Steinar Larssen

14

Litt lokal mediehistorie med Amedia og Oppland Arbeiderblad i hovedrollen

Og i vår deles smulene ut 73 lokalaviser i Amedia skal i vår dele ut 25 millioner kroner i støtte til allmennyttige tiltak i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker, ifølge amedia.no 12.2. 2020. Amedias Oppland Arbeiderblad skal ifølge oa.no 12.2. 2020 dele ut 900 000 kroner til lokale lag, foreninger og organisasjoner i Vestoppland. Da er det på sin plass å legge til følgende fakta fra 2016 for å sette hendelsene i en sammenheng:

Publisert: 19. feb 2020

I Amedia fikk konsernsjef Are Stokstad i 2016 en ekstralønn på 802.500 kroner , opplyser konsernet. Styreleder André Støylen i Amedia forteller at ekstralønnen til topplederne var en del av avtalen da Sparebankstiftelsen DNB i februar 2016 kjøpte Amedia av de tidligere eierne Telenor, Fritt Ord og LO for 395 millioner, ifølge aftenposten.no 22. februar 2016. - Vi aksepterte godtgjørelsen til ledelsen som en del av kjøpsavtalen. Det nye styret har ikke gjort noen egen vurdering av dette annet enn å konstatere at summen var innenfor normalt nivå, sier Støylen, ifølge kampanje.com 26.09.2016. Samtidig som mediekonsernene Polaris og Amedia må kutte millioner og et stort antall ansatte, får sjefene utbetalt bonus eller ekstralønn i år, melder Klassekampen.- På grensen til usmakelig, sier Arbeiderpartiets mediepolitiske talsperson Arild Grande til NTB ifølge kampanje.com 26.09.2016. - I en tid hvor ansatte blir oppsagt og medielederne roper på bedre støtteordninger for mediebransjen er det forbausende å se mangelen på edruelighet som utspiller seg. Det må kunne forventes moderasjon også fra medielederne i en tid med økt ledighet og krevende økonomi, tordner han.

Og her er en beskrivelse om hva som foregikk i Oppland Arbeiderblad noen år tidligere - i 2003:

Garantien var intet verdt – slik utarmes OA av eierne

-Anser du Oppland Arbeiderblad som en trygg arbeidsplass?

- Ja! Og når jeg utsteder denne garantien er det med bakgrunn i det gode produktet, sier Øivind Taugbøl.

Slik svarer styrelederen i Oppland Arbeiderblad ifølge avisen, etter den historiske generalforsamlingen tirsdag 29. april 2003, hvor det ble avgjort at:

  • A-pressen/Media øst kjøper ut de siste lokale eierne
  • Nå er det slutt på lokalt eierskap.
  • Fra nå av skal ikke styret i Oppland Arbeiderblad ha noen lokal forankring.
  • De lokale styrerepresentantene Bjarne Gravdahl og Reinert Seljeskog forlater derfor styret.
  • Styret skal fra nå av bestå av A-pressens egne folk.

Året før har Oppland Arbeiderblad et overskudd på 18 millioner kroner. Ansatte skal likevel tilbys sluttpakker.

I 2009 blir det kjent at Oppland Arbeiderblad skal si opp mellom 18 og 20 ansatte. Og la meg minne om hvem som da eier Oppland Arbeiderblad: LO eier 44,6 prosent, Telenor Content Services AS 44,2, A-pressen AS 8,3 prosent, Stiftelsen Fritt Ord 3 prosent.

Hensikten med nedbemanningen i 2009 er å kutte kostnader for å holde opp eiernes krav om utbytte. LO opptrer som kapitalist, og ofrer egne medlemmers jobb og inntekt.

Fra 1990 og frem til 2009 fremgår det av en reportasje i Oppland Arbeiderblad at avisen har bidratt med en kvart milliard i form av ”konsernbidrag” til eierne. LO-medlemmer i Oppland Arbeiderblad med over 40 års medlemskap returnerer sine utmerkelser i eget brev til LOs leder Roar Flåthen. Raseriet blir ikke mindre over tonen i svarbrevet hans!

Mandag 5. desember 2011 melder Dagens Næringsliv at A-pressen – nå Amedia- har klart å sikre seg kontroll over Englandsbaserte Edda Media og vil kjøpe 36 lokalaviser for 1,7 milliarder kroner. Dette er de samme avisene som Orkla Media fem år tidligere solgte nettopp til Edda Media for 7 milliarder kroner.

Det interessante i denne forbindelse er hvordan kjøpet blir forsvart. Daværende konsernsjef og nåværende kringkastingssjef i NRK, Thor Gjermund Eriksen, skriver følgende om saken i Dagens Næringsliv torsdag 15. desember 2011: -Norske lokale og regionale medier er under press. Da trenger de eiere som er langsiktige, som har muskler til å utvikle mediene, og som respekterer den redaksjonelle frihet. A-pressen er en slik eier.

A-pressens hjemkjøp av Edda Media er viktig for framtiden til norske lokalmedier. I en tid der tradisjonelle medier er under press, fordi medievaner og inntektsstrømmer endrer seg svært raskt, trenger man eiere med kompetanse og vilje til å satse. I A-pressen kjenner vi hver dag et stort ansvar for ikke bare å ivareta disse mediene, men også for å utvikle dem og bringe dem inn i en ny tid.

Dagens Næringsliv melder mandag 5. desember 2011 at Amedia etter kjøpet fra Edda kan spare 300-350 millioner kroner.

Den 16.12. 2011 skriver Erling Omvik og da nettopp avgåtte sjefredaktør i Oppland Arbeiderblad ,Jens Olai Jenssen, følgende om A-pressens aviskjøp i Dagens Næringsliv:

A-pressens kjøp av Edda Media er et riktig og viktig grep for norske lokalmedier. Det er av stor samfunnsmessig betydning å styrke region- og lokalavisenes plass i det norske medielandskapet. Derfor er A-pressens kjøp av Edda Media et riktig og viktig grep for norske lokal- medier.

Kjøpet vil gi mediene kraft til å møte framtidige utfordringer i et fallende marked, der lokal pressen utfordres av giganter som Finn, Google, Facebook og Twitter. Disse aktørene bruker ikke en krone til nyhetsjournalistikk, men tar en stadig større del av annonsekaka. Lokale medier trenger et robust mediekonsern som både har vilje og kraft til å styrke og trygge ”ytringsfrihetens viktigste frastruktur i vårt samfunn”.

Viktigste begrunnelsen for hjemkjøpet ligger i å trygge og styrke mangfoldet i norsk lokalpresse. Både A-pressen og Edda Media er tuftet på grunnverdier som ytringsfrihet, redaksjonell uavhengighet og kulturelt mangfold. A-pressen eier i dag en rekke aviser med et liberalt, konservativt eller uavhengig ståsted som Østlands‑posten, Ringerikes Blad, Hadeland, Firda, Lofotposten og Avisa Nordland. Ved å samle Edda-avisene og dagens A-pressen, blir spennvidden og mangfoldet større.

A-pressen har ved å kjøpe Edda gitt lokalpressen ny utviklingskraft. Den rike avisfloraen vi har skal blomstre videre, på egne redaksjonelle premisser og ut fra tradisjoner og eget ideologisk ståsted. Det føler vi oss trygge på at Nye A-pressen vil gi rom for. Og stimulere til.

Hamar Arbeiderblad kommenterer aviskjøpet slik på lederplass 6. desember 2011

Det er (…)et paradoks at aviser som tradisjonelt har hatt en tydelig posisjon som borgerlige, nå får A- pressen og dermed LO som eiere. For ikke mange tiår siden var det hard kamp mellom avisene til arbeiderbevegelsen og borgerlige aviser. Oppkjøpet illustrerer hvor langt man har fjernet seg fra avisens tradisjonelle utgangspunkt som ideologisk talerør. Det er i stor grad de kommersielle perspektivene som primært styrer mediemarkedet, også for en eier som LO.

Torsdag 7 juni 2012 skriver Jens Olai Jenssen og Stig Finslo i Dagens Næringsliv at ”A-pressen slår ring om, trygger og styrker den enkelte publikasjons identitet, grunnsyn og lokale egenart.” Da er det på sin plass å beskrive slik det er gjort ovenfor, hvordan A-pressen som eier, faktisk opptrer. Ti år etter at A-pressen sikret seg full kontroll over Oppland Arbeiderblad skal staben i denne avisen og andre A-mediaeide aviser kuttes med 250-300 ansatte. Herbs tegning i Oppland Arbeiderblad nylig av Roar Flåthen der han utløser øksa over nakken på en av medarbeiderne, gjenspeiler vel også de fortsatt ansattes syn på sin tidligere sjefredaktør Jens Olai Jenssen. Som gang på gang forsvarer utarmingen av den avisen han ledet.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere