Roald Øye

Pensjonist
322

Gladmelding fra Israel før valget 2. mars 2020.

Statsminister Netanyahu ligger godt an før valget og får trolig grønt lys fra president Trump om annektering av «Vestbredden» etter 2. mars fordi: «The History of the Land is Jewish, not Palestinian».

Publisert: 28. feb 2020

Det var svaret som Dr. Yechiel Shabiy ved Bar-Ilan Universitetet i Israel ga i en lengre utredning den 23. 02. 2020 i  «BESA Center Perspectives». Han svarte i utredningen på spørsmålet om hvilket folk som har det historiske og folkerettslige krav på Judea og Samaria.

Utredningen kan leses ved å gå inn på Google. Fordi den er skrevet på engelsk, vil hans forskningsresultater dessverre ikke nå langt ut. Det er beklagelig i en tid da endog den norske utenriksminister Ine Eriksen Søreides uttalelser i Stortinget vitner om uvitenhet på dette området. Se også hjemmesiden til «Senter mot antisemittisme» 14.02 2020 om utenriksministerens uvitenhet!

Dr. Yechiel Shabiy tilbakeviser i utredningen påstandene fra arabiske representanter i Knesset, som er talspersoner for den israelsk-arabiske befolkningen. De påstår at palestinerne er den opprinnelige befolkning og dermed folket med sterkest tilknytning til landet der de to folk bor. De jødiske borgerne i Israel derimot er, etter deres mening, «colonialist  invaders» som har kommet til Palestina i senere tid. Yechiel Shabiy skriver i sin utredning at dette er en fullstendig forvrenging av den historiske virkelighet, som palestinerne dessverre har greid å manipulere et stort flertall i verden til å tro på. At denne oppfatningen har blitt en utbredt narrativ burde ikke forbause noen, når endog ledende kirkeledere i Kirkenes verdensråd og Lutherske verdensforbund  med årelang teologisk utdannelse har lagt premissene for en slik misforståelse.  

En erklæring av USAs utenriksminister Mike Pompeeo om legaliteten til Vestbreddens jødiske nybyggersamfunn bekreftet innholdet i president Donald Trumps fredsplan. Han sier at «The Deal of the Century» er en enestående anledning til å rydde av veien palestinernes og hele verdens forvrengte oppfatning av hvilket folk som er det opprinnelige i Judea og Samaria.

Nybyggerne i de bibelske landområdene befinner seg «på hjemmebane», og de syns det er gledelig at Trumps fredsplan legger opp til å gjennomføre israelsk suverenitet i denne delen av Eretz Israel. I en ny koalisjonsregjering etter valget 2. mars  med Netanyahu i førersetet vil to-statsløsningen ikke lenger være en opsjon.

En tidligere israelsk utenriksminister i en Labour-regjering på 1970-tallet , Yigal Allon, sa for en generasjon siden «at et folk som ikke kjenner sin fortid, har en mager nåtid og en håpløs fremtid foran seg». Han tenkte på «det palestinske folk», som ble oppfunnet på 1960-tallet av Yasser Arafat og PLO. Uttalelsen hans har blitt bekreftet av den politiske utvikling i Midtøsten frem til i dag. Israelske velgere kan i et fritt valg den 2. mars gi uttrykk for sitt syn på hvilket folk som de mener har den beste historiske tilknytning til de bibelske landområdene. Et flertall i Israel kjenner sin historie. Mange av kristenhetens ledere ser ut til å ha glemt jødenes historie.

Palestinerne og deres støttespilleres uvitenhet er åpenbar for alle som har satt seg inn i landets historie og arkeologi. Hvor du enn graver i jorden i «Eretz Israel», kan du uforvarende komme over arkeologiske funn fra Oldtiden og frem til i dag. Funnene røper hvilket folk som har holdt til i landet i nesten 4000 år. Ignoranter kalles de som bestrider de faktiske forhold. De blir stort sett ignorert i Israel.

I Norge bør ignoranter ikke ignoreres. De bør få påtale for sin uvitenhet om sakens realiteter, som ligger i folkerettslige dokumenter,  først og fremst San Remo-avtalen fra 1922, og i bibelsk arkeologi. Norske ignoranter møter vi ofte i mediene, og det er oppmuntrende når de blir motsagt.

Det er utrolig at vi har en president i verdens mektigste land,  som på tross av at han er hatet og foraktet av det store flertall for mye av det det han har sagt og gjort, ikke er en ignorant i spørsmålet om hvilket folk som er det opprinnelige i Det hellige land. Det skriver dr. Yechiel Shabiy  i sin utredning.

Donald Trump er i dette spørsmålet et sannhetsvitne. Det bærer hans nylig fremlagte fredsplan bud om.  Trumps jødiske svigersønn kan ha hvisket sin berømte svigerfar noen sannhetens ord i øret, og han har vært lydhør! 

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere