Greta Aune Jotun

174

Å sitere Muhammad, Marx, Mussolini - og kanskje Máo Zédōng -

Publisert: 11. mar 2020

- skaper ikke særlig uro i befolkningen, men personen som ganske sikkert er mest lest og omtalt i denne verden, Jesus Kristus, bør man tydeligvis vokte seg vel for å sitere. Det vil si: Tekstutdrag som forkynner Jesus sin omsorg for fattige, syke og andre elendige, er stoff anerkjent av de fleste nordmenn, mens formaningene om å omvende seg fra syndig livsførsel, blir forkastet og skaper sterk irritasjon hos mange.

På slutten av sitt jordeliv ba Jesus Kristus en bønn til sin Far for de som ville følge Ham i lære og liv. Følgende er et sitat fra denne: Hellige dem i Sannheten! Ditt Ord er Sannhet.* Det vil si: Jesus anerkjente som Sannhet hva Gud hadde åpenbart for sine profeter gjennom tidene. Dermed også budene, som de fleste med norsk grunnskole - forhåpentligvis - har fått lære, ettersom også noen av vårt lands lover er hentet fra denne lovsamlingen. Eksempler: Du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt mot din neste, du skal ikke drepe. To bud som utfordrer menneskets seksualmoral, er derimot tatt bort: Du skal ikke drive hor - og - Du skal ikke begjære din nestes hustru. Et rett inngått ekteskap (forpliktende samliv mellom én mann og én kvinne) skal, ifølge Jesus, vare til den ene parten dør.

Om noen står frem offentlig og forsvarer de sistnevnte budene og Guds Ord om følgene av å bryte dem, inkludert å ligge med noen av samme kjønn, blir man gjerne kalt mørkemann, svovelpredikant, menneskefiendtlig, kjærlighetsløs og homohater. Jesus forkynte noe annet: De som er tro mot Ordet kalte Han for Lysets barn - og at det er disse som i sannhet elsker Gud og sin neste*. Altså: Å leve på tvers av budene - og/eller holde med noen som gjør det, har ikke sitt opphav i Guds kjærlighet eller nestekjærligheten, men i menneskedyrkelse, egoisme og begjær. Jesus, som kom til Jorden for å dø for menneskene og løse de som ønsker det fra synder som binder dem til Mørkets makt, var også gitt autoritet til å forkynne Guds vrede og dom over de som vendte Ham ryggen. Dette er hva Bibelen formidler.

Apropos homofile samliv: Guds Ord sier utvetydig at å ligge med noen av samme kjønn, er avskyelig adferd. Jesus sine første etterfølgere forkynte frimodig hva Jesus hadde lært dem, også dette (jf. brevlitteraturen i Bibelen). De visste også at slike "samleier" ville føre til sykdom, noe som samsvarer med medisinsk lære. I dagens Norge blir det sett på som forkastelig tale å hevde både dette og at homofilt samliv er synd; man kan faktisk risikere å bli anmeldt for å ha såret den gruppen som kanskje blir ansett for å være de mest sårbare i samfunnet: LHBT+-personer. Det ser likevel ikke ut til at "sårene" hemmer aktivistene i deres arbeid for å "frigjøre" samfunnet til løssluppen sex.

Tar Norge etter islamske og kommunistiske stater når det gjelder "krenkelser"? Disse har som kjent verken ytringsfrihet eller religionsfrihet og fengsler de som "krenker" profeten eller politikken. Om styreformen i landet vårt fremdeles skal være demokratisk, bør forkynnelse fra Bibelens bøker være en selvfølge og lovlig. Landet vårt ble tuftet på Kristi lære, og kristne menigheter og skoler bør få kunne kreve at ansatte lever etter og veileder i hva som er basisen for menighetene og skolene: Guds Ord. Det er jo mange i dag som sier de tror på Jesus, men som likevel - i ord og livsførsel - fornekter deler av hva Han forkynte. Er det å tro? Om jeg skal forklare problematikken for barn, kan jeg si: Hvis du forteller beste kameraten din en sann historie, og han sier at bare halvparten må være sant, tror han på deg da? Barn forstår: Nei, da tror han jeg er en løgner.

En betydelig del av informasjonen barn og unge får om sex i dag, er faktisk både psykisk og fysisk nedbrytende, villedende og kan også føre til alvorlig sykdom. Gjennom nyhetskanaler og andre kanaler serveres følgende: Det finnes mange forskjellige kjønn; du er den du føler at du er, ikke det kjønnet du er født som; det er fint å ha sex med noen av samme kjønn; det er helt ok å ha både en gutte- og en jentekjæreste samtidig; du har større frihet i et samboerskap; du kan ha sex med flere for å finne ut hvem du passer best sammen med (kondomgenerasjonen); du kan elske med hvem eller hva du vil, også med dyr, trær eller hva som helst. Alt dette blir dagens unge generasjon matet med, i stedet for sann og sunn veiledning. Er det underlig om mange, særlig barn og unge, blir forvirret, psykisk nedbrutt og avslutter eget liv? Når man tar fra dem de Gud-gitte grensene, mister mange meningen med livet - og egen identitet, og ja, jeg tror også dette er en årsak til selvmord, like meget som turbulente familieforhold og psykiske lidelser.

I Bibelen er det forutsagt hvordan folks moralske standard vil være i Jordens siste tid: Som i oldtidsbyene Sodoma og Gomorra, ødelagt på grunn av innbyggernes syndige livsførsel: homofili, parafili, zoofili og annet - og på Noahs tid, hvorfor Jorden ble oversvømt av vann: vold, seksuelle utskeielser og tilbedelse av det skapte i stedet for Skaperen. Beskrivelser fra de nevnte periodene stemmer med tiden vi lever i nå. Også kirkesamfunn forkaster eller forvrenger hva Bibelen forkynner om mennesket, livets to utganger, evigheten og Dommen.

Noe positivt: Det er stadig flere som begynner å forstå at skal Norge bestå som nasjon - så lenge kloden vår varer, må respekten for Guds Ord igjen bli integrert i samfunnet. Sosialistenes mål - å vaske ut all kristendom fra barnehager, skoler og politikk, har vist seg å være ødeleggende for landet.

*Kilder: Joh. 17:17, 14:15, 1. Joh. brev 5:2-3, 1. Kor. 6:9-10.

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
20 dager siden / 1190 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
14 dager siden / 1187 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
5 dager siden / 822 visninger
Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 743 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 1 måned siden / 678 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
28 dager siden / 650 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere