Carl Müller Frøland

25

Et tvilsomt syn på § 185

I forbindelse med den nye medieloven nevner Norsk Journalistlag "hatefulle ytringer" som eksempel på hva som er "klart rettsstridig". Dette vitner om mangel på innsikt i straffeloven § 185.

Publisert: 14. feb 2020

I Aftenposten 6. februar skriver Dag Ivar Tryggestad og Ina Lindahl Nyrud (TN), henholdsvis nestleder og medierettsadvokat i Norsk Journalistlag (NJ), om den nye medieloven. TN gir til kjenne et tvilsomt syn på straffeloven § 185.

Loven vil tilkjenne nettredaktørene et juridisk medansvar for ytringer i deres kommentarfelt, og i den forbindelse skriver TN: «Redaktøren, eller den som handler på vegne av redaktøren, vil kunne fri seg fra ansvar dersom han eller hun uten ugrunnet opphold fjerner eller sperrer tilgangen til klart rettsstridige innlegg. Det kan for eksempel være hatefulle ytringer og ytringer som oppfordrer til vold, eller er direkte trusler mot journalister eller andre.»

Mener virkelig NJ at redaktører eller andre medieaktører vil være i stand til å identifisere hvilke ytringer som er eller kan være i strid med § 185, som selv høyesterettsdommere har påpekt er krevende å forholde seg til? Det er et faktum at det kreves en helt annen fortolkningsvirksomhet for å avgjøre om en ytring er i strid med § 185 enn med bestemmelsene som rammer voldsoppfordringer og direkte trusler. Ytringer er sjelden «åpenbart» eller «klart» i strid med § 185 – en bestemmelse som ikke bare har en svært vag ordlyd, men hvor også både forarbeider og rettspraksis er preget av uklarhet.

Journalistlaget tilpasser seg ukritisk § 185s regulering av rene meningsytringer. Organisasjonen burde derimot ha gått på barrikadene for å få fjernet denne paragrafen – i presse- og ytringsfrihetens navn.


Carl Müller Frøland

Idéhistoriker og forfatter og én av to initiativtagere bak oppropet "Fjern 'Rasismeparagrafen'!" (https://www.opprop.net/fjern_rasismeparagrafen)

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
14 dager siden / 1857 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1721 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
11 dager siden / 1699 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
rundt 1 måned siden / 1064 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
4 dager siden / 993 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
8 dager siden / 866 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
19 dager siden / 848 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
rundt 2 måneder siden / 768 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere