Stig Magne Heitmann

90

Radikalisering og jihad i Burkina Faso i perspektiv

Det ser ut som ekstrem islamisme har vokst på rekordtid i Burkina Faso. I løpet av ett år har det vært sjudobling av terrorangrep. Sju jihadistgrupper, de fleste med tilknytning til al Qaida og IS, er registrert i landet. Burkina Faso var inntil nylig sett på som et land der religiøse grupper levde i fred med hverandre. Det sufimuslimske flertallet forsøkte å demme opp mot radikal islamisme, påvirket av wahhabisme.

Publisert: 20. feb 2020

Mange - både internasjonalt og i Burkina Faso - er overrasket over "eksplosjonen av islamsk terrorisme i Burkina Faso i løpet av kort tid. Tallet på jihadistgrupper har økt radikalt og teller nå sju. De er tilknytt både IS og al Qaida (AQIM - Al Qaida i Maghreb). Mens islams terror ble femdoblet i Niger i 2019 og tredoblet i Mali, var det 70 ganger så mange angrep i Burkina Faso. Mens landet ikke var med i Åpne Dørers oversikt i 2019 over de 50 landene der kristne forfølges mest (World Watch List 2019), var landet nummer 28 på WWL 2020. 

Er fremveksten av islamsk ekstremisme overraskende? Både ja og nei. Tendensen har en sett lenge, men nå har det blitt mer enn synlig. Det er nyttig å se situasjonen i Burkina Faso i en større sammenheng: Noe dramatisk skjer i hele Sahel og Sub-Sahara. Islamistisk vold er merkbar fra Mauritania og Mali i vest til Kongo, Tanzania og Mosambik i øst. 

I en artikkel «Saudi Extremism to Sahel and back», skrevet i 2009, tar Christopher Boucek, Jane´s Islamic Affairs Analyst, opp temaet om Saudiarabisk innflytelse i Sahel (landene sør for Sahara i Afrika). (https://carnegieendowment.org/2009/03/26/saudi-extremism-to-sahel-and-back-pub-22891)

Det er ni år siden artikkelen ble skrevet. Den er enda mer aktuell i 2018. 

Boucek oppsummerer situasjonen slik:

Det er liten tvil om at det eksisterer en forbindelse mellom militante islamister i sahel-landene og Saudi-Arabia. Mens Saudi-Arabia finansierer og eksporterer religiøse dogmer som spiller en viktig rolle i Sahel, er innbyggere fra regionen mer og mer synlige i Saudi-Arabias militante grupper. 

Mauritania

Det religiøse livet i Mauritania er blitt mer synlig. Det gjør landet til et primært mål for rekruttering av jihadister gjennom al-Qaida. Samtidig er mennesker fra Sahel, særlig fra Tsjad og utdannede, arabisktalende mauritanere svært velkomne i islamistorganisasjonene i Saudi-Arabia. Over 700 militante jihadister tilknyttet al-Qaida ble arrestert i Saudi-Arabia de seks første månedene i 2008, ifølge informasjon fra saudiske myndigheter.

Saudiarabiske myndigheter mener også at de mistenkte er involvert i et utall aktiviteter som produksjon av propagandamateriell, spredning av ekstrem sunni-ideologi (takfiri), rekruttering av selvmordsbombere, finansiering av terrorangrep i Saudi-Arabia og i å samle inn penger til martyrers familier i Afghanistan og Pakistan.

Saudiske medier rapporterte at mennesker fra Mauritania hadde vært involvert i et planlagt angrep på en oljeinstallasjon i den østlige provinsen i juni 2008. Det gjorde myndighetene på nytt oppmerksom på den rollen islamske ekstremister fra Afrikas Sahel-region spiller i Saudi-Arabia. De kommer fra blant annet Mauritania, Mali, Niger og Tsjad. Men fortsatt er det få som forstår hvilken rolle de spiller.


Militante bevegelser i Mauritania

Islamsk ekstremisme øker i Mauritania, og det er selvsagt bekymringsfullt. Landet har opplevd en serie angrep som kan knyttes til al-Qaida og den regionale al-Qaidagruppen i det islamske Maghreb (AQIM). Flere av angrepene var rettet mot mauritanske militære enheter, noen mot franskmenn og ett mot den israelske ambassaden i 2007. Angrepene avslørte Mauritanias sårbarhet. Mange afrikanske ledere har tatt opp problemet som islamsk ekstremisme representerer i Mauritania.

Mer aktivt religiøst liv

Det er mange indikasjoner på at religionens rolle øker blant Mauritanias befolkning. Budsjettet for departementet for islamske saker har hatt en kraftig vekst. De siste ti årene (fram til 2008) vokste antall moskeer i hovedstaden fra færre enn 60 til over 900. Å bære slør ble mer vanlig blant kvinner. Det samme gjelder overholdelse av fasten (Ramadan). En regjeringstalsmann kommenterte at innbyggere som ikke overholder islamsk religiøsitet og moral i det offentlige rom, blir utsatt for kritikk av sine muslimske medborgere. 

Etter kuppet i 2008 sa et stort antall av vestlige terrorforskere at tidligere president Sidi Ould Cheick Abdhallahis administrasjon hadde vært relativt tilbakeholdne i kampen mot islamistene. Avisen The Guardian skrev at regjeringen ble kritisert for dialogen de førte med de mest ytterliggående islamistene. Regjeringen hadde også satt fri mange fengslede terrorister.

Vestlige observatører bemerket også at saudiarabisk støtte til moskeer og madraser I Mauritania forverret situasjonen, selv om det er uklart i hvilken grad det har ført til veksten i ekstremisme. Men etter et terrorangrep i 2005 arresterte mauritanske sikkerhetsstyrker ledere i flere moskeer som er støttet av Saudi-Arabia og andre Gulf-stater. Et par år tidligere ble flere titalls mennesker som hadde tilknytning til skoler og islamske institusjoner finansiert av Saudi-Arabia, arrestert og anklaget for konspirasjon mot regjeringen.  Det er uklart om saudiaraberne som ble fengslet, var offisielle utsendinger eller privatpersoner. Det er også rike borgere fra Gulf-statene som finansierer slike institusjoner.

Saudi-Arabia hevder at det ikke er dets politikk å sende saudiske imamer til andre land for å drive proselyttvirksomhet. Derimot tar landet imot mauritanske borgere som gis opplæring i wahhabisme. Disse returnerer til Mauritania som ledere i moskeene.

I tillegg har terrorforskere observert at mauritanere drar til al-Qaidas treningssentre i det nordlige Mali og sørlige Algerie. Mauritanere blir rekruttert til AQIM i Mauritania, og noen reiser til andre land for videre trening. Det hevdes at rekrutteringen oftest skjer innen politiet eller militæret.

Voldelig ekstremisme ser oftest ut til å være inspirert fra Algerie. AQIM har etablert celler i flere byer i Mauritania.

Den rollen fremmedkrigere fra nordafrikanske land som Marokko, Algerie, Tunisia og Libya spilte i krigen i Irak, er grundig dokumentert. Det er også trolig at mauritanere og andre fra land i Sahel-regionen dro til Irak for å kjempe. Etter at de ble drevet ut fra Irak, er det sannsynlig at de har tatt med seg ideologien og returnert til hjemlandene sine. Det vekker bekymring hos relativt svake myndigheter som har vanskelig for å holde kontroll over hele det nasjonale territoriet.

Innbyggere fra Sahel-regionen i Saudi-Arabia

Det er ikke stor kunnskap om den ekstremistiske aktiviteten mennesker fra Sahel-regionen er involvert i i Saudi-Arabia. De er borgere fra Tsjad, Nigeria, Niger, Mali og Mauritania og har vært delaktige i en rekke terrorhandlinger og annen ekstremistisk og kriminell aktivitet. Mennesker fra Tsjad er blitt rekruttert i Saudi-Arabia for å krige i Irak. De har også deltatt i al-Qaidas planer for å befri ekstremister fra fengsel i Jeddah. Personer fra Tsjad og Mauritania har stått på saudiske myndigheters liste over de mest ettersøkte terroristene. En av dem er registrert drept i Irak.

Mennesker med opprinnelse i Sahel og med opphold i Saudi-Arabia kan deles i to grupper: Den første gruppen er mauritanere.  De snakker som regel flytende arabisk og blir rekruttert i sitt hjemland av saudiarabere som fremmedarbeidere. Mauritania er medlem av Den arabiske liga, og mauritanske borgere kan derfor fritt reise inn i Saudi-Arabia. Mauritania har en rik islamsk historie med blant annet et av islams eldste læresteder.   Saudiarabiske militante tenker at mauritanerne har bedre utdannelse enn andre fra Sahel. Mauritanere anses også som gode og effektive ledere. Av denne grunn rekrutteres mauritanere til å organisere og administrere ekstremistgrupper, sier saudisk etterretningstjeneste. Mauritanere blir ofte rekruttert når de er på pilegrimsreise, Hajj, til Mekka, ifølge sikkerhetstjenesten. Deres språkkunnskaper og teologiske kunnskaper er blant elementene som verdsettes av muslimske ekstremistledere. Derfor kan de også brukes til å rekruttere andre arabere og muslimer så vel som mindre religiøse saudiarabere.

Den andre gruppen består av folk fra andre land i Sahel-regionen, blant annet Tsjad. Disse rekrutteres for å delta i operasjoner. Mange av dem kom legalt til Saudi-Arabia. Deres barn rekrutteres ofte til ekstremistgrupper.

Islamister er svært aktive i å påvirke i Sahel blant en befolkning som i økende grad er mottakelige for deres budskap. Støtten de får i Mauritania og andre Sahel-land kan ikke ignoreres. AQIM ser en klar mulighet til å ekspandere i regionen.

IS

Etter at denne artikkelen ble publisert i 2008 vokste IS fram. Mange av fremmedkrigerne i Irak kom fra Tsjad og vestafrikanske land. De er tilbake i hjemlandene sine. Ideologien har de tatt med samt store mengder våpen fra Libya. Resultatet ser en blant annet i Mali og Burkina Faso. World Watch List 2020 gir en god oversikt over utviklingen og situasjonen i dag. 

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere