Kåre Kvangarsnes

23

Redaktørforeningen- Pressens skinndemokratiske flaggskip mot meningsmangfold.

Redaktør Helge Lurås i Resett har mottatt for 3.gang avslag i sin søknad om å bli medlem i Redaktørforeningen. Vedtaket i styret var enstemmig til tross for en del positive signaler til Lurås ,gitt tidligere under den lange saksbehandlingstiden. Likevel var det ingen av disse redaktørene i styret(14 representanter?) som våget å ytre seg for medlemskap ved å stemme for. Det vitner mye om den intellektuelle og politiske fattigdom(ufrihet) norsk presse er belemret med. Det frie ord står antagelig like svakt i denne foreningen som under regimer vi helst ikke vil sammenlignes med.

Publisert: 14. feb 2020

Avslaget vil for Resett bety enda større vansker for å klare seg økonomisk, men jeg  håper  at nettavisen vil overleve gjennom økte bidrag fra leserne og andre. Avisen er et viktig korrektiv til gammelmediene. 

Nettstedet har hatt en eventyrlig økning av lesere og stoffet deres blir delt i stadig større grad i sosiale medier. Det er tydelig at nettstedet dekker et økende behov i å få frem saker og meninger som gammelmedia i mange år har unnlatt å informere og skrive om. Særlig gjelder dette bagatelliseringen av innvandringen/migrasjonens konsekvenser for samfunnet vårt, globaliseringsiveren, klimahysteriet  og sensurviljen av meninger i det politiske miljøet og gammelmedias likegyldighet til å stå opp for meningsmangfold og det frie ord.

 Brunbeising og rasiststempling mot kommentarfeltet og til dels mot  redaksjonen i Resett har ikke vært uvanlig fra maktpersoner i samfunnet, alt  fra stortingsrepresentanter fra ytterste venstre side til liberale "demokratifesttalere" i Venstre og  Høyre. De såkalte antirasister  i Antirasistisk Senter har ikke minst latt høre fra seg. I sin klappjakt på å politianmelde "hatprat" fra den jevne nordmann, kvir de seg selv ikke med å stemple folk for rasisme i tide og utide. Og  med rikelig pengebidrag fra de politiske myndigheter. Men Resett har ikke latt seg kue og har svart tilbake og avslørt deres hykleri.

Redaktørforeningen har angitt som en hovedårsak til avslaget at en del artikler  blir skrevet under pseudonym og ofte inneholder sterke personangrep. Helge Lurås har svart tilbake at samfunnsutviklingen er blitt sånn at en del mennesker ansatt i alle deler av næringsliv og statlige institusjoner  i verste fall  risikerer jobb og karriere dersom de avslører meninger og overgrep de er blitt utsatt for ved å oppgi fullt navn når de skriver på Resett. Bare det å skrive  meningsinnlegg på Resett, kan få konsekvenser som ikke er til å leve med for alle. Dette burde heller være et presseetisk  samfunnsproblem Redaktørforeningen selv  burde ha ryggrad til selv å ta i tu med, i stedet for å kritisere Resett for å la folk slippe til orde- også med pseudonym. Alle som blir kritisert på Resett har full tilsvarsrett på nettstedet.

Nylig hadde vi en kjent skribent og prisbelønt  journalist og tidligere redaktør som fikk sitt innlegg publisert her på Verdidebatt hvor han uttrykte bekymring for sinte nordmenn som ytrer stygge ord mot muslimer, eksemplifisert med den eldre damen som fikk en betinget fengselsdom da hun i sinne hadde ytret ordet "fordømt kakkerlakk" om en kjent muslim. Her malte den prisbelønte journalist opp for leserne og sammenlignet kvinnens  ordbruk med ordbruken mot jødene i Tysklandunder nazitiden. Men lite nevnte han om sin egen ordbruk og stempling når han i skrift selv hadde karakterisert Helge Lurås for "kloakkbestyrer". Hykleriet  taler for seg selv.  

Vel, Helge Lurås vil nok ta avslaget som en mann, sindig og rolig som han ellers fremstår. Trolig er det ikke noe å trakte etter heller .Det å komme under Redaktørforeningens klamme og trange konsensusnarrativ i de aktuelle politiske spørsmål, vil nok etter hvert for en mann som Helge Lurås oppleves som å underordne seg et meningsfengsel, ikke ulikt det som Fremskrittspartiets Listhaug opplevde i regjering. Avslaget sier nok mer om Redaktørforeningen enn Resett. Det frie ord står ytterst svakt i samfunnet og pressen er mer en garanti for enfold enn mangfold. 

Når det gjelder den kristne pressen, er det svært skuffende at nesten ingen, så vidt jeg vet,  står opp for de alternative mediene, og aller minst for Resett. Den eneste som har gitt en viss støtte til Resett gjennom årene, er vel Selbekk i Dagen. Men så vet jo Selbekk alt om hvor tøft det kan være å stå alene når det blåste som verst under karikaturstriden , da selv vår daværende statsminister la seg flat for de krefter som ropte om "anstendighet".   

Jesus likte seg best blant tollere og syndere. De var ærligere enn andre mennesker og ikke så selvrettferdige.

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere