Jostein Sandsmark

114

Mangfold

Sist søndag var alle kirker stengt, og vi lyttet til radiogudstjenesten fra Lørenskog kirke.

Publisert: 16. mar 2020

I kirkebønnen var flere tidligere ledd og temaer sløyfet, men ett nytt emne ble poengtert: MANGFOLD.

Mangfold blir oppfattet som et honnørord, – men da må gjerne et annet honnørord vike,  nemlig begrepet ENHET.

Men bønnen er allerede positivt besvart, for et stort mangfold synliggjøres hos oss ved at ca 800 000 nordmenn blant oss har innvandrerbakgrunn. Det må nødvendigvis sette sitt preg på samfunnet på mange områder. Et fargerikt fellesskap, multikultur og mangfold fordrer en viss integrering og assimilering. Dette har gått langsomt, og mangfoldet har vært unødig merkbart.

Assimilering vil si at innflyttere søker å innordne seg – å gå opp i det samfunnet de bor i. Integrering vil innebære at de innordner seg i samsvar med landets lover – men kan beholde sine skikker og særpreg i levemåte. Myndighetene bebreider seg selv at de ikke har vært flinke nok. Mangfoldet har vært unødig tydelig, og assimileringen har vært usynlig.

At mangfoldet har blitt en del av våre liv kan merkes ved alle de nyord som nå er dagligdagse over alt. Nye ord og begreper som for kort tid siden var sjeldne og fremmede, er nå dagligdagse: Kebab, hijab, halal, burka, id og fitr blir brukt og forstått av alle.  Norsk statsborger fra Østlandet er benevnelsen på en innvandrer fra Syria eller Afghanistan som er siktet for noe kriminelt.

Det er registrert 219 moskeer i Osloområdet og 18 i Drammen. Muslimske menigheter får et statlig tilskudd på 187 millioner årlig. Samtidig er det foreslått å legge ned 9 kirker i Oslo.

De 800 000 nordmenn med innvandrerbakgrunn blant oss har gjerne en annen kleskode enn den lusekofte- og anorakk-kulturen som rådet før blant etniske nordmenn. Bybildet og kollektivtransporten er preget av fremmedspråk, ikke-fargerike gevanter, - og fremmedartede ansikter blant etniske nordmenn er dagligdags.

Fra Sverige har vi fått en ny betegnelse på denne endringen; den kalles:  BERIKELSE. Muligens, men det som er et faktum er at overgangen fra Enhetskultur til Multikultur har gitt oss enorme utgifter; anslagsvis 250 milliarder årlig i form av store utfordringer som asylbehandling, bosetting, helsetilbud, integrering, levebrød, språkopplæring, barnehager, skoletilbud med assimilering av de fremmedspråklige, parallellsamfunn, øket kriminalitet med gatevold, ran og bilbranner.

En sterk verdiforringing av visse boligstrøk med fraflytting er en realitet. Det er segregering i stedet for integrering/assimilering. Det har vært er en enorm uttelling på kommunenes sosialbudsjetter, og en økonomisk belastning ved den store økningen i antallet «navere».

Er det dette som menes med MANGFOLD, - som er så viktig og verdifull at det må tas inn i kirkebønnen?

Er det så sikkert at dette er et gode som vi skal be Gud berike oss med?

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3672 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
15 dager siden / 1238 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
20 dager siden / 892 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
12 dager siden / 839 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 722 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
12 dager siden / 636 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
25 dager siden / 568 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere