Finn Ragnvald Huseby

6

Sted for kirkevalg

Hvorfor så arg?

Publisert: 19. feb 2020

I Vårt Land 31.1. og 15.2. avlegger Knut Grønvik Åpen folkekirke (ÅF) kritiske visitter, i et innlegg om sted for kirkevalg. Jeg er litt forbauset over tonen.

Grønvik omtaler ÅF som én-saks-parti, som vant siste valg ved hjelp av grunnløse trusler. ÅFs program er lånte fjær, og slagordet vårt er tonedøvt. Og det er panisk når ÅF nå ønsker at den valgordningen som er fastsatt i nåværende kirkelov, som bestemmer at kirkevalg skal gjennomføres i tilknytning til offentlige valg, bør videreføres i det lovverket som nå skal fastsettes av Stortinget. Selv vil han at kirkevalg skal gjennomføres i kirken.

Ligger i navnet 

Men hvorfor så arg? Det ligger i navnet at Åpen folkekirke arbeider for en bred, åpen kirke. Vi snakker ikke om en forening. Vi snakker om en landsdekkende kirke med 3.7 millioner medlemmer, den kirken Grunnloven bestemmer at forblir Norges folkekirke.

En åpen kirke handler selvfølgelig om mer enn vigsel av likekjønnede. ÅFs program handler om en kirke som i sin egen praksis må motvirke diskriminering og stigmatisering på område etter område, og fremme inkludering, omsorg og kjærlighet. Det handler om en kirke der gudstjeneste og kirkelige handlinger fra dåp til gravferd løfter nåde og evangelium inn i kirkemedlemmenes alminnelige liv. Det handler også om best mulig inkludering av medlemmene i demokratisk utvikling av denne kirken. Stortingets kirkeforlik i 2008 fant ikke på at kirken skulle være demokratisk. Men det var en forutsetning for forliket at kirkedemokratiet måtte styrkes, og dagens ordning ble lovfestet som et grep for det.

Grasrotdeltakelse 

Åpen folkekirke argumenterer for at grepet fortsatt trengs. Vi ønsker oss ikke en modell der bare de som er med i en eller annen av de kirkelige foreningsaktivitetene skal få tilrettelagt anledning for å delta i valg av kirkelige styringsorganer. Vi mener det er dagens ordning som muliggjør grasrotdeltakelse i valget. Og vårt syn er at ordningen fortsatt bør lovfestes, slik at det samfunnet som definerer denne kirken som Norges folkekirke, fortsatt skal kjenne ansvar for tilrettelegging av ordningen.

God ordning. Ordningen fungerer i vårt mangfoldige folkekirke-Norge. Grønvik omtaler seg som en landsens prest i en bynær bygd. Landsens og landsens, det er nok ganske stor forskjell på Lommedalen og bygdene i Østerdalen. Og det kan kanskje være interessant at med dagens ordning avga 68 prosent av de stemmeberettigede stemme ved siste kirkevalg i Engerdal.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere