Bjarte Helland

3

Hva skal vi prioritere

Hva skal vi prioritere i vårt samfunn?Sikkerhet og forutsigbarhet?Vårt samfunn, har nå gått inn i et fokus rundt klimaproblematikken, og glemmer hva som er viktig for befolkningen. Dette ønsker Industri og næringspartiet(INP) å endre på.

Publisert: 19. feb 2020

Seinest 15.02.20 gikk det en stein for full fart ned i veien som er «reserveløsning» for E16, i tilfelle det oppstår problemer på strekningen Bergen-Voss. Plassen raset gikk på var strekningen mellom Norheimsund og Granvin Fv79, nærmere bestemt på grensen mellom 2 kommuner ( Voss og Kvam) Det er en strekning vi er vant med å rulle steiner ut av veibanen til dagen, da det ikke blir gjort annet enn å skrive en rapport og sendt inn sentralt, hvis vi tar kontakt med 175 eller vedlikeholds ansvarlig for veistykket. E16 er det jo en strekning som alt har tatt mange liv, hovedsakelig pga trafikkulykker, men det er mer flaks som har reddet liv ved andre hendelser som ras.

Vestlandet i sin helhet har mistet nok liv i ras som treffer våre ferdselsårer. Det er nesten som med livet som innsats vi reiser på jobb, til skole eller noe så enkelt som på butikken.

Jeg har nå tatt noen raske søk på vegvesenets sider, og har oppsummert ventende rasutbedringstiltak som venter på finansiering, jeg kom da frem til at vi har etterslep på i overkant av 100 Milliarder. I samme statsbudsjett som stortingspolitikerne vedtok å bevilge 250 millioner til navneendring av NSB til det ikke helt fengende ordet VY, så vedtar man at det blir avkortet 100millioner i rassikrings overføringer?

Jeg tenker da litt på et av partiene som da har gått hardt ut i media, og mener at vi på grunn av klimakrise, skal uforbeholdent avse 65 milliarder, fra våre oppsparte fremtidsmidler oljefondet, til et fond som ikke tar håndfaste grep for å endre denne nevnte krisen? Det er her snakk om klimaspekulasjon på høyt nivå, og det er bidrag som ikke har håndfaste mål. Her kunne vi heller brukt penger på å rydde plast?

Hvorfor er da ikke vår befolkning verd å sikre med la oss si 100 milliarder? Å sende uforbeholdne summer ut av landet skal gå, men når vi snakker om landets innbyggere, så er de knapt verd en bisetning i media? Klimaspekulasjon skal trumfe all annen problemstilling her i landet, vi skal ikke ivareta våre syke, ei heller skal utdanning og fremtidsvisjoner vektlegges omtale i riksmedier. Dagens politikere har gått inn i en transe om å være de mest «fokuserte klimaforkjemperne», det hjelper befolkningen lite.

Befolkningen som har bygd opp midlene til staten Norge sitter igjen med svarteper. Vi skal ikke få sikkerhet på vår vei til daglige gjøremål, noe som burde være en prioritet for nettopp politikere på Løvebakken.

Jeg er nå i en veldig heldig situasjon, jeg deltar i dag med å starte opp et parti som skal hete Industri- og Næringspartiet (INP). Her er det heldigvis ingen med internasjonale visjoner, som søker fremtidige stillinger i FN eller EU. Vi ønsker at vi må rette fokus hjem og feie for egne problemer før vi skal ut og leke internasjonalt miljøpoliti.

INP ønsker at man skal få forutsigbarhet og utvikling, skal vi gi forutsigbarhet så må vi faktisk være sikker på at vi kan komme oss på jobb, levere barna i barnehagen og at vi kommer hjem igjen. Norge har et utrolig infrastrukturs etterslep, dette må vi ta tak i før vi begynner å sende alle våre midler ut av landet. Det partiet som ønsket å sende våre 65 milliarder ut av landet ønsker jo og å avvikle velferdssamfunnets viktigste bidragsyter, offshorenæringen.

INP ønsker at det viktige bidraget offshorenæringen tilfører oss skal benyttes så lenge det er mulig, det er næringen som har bidratt med mye innovasjon og arbeidsplasser. Det er den næringen som kan tilføre velferdssamfunnet sårt tiltrengte korner for videreutvikling og forbedring av våre nasjonale veier.

Små og mellomstore bedrifter (SMB) i Norge bidrar til ca 900milliarder i omsetning. Disse SMB bedriftene er totalt avhengig av at de ansatte kommer på jobb, at varene kommer til avtalt tidspunkt og at folk tør reise for å kjøpe disse varene. I dagens etterslep av investeringer på det viktigste området vårt infrastruktur og grei veistandard så store, at selv den promille reduksjonen av bevilgninger i 2019 får store konsekvenser.

Er det virkelig slik at vi med dagens styre og stell skal verdsette befolkningen så lite, at vi ikke kan sørge for at folk skal kunne gå på jobb uten bekymringer? Verdsetter vi livskvaliteten til våre innbyggere lavere en hva klimaspekulanter skal få?

Det er på tide med et kraftig løft på infrastrukturen og kvaliteten på våre veier. Verdien til dem som faktisk bidrar med skatter og avgifter til vårt velferdssamfunn bør være høyere en hva man signaliserer med de politiske pengeprioriteringene i dag!

INP gleder seg til å prøve å tilføre nye tanker til stortingsvalget 2021. Vi ønsker å bli en frisk pust som kommer med nye tanker og ikke minst større fokus på befolkningens ønsker og behov

Mvh

Bjarte Helland

Vestland INP

www.inpartiet.no

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere