Kjell G. Kristensen

100

Guds forklaring på skapelsen

Dersom Guds forklaring på skapelsen i Jes.46.10 godkjennes som sannhet, så handler ikke skapelsen om «det gamle mennesket» - men «det nye mennesket» som er kjent fra Ef.4.25: «Kle dere i det nye mennesket, som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet.» - og i Kol.3.1-10.

Publisert: 17. feb 2020

Det gamle mennesket er da forklart i Ef.4.22: «Lev da ikke som før, men legg av det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene.» - som støttes opp av Kol.3.9f.

Det gamle mennesket støttes da opp av Jak.3.7:  «Alt i naturen, både ville dyr og fugler, krypdyr og fisk, kan temmes og er blitt temmet av mennesket, som selv er en del av naturen.» Alt i naturen er da det samme som «evolusjon» 

Det er mulig at man kan bli lik Gud gjennom evolusjon, eller bruk av tid, som det fortelles om i 1.Mos.3.22: Herren Gud sa: «Se! Mennesket er blitt som en av oss og kjenner godt og ondt. Bare det nå ikke strekker hånden ut og tar av livets tre også, så det spiser og lever evig!»

Man kan jo forstå dette dersom Gud plantet noe i våre gener eller dna for å endre det gjennom evolusjon som man kan lese om fra de aller siste nyhetene? Forskere har oppdaget et hittil ukjent «spøkelses-folkeslag»

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2020/02/14/195649248/forskere-har-oppdaget-et-hittil-ukjent-spokelses-folkeslag

Ved at menneskene bruker alle vitenskaper til stadig å bli bedre, kan man kanskje også oppnå å bli udødelig, som er varemerket til Guds bilde i sin usynlighet, hvor det skiller mellom forgjengelighet og uforgjengelighet.

Et viktig poeng å ta med seg, er oppdagelsen av Bibelkoden av Michael Drosnin, hvor han oppdaget at menneskets dna ble brakt til jorden i et luftfartøy av jern. Det var genet for inteligens og språk, funnet i Daniels bok.

Skapelsesberetning som tilhører både GT og NT, handler entydig om en ny himmel og en ny jord (Jes.65.7, Jes.66.22, 2.Pet.3.13, Åp.21.1-4)

 Å se skapelsen i nytt lys, handler om å finne begynnelsen, siden Lukas 1.1-3 beskriver Ordet for ute av sammenheng, også skapelsen, siden de også kunne beskrive den som en kommende verden?  (Heb.2.5: For det er ikke under engler Gud har lagt den kommende verden som vi taler om.)

Vi leser fra Joh.1.14:» Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.»

Men denne herligheten er vel en beskrives av den kommende verden? Det forklares i alle fall slik i Rom.8.18.f.: Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår.  

For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp, for også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. - (Her vises det til 2.Kor.4.17-18 - det synlige tar slutt, det usynlige er evig. - refr.: Joh.17.24, Joh.14.3, 1.Tess.4.16-17)

Det skapte beskrives like gjerne om det gamle mennesket av kjøtt og blod.(Døde knokler blir levende i Esek.37, og Heb.11.35, Kvinner fikk tilbake sine døde som ble torturert og avslo fra å bli kjøpt fri, og ville heller nå frem til en bedre oppstandelse –  se 1.Mos.6.3: Herren sa: «Min ånd skal ikke for alltid bli værende i menneskene, for de er av kjøtt og blod. Deres levetid skal være 120år.») 

Gud er ikke av kjøtt og blod, og derfor er vi ikke skapt i Guds bilde enda. Se; født av Gud: 1.Joh.5.18: «Vi vet at hver den som er født av Gud, ikke synder. For han som er født av Gud, bevarer ham, så den onde ikke kan røre ham.» - Dessverre er denne ikke tidsmessig fjernet enda, hvis ikke Herrens dag allerede har feiet forbi? (1.Kor.5.4-5) 

Det er en klar forskjell mellom det gamle og det nye mennesket. For her i ligger også motsigelsesproblemet i det Rom.3.23 sier at alle har syndet og mangler Guds herlighet.

Altså fortsatt ingen likhet med Gud. Jeg påstår at skapelsen ikke er ferdig før man får se Guds herlighet i stedet for bare å kunne lese litt om den?  Heb.8.11: Da skal ingen lenger undervise sin landsmann eller sin bror og si: «Kjenn Herren!» For de skal alle kjenne meg, både små og store.»

Det er en vesentlig forskjell fra å lese fra 1.Joh.4.12: 

Ingen har noen gang sett Gud. Men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss. 

Altså først da er det blitt ensbetydende med Guds bilde? (se 1.Kor.15.26-28)


3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere