Kjell G. Kristensen

100

30 år med klimapolitikk - 0 effekt

Man hører og leser om klimaet og klimahysteriet nesten hver dag som går nå, og det brer om seg i nyhetsbildet og skaper uro og frykt, og det vil ingen ende ta. Det har forankret seg godt i politikken. Har den noe å tjene på dette? Taperne er jo alltids velgerne som må betale gildet politikerne krever oppslutning for?

Publisert: 28. feb 2020

Er vi de verste skapningene Jorden noen sinne har avlet frem? Er vi i ferd med å ødelegger dens klimatiske system? Vet vi det nå helt sikkert? I følge statistikker som er populært å bruke som måleinstrument, er det forskerne vi må høre på, oppblandet med politikk, de har en masse slike, og de er jo alle enige om at vi forandrer klimaet, og ikke klimaet som endrer seg selv, mens forskerne samler inn flere og flere data... Men de fordeler seg bare over noen få årtier/århundrer? Er forskningen troverdig i det den hevder? Hele 97% av forskerne er enige om at jorden er flat, eller at klimaendringene er menneskeskapte, også innenfor politikken. Likevel er det noen få forskere igjen (3% ?) som ikke får virkelighetens verden til å stemme med klimamodellene.

https://www.nrk.no/norge/rotevatn_-_-klimaendringer-slutter-ikke-fordi-du-melder-deg-inn-i-en-facebook-gruppe-1.14912314

Hvordan endrer menneskene et klima? - Jo, vi slipper ut for mye CO2, og andre farlige forbindelser, såkalte drivhusgasser som gjør at temperaturen på jorden stiger, både i havet og på land. Det forrykker værsystemer slik at noen blir snøfaste på fjellet, mens andre ferierende blir sandfaste på ferieøyer. Det foregående faste forholdet vi kan se tilbake på, var da reisende opplevde å bli askefaste på Island ved et vulkanutbrudd der. Men det er ikke med i statistikken over hva som er menneskeskapt naturligvis.

Se: https://www.geoforskning.no/blogg/item/den-virkelige-verden-avviker-fra-klimamodellene

Men at havet på jorden er blitt så oppvarmet at det smelter isen nedenfra i løpe av den tiden siden industrialiseringen begynte og frem til nå, er jo mildt sagt tankevekkende?

Slipper menneskene ut så mye varmt badevann i havet, at de dypeste havstrømmene er blitt så opphetet at de smelter isen nedenfra både i Arktis og Antarktis? Da har man jo en jobb å gjøre med tanke på å omskape dette til fornybar energi? Det som mangler er kanskje dialog mellom klimaforskere og andre forskere så som geologer med henhold til jordens geologi og påvirkninger?

https://forskning.no/miljo-klima-miljoovervakning/havis-kan-smelte-nedenfra-i-antarktis/525929

https://forskning.no/miljo-hav-og-fiske-klima/fant-varmt-vann-i-antarktis/402880

Ikke noe hokus pokus ved dette, for dette stemmer overens med Milankovic syklusen i linken nedenfor: Mer vind fører til opprørt hav... det var som nå og mer vind fører også med seg varmere vann inn under isbreene i havet. 

En annen hypotetisk fremstilling

Leste for ikke så lenge siden hva som ville skje dersom månen plutselig skulle forsvinne fra sin bane rundt jorden. Da kommer man inn på det som har med jordens rotasjonsakse og betydningen av den, og den ville blitt mer ustabil enn hva den er i dag, hvor den varierer mellom 22-24 grader i løpet av 40 000 år... noe som klimaforskere ikke behøver å ta stilling til, siden denne tiden går så uendelig smått for dem, men der er flere sykluser som griper inn i hverandre som gjør ting vanskeligere å beregne... også kalt for Milankovic syklusen, den kaster lys over både umålte historiske statistikker og fremtidige. 

https://forskning.no/kina-klima-miljo/klimaet-endrer-seg-som-for-14-milliarder-ar-siden/505641

Månens antatte påvirkning på jordens klima om den skulle bli borte: 

Sterkere klimatiske påvirkninger

Mørkere netter

Jorden ville rotere raskere, hvilket ville bety kortere dager (mellom 4-6 timer kortere)

Ingen sol eller måneformørkelser

Dyr som er avhengig avmånen ville blitt forvirret

Endring av dyrearters utvikling

Mindre forskjell på flo og fjære sjø, solen ville styrt flo og fjære

Endring av havnivået, hele verden ville blitt påvirket

Havstanden ved ekvator ville beveget seg mot polene med store konsekvenser for klimaet.

https://www.msn.com/nb-no/nyheter/teknologiogvitenskap/hva-ville-skjedd-hvis-månen-ikke-eksisterte/ss-BBVZ8Uw?ocid=spartandhp&fullscreen=true#image=9

Klimamålene skrus opp, mens klimaet gjør som det selv vil... når skal man innse at altet er mye større enn menneskenes rare innfall og redsler for naturen? Hvorfor starte et kappløp på jordens eget klima, når man allerede nå må innrømme at det er fånyttes? 

Uendrede klimamål etter 30år

https://www.aftenposten.no/okonomi/i/xPpjjQ/norge-naar-ikke-klimamaalet-for-2020-naa-maa-farten-kraftig-opp

 Klimapolitikken som føres ser ikke ut til å ramme andre enn oss.


4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere