E.coli bli til noe annet og hva ?

Btw, er du klar over at den genetiske forskjellen mellom to identiske e.coli stammer (men forskjellig isolat) er større en den relative genetiske avstanden mellom mennesket og sjimpansen. Hva sier det deg egentlig ?

15)”Klarer ikke å forstå”

Nei, jeg ser du har vanskeligheter med å forstå. Du har også vanskeligheter med å ta til deg informasjon da mye av det du kommer med her er bare samme plata på repeat.


Epilog:

Ikke bare har du feil på nærmest ALT du har lagt frem om vitenskap, men ikke en eneste plass la du frem beviser for ID.

Er ikke det tragisk, at resonnementet koker ned til punkt 15 ”jeg klarer ikke forstå” derfor har jeg rett. Derfor er ID (for deg) logisk og rasjonelt og den beste forklaringen.

Nei, den beste forklaringen er sjelden den du ønsker den skal være. Den beste forklaringen er alltid den som har bevisene til a gi den støtte, og vitenskapen produserer beviser på løpende band alle til støtte for evolusjon. Bevisene for ID er fraværende. Og du, sammen med andre, går heller til det skritt at når vi ikke har noe data selv, så rakker man heller ned på evolusjon og vitenskap dermed mener dere at ID vinner, på walk-over. Bare tanken er så ufattelig feil at det er hinsides sunn fornuft. At man i tillegg ikke greier å rakke ned på noen gjør at man sitter igjen med svarte-per i form av en usammenhengende smørje av uredelige stråmenn, beviste fakta feil og feiltolkninger bevist lagt ut for å villede.


Ergo så handler ikke innlegget ditt om ID i det hele tatt.

For eks noen klar definisjon på intelligent design var ikke mulig å finne her, langt mindre en utredning om hva ID er, gjør eller hvorfor man skal ta det seriøst.

Men jeg kan kanskje hjelpe litt på vei. Vi kjenner jo en del til ID bevegelsen fra rettssaken i Dover. Hele rettsreferater kan leses her og det er mye interessant lesing.

F.eks

” The weight of the evidence clearly demonstrates, as noted, that the systemic change from “creation” to “intelligent design” occurred sometime in 1987, after the Supreme Court’s important Edwards decision. This compelling evidence strongly supports Plaintiffs’ assertion that ID is creationism re-labeled. Importantly, the objective observer, whether adult or child, would conclude from the fact that Pandas posits a master intellect that the intelligent designer is God.

....

In making this determination, we have addressed the seminal question of whether ID is science. We have concluded that it is not, and moreover that ID cannot uncouple itself from its creationist, and thus religious, antecedents. 

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
8 dager siden / 1302 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
20 dager siden / 1227 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
26 dager siden / 1213 visninger
To strekar
av
Arne Mulen
2 dager siden / 1058 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
12 dager siden / 854 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 568 visninger
Humanismens hellige skrifter
av
Didrik Søderlind
nesten 2 år siden / 562 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere