Roar Mikalsen

13

Usammenhengende fra politiet

Hver gang politiet advarer mot rusreform skyter de seg selv i foten. Etatens tjenestemenn avslører påfallende manglende evne til å se løsningen på problemene de beskriver, og Alliansen for en rettighetsorientert ruspolitikk (AROD) sier noe om den kognitive dissonans som driver forbudstilhengernes prosjekt.

Publisert: 11. mar 2020

Politiet advarer igjen mot rusreform. Denne gangen er det statsadvokat Erik Førde som frykter at avkriminalisering vil være en gavepakke til organisert kriminalitet—og han har rett. Avkriminalisering vil redusere stigmaet rundt bruk, hvilket innebærer en normalisering, og alt tilsier at dette vil være god butikk for kriminelle. 

Det er imidlertid også forbudslinjen. Hvert år putter den hundrevis av milliarder i lommene på aktører som bruker pengene på å bestikke tjenestemenn og posisjonere seg. Trusler og vold følger med, og det er rart hvordan politiet egentlig argumenterer for regulering av de illegale stoffene uten å skjønne det selv.

For alle argumenter politiet bruker mot rusreform faller inn under kategorien. Når Førde for eksempel påpeker at «det er det stor forskjell på å handle øl på Rema og hasj på Grønland», at «erfaring viser at kjøpere fort kan komme i et avhengighetsforhold til sin leverandør», og at «det er nok av eksempler på rusavhengige som selger narkotika for å dekke gjeld eller finansiere eget bruk», beskriver han ikke bare et problem som er oppstått av forbudslinjen, men som videreføres av dens mekanismer og bare kan utbedres gjennom et regulert marked.

Det er derfor noe påfallende ved politiets motstand mot legalisering. Argumentet som trekkes frem er at det mest sannsynlig vil øke bruk, men man trenger ikke lese mye før man skjønner at brukerprosenten uansett ikke vil øke stort og at gevinsten av forbudet er tvilsom. Det er også åpenbart at de destruktive ringvirkningene er formidable: Politiet vet godt hvordan det narkotikafrie idealet får oss til å angi, umyndiggjøre, og tyrannisere de som ikke adlyder, og i den grad vi kan nøye oss med mindre inngripende løsninger må dette være en fordel.

Rusreformutvalget leverer et meget solid arbeid på dette området. Rapportens prinsipielle betraktninger rundt straff og menneskerettigheter langt på vei ugyldiggjør kriminalisering, og motstanden mot reform er ikke rasjonell. Tvert imot, det er en videreføring av den panikk utvalget beskriver som utgangspunkt for ruspolitikken, og hadde politiet vært objektive aktører i debatten ville de tatt til ordet for en kommisjon som så nærmere på rettighetsbildet til de forfulgte grupperingene.

Det er dette våre tjenestemenn er forpliktet til. Som utvalget påpeker, ligger bevisbyrden hos de som vil nekte selvbestemmelse, men fordi politiet absolutt ikke er objektive aktører forblir rettighetstenkning ikke-tema.

Etter et halvt århundre har isteden en kultur fått utvikle seg som ser narkotikaproblemet som sin eiendom. Politiet kan takke dette problemet for budsjettene og maktmidlene som følger, og skulle dette trusselbildet nedjusteres ville etaten ikke bare miste midler, men også den moralske plattformen som legitimerer befolkningsforfølgelsen.

Dette er utenkelig for soldater i krigen mot narkotika—og det er derfor politiet fortsetter å argumentere for straff, selv om det skjer på autopilot og for å slippe mer grunnleggende etisk refleksjon.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
8 dager siden / 1302 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
20 dager siden / 1227 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
26 dager siden / 1213 visninger
To strekar
av
Arne Mulen
2 dager siden / 1058 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
12 dager siden / 854 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 568 visninger
Humanismens hellige skrifter
av
Didrik Søderlind
nesten 2 år siden / 562 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere