Odd Sverre Hove

83

Israel går for total nedstengning

På mange måter iverksetter Israel nå den typen strenghet som den opposisjonelle norske corona-eksperten Gunhild Alvik Nyborg tirsdag kveld slo til lyd for i en omstridt debatt på norsk TV.

Publisert: 19. mar 2020

Sikkerhetsminister Gilad Erdan forhåndsvarslet alle de regionale politilederne i Israel i en videokonferanse tirsdag kveld om politiets nye overvåkningsoppgave. Onsdag morgen rykker Erdan ut i iosraelske medier og varslet «total nedstengning» av Israel på grunn av corona-krisen.

 

Færre syke enn Norge, men mye strengere regler

– Total nedstengning er nå ikke til å unngå, etter at antallet corona-smittede i Israel i løpet av tirsdagen klatret oppover til 427, dvs en økning på 90 smittede i løpet av ett døgn, heter det i statsrådens medieuttalelse.

Helsedepartementet i Israel opplyser at 236 av de 427 corona-smittede er innlagt på sykehus. Ytterligere 26 er i ferd med å bli innlagt. 71 er enten hjemme-isolert eller hotell-isolert, og 83 smittede er foreløpig ikke ferdig utredet. 

Disse isreaelske tallene er en god del lavere enn de tilsvarende norske, men Israel griper altså til en god del strengere tiltak enn Norge. På mange måter iverksetter Israel nå den typen strenghet som den opposisjonelle norske corona-eksperten Gunhild Alvik Nyborg tirsdag kveld slo til lyd for i en omstridt debatt på norsk TV.

 

Tirsdag: delsvis nedstengning, onsdag: total nedstenging

Tirsdag sendte det israelske Helsedepartementet ut en lang serie med kraftig skjerpede forskrifter for såkalt «delvis nedstengning» av hjemmefronten i Israel. Men i sikkerhetsministerens presseuttalelse onsdag morgen var uttrykket «delvis nedstengning» skjerpet til «total nedstengning». 

Onsdag ble det også varslet at israelsk politi vil få til oppgave å passe på at folk faktisk holder seg hjemme.

Mange israelere har til myndighetenes fortvilelse oppfattet hjemme-karantene som bare en type uventet ferie med mange former for typisk ferievirksomhet i parkene og på strendene.

 

Stenger hele hjemme-sektoren

I forskriften tirsdag pålegges folk å holde seg hjemme bortsett fra absolutt nødvendighet, så som matinnkjøp, medisinkjøp, strengt nødvendig legebehandling og andre slike nødvendigheter.

Det blir forbud å gå i parkene, på lekeplassene, badestrendenme, svømmebassengene, i naturreservatene og på alle andre offentlige steder der folk i Israel pleier å møtes. Unntaket er at barnefamilier og hundeeiere har lov til å gå ut på tur. Men da skal de holde større avstand enn før til alle andre mennesker. Også andre voksne har lov til å gå på lufteturer, men bare alene og på lite befolkede steder. Turene bør dessuten helst ikke vare mer enn ti-tolv minutter.

Alle slags klassrom-lignende arrangementer er nå forbudt, også i idrettslag og foreninger. Uorganiserte idretts-ungdsommer som trener sammen, har ikke lov til å være mer enn fem personer i hver gruppe, og de må holde minimum to meters avstand til hverandre hele tiden.

 

Strenge leke-regler

Småbarnsfamilier kan tillate at barna leker med barna i én eneste annen småbarnsfamilie. Disse to småbarns-familiene må deretter holde sammen i det samme leke-fellesskapet tvers gjennom hele corona-krisen. Større lekemiljøer er ikke tillatt. Alle slags soiale sammenkomster forøvrig blir forbudt, inkludert familiebsøk og fødselsdags-selskaper.

En rekke særlige regler gjelder helsepersonell og pasienter som blir syke. Forskriften har også detaljerte personlige hygiene-forskrifter så som håndvask minst hver tredje time, dessuten ved alle inngangsdører og utgangsdører, og etter hver berøring av eget ansikt, m.m.

De særlige risiko-gruppene, som så eldre og syke, bør få familiehjelp til alle nødvendige innkjøp, slik at de gies en særlig beskyttelse. Alle leverandør-tjenester skal stanse ved nederste trappetrinn ved inngangsdøren til hver bolig.

Folk som ikke kan arbeide hjemmefra, skal på arbeidasplassen holde seg borte fra hverandre. Ingen skal arbeide nærmere andre mennesker enn to meter. Heiser og toaletter skal bare brukes av én og én. Privat-bilisme er tillat, men folk bør som hovedregel kjøre mest mulig alene i hver bil. Offentlig transport bør i de fleste tilfellene unngåes. Alle ikke-nødvendige butikk-typer stenges ned.

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere