Arne Backer Grønningsæter

1

Undersøkelse blant ansatte i kirken om LHBT

Personvern og konfidensialitet er godt ivaretatt i undersøkelsen om arbeidsmiljø og LHBT i kirka. For at mangfoldet av opplevelser og synspunkter skal lomme fram oppfordres så mange som mulig av ansatte i Kirken til å svare på spørreskjemaet.

Publisert: 21. feb 2020

Jo Hedberg, på vegne av Bønnelista, betviler behovet for en undersøkelse om LHBT og arbeidsmiljø i kirka. Videre stilles det spørsmålstegn ved om anonymiteten er godt mok ivaretatt.

Jeg skal ikke diskutere behovet for en slik undersøkelse. Jeg synes dette er et viktig tema, men den diskusjonen må tas av andre enn meg. Men jeg vil protestere mot påstanden i innlegget om at det ikke er vanskelig å finne ut hvem som har svart hva. Det er bare forskerne i prosjektet (6 forskere fra Fafo og KIFO) som har tilgang på hele datasettet. Dersom de mot formodning skulle kjenne igjen enkelte informanter, har de taushetsplikt. Og det skal litt til å klare dette i et datasett basert på spørreskjemaer som er gått ut til over 5000 personer. Når prosjektet er ferdig skal all informasjon som indirekte kan identifisere enkeltpersoner slettes. Prosjektet er rapportert til Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste for å sikre at alle regler om personvern ivaretas. Vi følger også instituttenes forskningsetiske retningslinjer. Personvernhensyn og konfidensialitet er godt ivaretatt i denne undersøkelsen.

Det er viktig at så mange som mulig svarer, slik at vi får et mest mulig representativt bilde. Det betyr at vi også oppfordrer tilhengere av Bønnelista til å delta. Hvis ikke dere gjør det, vil jo ikke deres opplevelser og synspunkter komme fram. Det er dumt for oss som forskere fordi vi får et dårligere datamateriale å bygge på, og det er dumt for dere som ikke deltar fordi deres opplevelser og synspunkter usynliggjøres. Min oppfordring til alle ansatte i kirka er derfor: delta i  undersøkelsen. 

 Arne Backer Grønningsæter, seniorforsker på Fafo og prosjektleder for undersøkelsen.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere