Lise Tostrup Setek

5

Kjære bispemøte! Lytt og lær av teologisk fagkompetanse

Professor Marius Mjaaland og flere har hatt innspill til dokumentet om dåp som bispemøtet ønsket at prestene skulle lese opp i kirkene i forbindelse med en gudstjeneste.Siden den enkelte prest primært er forpliktet på sitt ordinasjonsløfte, slik Roald Iversen hevder, bør man hilse velkommen en offentlig samtale om dåpens relevans i menneskers liv i dag.

Publisert: 19. feb 2020

Dåpen er selve den handling og livshendelse som er grunnleggende for kristent liv. Det er en handling der Gud lar sin Hellige Ånd forene seg med vannet som helles i døpefonten, slik at den som døpes forenes med Jesu død og reises opp til liv og håp i kraft av Jesu Kristi seierrike oppstandelse. 

Professor Marius Mjaaland fikk i sitt innlegg klart frem dåpens avgjørende og dramatiske karakter og kjærlighetskraften som er sterkere enn døden. 

Det blir tydeligere og tydeligere for meg at mennesker som søker hen til Den norske kirke, har en lengsel henimot et møte fylt av hellig alvor. Man bommer i den offentlige drøftelse av kristendom om den blir preget av tilstivnet ordvalg, flisespikkeri eller bruk av ord og uttrykk som bare noen få kan begripe. Det er ikke stilling og status som teller, men saksinnholdet  det gjelder!

Siden Den norske kirke er frakoblet den norske stat siden januar 2017, og samtidig fortsatt er en folkekirke, er det særdeles viktig at samtalen om hvordan man tilbyr tilhørighet på forskjellige måter blir åpen og lyttende.

I denne sammenheng bør bidrag både fra leg og lærd ønskes velkommen.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
16 dager siden / 1202 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
22 dager siden / 1201 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
8 dager siden / 844 visninger
Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
4 dager siden / 800 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 619 visninger
Humanismens hellige skrifter
av
Didrik Søderlind
nesten 2 år siden / 577 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere