Dagfinn Torp

6

Puste med magen i en krevende tid

Situasjonen vi som nasjon står ovenfor krever alt, ja nærmest mer en «alt» av oss.Derfor er dugnadsinnsatsen som komme til utrykk mer verdt en gull. Misjonsmannen Paulus sa det så fint til Galater menigheten (Galaterbrevet 6:2) Bær hverandres byrder. Nettopp dette å bære hverandres byrder er det som nå kommer til utrykk gjennom den dugnaden som nå pågår i vårt land, ja langt ut over egne landegrenser. Felles dugnad om å få bukt med covid 19 epidemien. Parallelt med dugnad, er dette å puste med magen svært viktig. Å puste med magen er viktig når uroen av naturlige årsaker brer om seg. Derfor er og ordene fra Paulus så viktige. Bær hverandres byrder!

Publisert: 19. mar 2020

Pust med magen, får vi ofte høre når vi står foran krevende og viktige avgjørelser.

Dette henger sammen med at ved å puste med magen, gir vi oss selv lov til å tenke gjennom valg vi står ovenfor/ 

Innimellom treffer jeg på venner som står ovenfor ulike valg, spørsmål som ofte blir aktualisert er/ Hva slags råd vil du gi nå Dagfinn?

Hva angår råd blir det viktig å legge til. At de råd man gir, ikke er konstante, men små hjelpere som skal bidra etter beste evne. Vedkommende selv er det som må ta de endelige beslutninger om hvilke råd som skal  gjelde.

Ett basis råd jeg ofte gir er dette.
Pust med magen. Samt ha litt is i magen. Ikke forhast. 

Dette fordi man ved å gi seg selv ett friminutt, ofte gir seg selv såpass mye betenkningstid at man etterhvert faller ned på hva som er lurest å gjøre i den aktuelle situasjonen. 

Dernest er jeg i mitt svar opptatt av samhandlingen mellom hode, hjerte og mage. Vi hører ofte, og vi har garantert opplevd det noen og enhver av oss, at nå knyter det seg i magen. Ofte er den knuten ett signal på at situasjonen ikke er helt på stell. Eller i vater som man også kaller det. 

Ved å puste med magen (meditasjon anbefales som ett hjelpemiddel), gir man seg selv tid til å foreta de beste vurdering.

Ett godt tegn på at man er på rett vei, består i at hode, hjerte og mage er samstemte. Man opplever altså en indre fred over selve situasjonen. 

UTVIDET PERSPEKTIV

Dersom vi utvider vårt perspektiv til å gjelde ikke bare oss selv, men alle rundt oss, ja verden forøvrig, så er det enklere sagt en gjort i disse Covid 19 tider å puste med magen. 

Med ett er vår hverdag blitt helt annerledes. Bevegelsesfriheten som vi er velsignet med er blitt kraftig innskjerpet. Styresmakter og helsemyndigheter gir oss stadig ny å viktig informasjon. Bysentra som før var fylt opp av handleglade mennesker, er nå nærmest folketomme.

Derfor er dette å puste med magen, noe av det vanskeligste vi gjør om dagen.
Dette har sin årsak i at vi konstant lever med frykten knyttet til smittespredning av korona viruset (Covid 19 viruset) 

Hva om vi allikevel oppfordrer hverandre til å puste med magen. Og videre i forlengelsen av pusteøvelser oppfordrer til å fortelle hverandre gode historier

Ja fortelle hverandre hvor utrolig glade vi er i hverandre. Det er nemlig mer en noen gang viktig at vi bryr oss om hverandre. 


POLITISK OG RELIGIØS UAVHENGIG 

Jeg berømmer myndighetene i denne spesielle situasjonen. De viser etter min mening en samstemthet som jeg virkelig håper lever videre i vårt land, når vi har fått kontroll på denne epidemien. Deres samarbeid på tvers av politiske skillelinjer  er imponerende. Nå er forfatteren selv arbeiderpartimann, men det fritar meg ikke å øse lovord til landets statsminister Erna Solberg (H) i denne situasjonen. Hun styrer/setter agenda i ett krevende landskap. 

Politikerne våre står ovenfor en situasjon som er svært krevende. Storting og Regjering må time for time iverksette tiltak som forener, og som sørger for at vår velferd ikke  kollapser helt.

Som følge av Covid 19 står flere aktører uten fast inntekt. Her har nå våre myndigheter tatt grep, grep som skal gjøre  situasjonen betydelig mindre smertefull

Også myndighetene må puste med magen. De er også mennesker, som i likhet med alle andre har like stor risiko for smitte.

Norge, Europa og verden står ovenfor enn virus epidemi som rett og slett ikke viser hensyn. Ett virus som er lunefullt, og som ikke spør først!

Derfor er det all grunn til å berømme landets styrende organer, som alle står på dag og natt for oss.

SÅRBARE GRUPPER

Forfatteren hører selv med blant de sårbare og utsatte grupper. Derfor vil jeg og så inderlig be DEG om å følge de rådene som myndigheter og Helsedirektoratet daglig minner oss innstendig om å følge.

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (AP) uttalte i ett av sine første intervju: 

DETTE ER INGEN ØVELSE,DETTE ER ALVOR

Ja det er alvor. Vi kan så visst klype oss i armen for å sjekke om dette er en vond drøm, eller om det er virkelig. Raskt må vi konstanterer, dette er ALVOR

Like fullt som vi forholder oss til alvoret, like viktig er det at vi gjør ett felles forsøk på å puste med magen. Vi skal komme oss gjennom dette, men det vil ta tid.

KIRKA OG ØVRIGE TROS OG LIVSSYN

Sjelden eller nærmest aldri har jeg observert kirka og andre tro og livssyn som er opptatt av positiv formidling i en krevende og sårbar tid, Daglig legger det ut videosnutter der man formidler ord til trøst og oppmuntring. Artikkelforfatteren vil så gjerne oppfordre til å fortsette med en slik dugnads formidling! 

KJÆRE GUD, HØR VÅR BØNN

Covid 19 har ført til at ulike arrangement er blitt innstilt, dette har ført til oppblomstring av kreative møteplasser på den teknologiske plattformer. Daglig kan jeg på fb lytte til kjente og ukjente som legge ut videosnutter ved ett åndelig preg 

Gud er ikke avhengig at kirkebygg for å nå ut med de gode nyhetene. I disse dager er det den teknologiske plattformen som gjelder mer en noen gang.

Jeg tror Gud ber oss om å puste med magen. Jeg tror Gud ber oss om å søke han. Jeg tror Gud gjennom det som skjer, minner oss på, at uansett ytre omstendigheter så er han tilstede.
Jeg tror Gud minner oss på, at ja, det er lov å felle en tåre, ja det er lov å være usikker, å redd. 

Pust med magen - Det vil gå over

men det vil ta lang tid. 

Artikkelfoefatteren tror at vi som aldri før blir båret av allmaktens hender . 

Guds hender og vesen som et fylt opp av tro, håp og kjærlighet.

BE EN ENKEL BØNN

Be en enkel bønn til Gud 

han lytter til deg.
be en enkel bønn til Gud.

Han vil gi deg svar

han som all makt har 

Be en enkel bønn til Gud


På forhånd takk for hjelpen 


Ønsker dere alt godt i disse krevende tider 


Signphotolife © Dagfinn Torp 

Forfatter Fotograf Coaching 

signphotolife@gmail.com

41626069

Orgnr: 921760884


Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere