ANDREAS BJERCKE

1

Bioteknologi – en trussel mot demokrati og likestilling

Aktuell med e-boken - Sosial kjønnsteori og biologisk feminisme, en fare for demokrati og likestilling.

Publisert: 17. feb 2020

Så blir det etter alt å dømme en ny debatt om anvendelsen av bioteknologi. (Vårt Land - 22. januar 2020). Det handler imidlertid ikke så mye om bioteknologi. Det handler mer om viktige prinsipper for demokratiet og likestillingen.

Det er tre prosesser som karakteriserer vårt samfunn. Den ene er den lovgivende prosess. Den andre er reproduksjonen av kapitalen. Den tredje og neglisjerte er den menneskelige reproduksjon, forplantningen, men den er også den viktigste. Uten mennesker, ingen lover eller kapital. Den lovgivende prosess innvirker på de to andre. Alle prosessene er ut i fra prinsippene for det konstitusjonelle demokrati basert på en utøvende og en regulerende part. Den lovgivende prosessen er organisert slik at lovgivningen blir utøvd av en regjering som er regulert av en folkevalgt forsamling. Denne todelingen gjenspeiler også reproduksjonen av kapitalen. Den blir utøvd av kapitaleiere og regulert av den øvrige befolkning gjennom stemmeretten. Den menneskelige reproduksjon har to parter, kvinner og menn, men den skiller seg fra de to andre fordi den også er naturbestemt. Den utøves av kvinner gjennom kvinnens biologiske evne til å føde barn. Dette er historisk sett blitt regulert og kontrollert av menn ved at menn har tatt kontroll over kvinner. Dette kontrollmønsteret har imidlertid endret seg gjennom innføringen av demokratiet. Gjennom demokratiske prosesser har kvinner og menn gjennom likestilling og i fellesskap regulert den menneskelige reproduksjon. Denne likestillingen er nå i fare. 

I relasjon til bioteknologi blir det hevdet at det bare er «enslige kvinner» som skal få adgang til «assistert befruktning», men dette er så feilaktig at det kan karakteriseres som misbruk av språket. For «enslige kvinner» er ikke noe annet enn kvinner som står utenfor et parforhold, og det kan alle kvinner gjøre. Adgangen til «assistert befruktning» vil derfor være tilgjengelig for alle kvinner, og den vil være basert på kvinnens biologi. Gjennom dette vil kvinner ensidig kunne utøve og regulere den menneskelige reproduksjon og dermed ha til makt til å begrense mannens muligheter til å stifte familie og få arvinger.

Dette bryter ikke bare med de kriteriene for maktfordelingen i det konstitusjonelle demokratiet, men også med feminismen. Det er få, om noen kvinnelige tenkere som har hevdet at det er et mål for kvinner å organisere samfunnet ut i fra sin biologiske evne til å føde barn. Det gjør det aktuelt å minne om synspunktene til to av vår tids fremste tenkere, Hannah Arendt og Simone de Beavoir. Hannah Arendt anså at naturorienterte ideologier ikke kunne forenes med demokratiet og en organisering av den menneskelige reproduksjon basert på den kvinnelige biologi er og blir naturorientert. Simone de Beauvoir advarte kvinner mot å identifisere seg for sterkt med sin biologi. Det fører til at kvinner mister sin subjektivitet. For biologi er kollektivt. Alle kvinner har samme biologi. Det er imidlertid det som nå skjer. Den kollektive og kvinnelige biologi erstatter kvinnens subjektive fellesskap med mannen. For i denne prosessen er mannen kun en upersonlig leverandør av biologisk materiale.

Den organisering av den menneskelige reproduksjon som vi nå ser konturene av gjør det viktig å minne om at styresett som samler den utøvende og regulerende makten til en enkelt samfunnsgruppe ofte fører til sin motsetning. Den uregulerte kapitalisme førte i sin tid til en kollektiv og despotisk kommunisme. I kommunistiske land som Russland og Kina har dette igjen ført til en utvikling mot en udemokratisk privatkapitalisme. På samme måte vil den ensidig kvinnebiologiske utøvelse av den menneskelige reproduksjon føre til nye autoritære mannssamfunn. Demokratiet og likestillingen er i fare.

** 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere