Jørn Maurstad

45

How the Bible Became Anti-Gay.

Niclas Öjebrandt har på sin blogg 'Ett gott hem', lagt ut informasjon om hvordan ordet homoseksuell kom inn i en engelsk språklig Bibeloversettelse ved en feil i 1946.

Publisert: 11. mar 2020

Kathy Baldock og hennes kollega Ed Oxford, arbeider med et bokprosjekt kalt: ‘Forging a Sacred Weapon: How the Bible Became Anti-Gay’. Arbeidet har blitt presentert på ‘The Reformation Project’s Reconcile and Reform’ sin konferanse i Seattle USA Fredag 8.nov 2019. På sin blogg ‘Ett gott hem’ har Öjebrandt lagt ut informasjon om dette prosjektet, samt informasjon om Kathy Baldock.

Kort fortalt går historien ut på at ordet homoseksuell kom inn i Revised Standard Version (RSV) 1946 sin oversettelse av 1.Kor 6,9, ved en feil. En ung teologistudent stilte spørsmål ved om denne oversettelsen kunne være riktig. Han skriver et brev i 1959 til den teologen som er ansvarlig for oversettelsen, og legger fram sitt syn. Kathy Baldock og Ed Oxford fant i 2017 brevveksling mellom denne studenten og ansvarlig teolog i arkivene til Yale Divinity School. Brevvekslingen viser at beslutningen om å bruke ordet homoseksuell var en feil. Ansvarlig teolog svarer at han forstår studentens tanker og bekymringer, og vedgår at det kan være et bedre ordvalg enn ordet homoseksuell. De brevveksler om mulige bedre alternativer. Av forskjellige grunner ble det ikke mulig å ta dette problemet opp igjen før arbeidet med ny revisjon startet i 1968. 

I følge Baldock var den gang da ordet homoseksuell ble tatt i bruk i RSV 1946, første gang at dette ble gjort i en Bibeloversettelse, uavhengig av språk.

I de mellomliggende årene rakk denne oversettelsen å påvirke en rekke andre engelskspråklige Bibeloversettelser. De andre oversettelsene henviste til RSV for sin begrunnelse for å bruke ordet homoseksuell. Verst var en utgave kalt ‘Living Bible’, hvor ordet ‘homosexuals’ ble brukt hele seks ganger. Ordet homoseksuell kom også inn i svenske Bibeloversettelser i 1981.

Öjebrandt har laget en youtube forelesning, hvor han ser denne oversettelsen i lys av historiske oversettelser av den delen av 1.Kor 6,9 som angår to av samme kjønn. Han starter med Didake, og går frem til nyeste svenske Bibeloversettelser.

I sin drøfting av utredningen Sammen 2013 (Homofilt samliv i historisk, bibelsk og aktuelt kirkelig perspektiv) hevder Bjørn Helge Sandvei at oppstillingen i Didake gir uttrykk for at i den tidlige kirken så blir seksualetikk konkretisert ved at det som står beskriver henholdsvis både en heteroseksuell retning og en homoseksuell retning. Men det er ingenting i de historiske Bibeloversettelsene som er i overenstemmelse med at det har vært foretatt en utvidelse fra konkrete handlinger til et mer generelt perspektiv. Jeg nevner også at i Peder Dass sine katekismesanger er synder knyttet til det 6.bud (Du skal ikke bedrive Hoor), beskrevet med hele 43 vers.   

Jeg gjengir her noen av eksemplene som Öjebrandt tok opp.

I Luthers tyske Bibel, ble 1.Kor 6,9 oversatt slik:

noch die Weichlinge noch die Knabenschänder.

I King James Version fra 1611 blir 1.Kor 6,9 oversatt slik:

Nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind.

I 1946 utgaven av RSV ble 1. Kor 6,9 oversatt slik:

Nor Homosexuals.

I 1946 utgaven er det lagt til en fotnote som forteller at to greske ord er oversatt med ordet ‘homosexuals’.

I en svensk utgave i fra 1883 ble 1.Kor 6,9 oversatt slik:

Eller vecklingar eller drängskjändare.

 I en ny oppdatering i fra 1989 av RSV (NRSV) oversettes 1.Kor 6,9:

Nor male prostitutes, nor sodomites.

Forskjellen mellom 1946 oversettelsen og de eldre oversettelsene, er at i de eldre oversettelsene oversettes 1.Kor 6,9 med ord som beskriver destruktive handlinger, mens i 1946 utgaven er to ord slått sammen til et ord og erstattet med et ord som rammer en hel gruppe mennesker, uavhengig av deres handlinger.

I brevet fra 1959 av den unge teologistudenten, beskriver han hvilkne konsekvenser han er redd denne oversettelsen vil få. Hans beskrivelse fra den gang stemmer godt overens med konsekvensene man har sett i forbindelse med Exodus bevegelsen.

I brevet står det blant annet (oversatt fra engelsk. Öjebrandt har lagt ut en svensk oversettelse i sin youtube forelsening) : « Jeg skriver  (…) fordi jeg er dypt bekymret for de mennesker som kan bli utsatt for urett og baktalelse på grunn av ukorrekt bruk av dette ordet. Fordi Bibelen er en Hellig bok for kristne, er jeg dypt bekymret for at velmenende og ærlige, men feilinformerte og feilledete mennesker (…), kan komme til å bruke denne RSV sin oversettelse av 1.Kor 6,9-10, som et hellig våpen, ikke for å rense kirken, men for faktisk å begå urett mot en forsvarsløs minoritetsgruppe, (…)».

Baldock bemerker at kristne ledere som har forsvart konverteringsterapi, eller fremhevet sølibat som eneste riktige levemåte for homofile, har hevdet at de ikke har gjort noe annet enn å være tro mot sannheten i kjærlighet (‘speaking the truth in love’), eller hevdet at de bare sier hva Bibelen mener. De påpeker at Bibelen har blitt brukt som argument for at homofile er ekskludert fra Guds rike. Også i den norske debatten kan en finne påstander som at Bibelen sier noe om at de som lever sitt homofile liv ut, ikke skal arve Guds rike.

Etter den oppdagelsen som Baldock og Oxford har gjort, så er dette en begrunnelse som ikke lengre vil kunne være gyldig. Det må tas større hensyn til problemene knyttet til Bibeloversettelser i denne saken.

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
9 dager siden / 1344 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
21 dager siden / 1227 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
27 dager siden / 1213 visninger
To strekar
av
Arne Mulen
2 dager siden / 1102 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
13 dager siden / 856 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 570 visninger
Humanismens hellige skrifter
av
Didrik Søderlind
nesten 2 år siden / 563 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere