Rune Aas

11

DNA-Guds fingeravtrykk

Publisert: 24. feb 2020

Hva er vel viktigere en vår virkelighetsoppfatning av alt vi ser i naturen rundt oss som troende? Det sekulære utdanningssystemet gir ikke alltid stort rom for skapelsesberetningen fra bibelen, men favner mer den evolusjons-baserte virkelighetsoppfatningen. Den beskriver at alt vi ser rundt oss er basert på spontane mekanismer i naturen, som over en lang tidsperiode har ført til dannelsen av alt liv på planeten vår. Det har vært vanskelig å forsvare skapelsesberetningen fra bibelen, som igjen har ført til at mange har mistet troen på Gud. I en undersøkelse fra USA  fant man ut at over 60%  av ungdommene som kom fra kristne familier, falt ifra troen igjennom skolesystemet fra barneskolen og fram til highschool, på grunn av evolusjonslærens påvirkning. Det har vært vanskelig å forsvare skapelsesberetningen i skoleverket helt fram til nyere tid. De siste årenes gjennombrudd i DNA-forskning, har vist at det er på tide å oppdatere læreplanene våre, fordi pilene peker i en retning   av skapelsen, mer enn mot evolusjonslæren. DNA er kroppens informasjon og lagringssystem som har all den informasjonen som kroppen trenger til alle funksjoner og prosesser av frigjøring av energi, overlevelse, nedbrytning og oppbygging og utvikling gjennom hele livet. To millimeter med DNA-celler, dvs.tuppen av en blyant-spiss, som jo er ganske lite, inneholder nok informasjon til å romme et gigantisk bibliotek. Samles denne informasjonen i bøker, vil bok-stabelen rekke herfra og opp til solen-eller 500 ganger herfra og opp til månen. På en harddisk-100 milioner ganger mer enn en 40GB harddisk! All verdens datamaskiner blir bare peanøtter i forhold til oppbyggingen av, og funksjonaliteten til DNA i cellene våre. I kontrast til dette trodde Darwin, arkitekten bak evolusjonslæren, at cellene våre besto av noen få karbon-fibre omtrent som en gele’-klump. Det er all informasjonen og kompleksiteten som befinner seg i cellene som gjør at mange forskere i dag heller i en retning av intelligent design. Dette fordi all informasjonen logisk sett må ha en sender, en giver. En datamaskin må ha noen til å legge inn programmene for å fungere og en bok må ha en forfatter. Et annet uttrykk for design er kroppen vår, som består av mange trillioner celler. Cellene fungerer i perfekt harmoni med hverandre, altså en jevn fordeling av næringsstoffer til hver enkelt celle. Og det uten at det er noen av cellene som « kjemper» mot hverandre. Et tydelig uttrykk for intelligent design. DNA har også et fire-kodet språk. DNA-et er så komplisert oppbygd at hver enkelt celle kan sammenlignes med hvordan en storby fungerer, eller med et avansert internett-systemet. Det har en enormt avansert oppbygging- det er, tror jeg, Guds fingeravtrykk i skaperverket. På tide å oppgradere lærer- bøkene i biokjemi?

9 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere