Kjell G. Kristensen

123

Klimaflyktninger

Jo, det går an å skrive om klimaflykninger og hva man synes om dem, en annen ting er å reflektere over hva klima er for noe, eller hva det i hovedsak beror på. Jorden har alltid hatt klimaflyktninger, det har bare ikke blitt opplyst om det i skikkelig grad, eller man er for opptatt av det som skjer i vår egen generasjon som årsak.

Publisert: 27. feb 2020

Når jeg hevder at jorden alltid har hatt klimaflyktninger, så er det en helt grei påstand, man har vulkaner som brer ut seg i sine utbrudd, der hvor folk har vært nødt til å bosette seg i nærheten av, fordi jorden der er svært fruktbar. 

Det samme gjelder lavereliggende landområder som jevnlig blir overflommet av vann i monsun og regntider – at det kan variere i mengde gjennom årtier er naturlig ettersom vår Jord har varierende værmønstre.

 Mennesker har det med å bosette seg på steder som over tid kan bli utsatt for naturens «vrede». Her i lille Norge er det rasfarlige steder (fjell) og leire. Langs kystområder kan farer alltids stille opp, tsunamier har blitt langt mer oftere enn før. Det er naturen selv som spiller oss et puss.

Vi har også på verdensbasis to store ørkenområder som er blitt ubeboelige over tid, Sahara og Gobiørkenen. Sahara vet man har blitt 10% større i løpet av 100 år, altså i gjennomsnitt 0,1% i året, og man legger skylden på menneskeskapte klimaendringer, kanskje er det menneskene som er skyld i at ørkenområder i det hele tatt finnes? Men de er jo i så måte med på å danne værsystemer (klima).

https://natgeo.no/natur/varet/hvorfor-regner-det-ikke-i-orkenen

Det har bodd folk i Sahara lenge før den ble til ørken, og lenge før man kan sette skylden på industrialisering og menneskeskapte klimaendringer:

Det vitenskapsmennene ikke diskuterer er hvor forbløffende fort dagens Sahara ble ørken denne siste gangen. Den forandret seg fra grønn savanne til ødemark med bekymringsverdig hastighet: Langsomme forskyvninger i Jordens bane og akse samlet seg opp helt til de plutselig utløste feedback-spiraler i hav, land, vegetasjon og atmosfære. I løpet av knappe tre hundre år var alt det grønne erstattet av den ørkenen vi kjenner i dag.

https://dyade.no/acem_sites/dyade_no/tidsskrift/dyade_2009_04_sahara_trussel_og_moeteplass/saharas_historie_politikk_og_geologi_i_planetens_stoerste_oerken

Som man ser av denne linken rettes ikke dannelsen av Sahara direkte menneskeskapt aktivitet, men er blitt til fra naturens egen side.

Selv om Sahara utvider seg pga menneskenes utarming av jord, og trær som må hugges til brensel, er den ikke menneskeskapt. 

Sitat fra linken: 

Komplisert samspill
I noen tusen år hadde endringen i helningsgrad ingen målbare konsekvenser. Enkeltvis var de forandringene som foregikk for små til å påvirke livet i Sahara. Men de bygget opp momentum. Klimaforskeren Martin Claussen og hans team ved Potsdam Institute for Climate Impact anslår at forandringen fra savanne til ørken foregikk i to adskilte «episoder». 

Den første inntraff for rundt seks tusen år siden, den andre, tre-hundre-års-rykket, skjedde for nærmere fire tusen år siden. Den siste, skremmende kort i et geologisk perspektiv, tippet klimasystemene i Sahara opp ned, med ødeleggende konsekvenser for livet der. Sommertemperaturene steg dramatisk, regnet sluttet nesten helt å falle, elver og sjøer tørket ut og vannspeilene begynte å synke. 
Denne teorien viser at lite av den siste kataklysmiske forandringen i Sahara kan tillegges endringer i havtemperatur, og enda mindre menneskelig manipulasjon av miljøet. Konklusjonen til Claussen er at atmosfære- og vegetasjons-feedbackløkker har skylden.

Den menneskelige aktiviteten gjør ørkenen verre. Sahara i sin nåværende form er ung. Klimaendringer kan igjen forandre den til noe annet. Men her, som alle andre steder, er menneskenes herjinger uten betydning i det store perspektivet. Planeten gjør det den alltid har gjort: Forandrer seg. Blir vi for plagsomme, reiser den seg og børster oss bort som maur fra stakken.


3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere