Andreas Andersen

Generalsekretær
20

Næringsutvikling som bistand i fattige land

Den siste uken har det vært stor oppmerksomhet omkring næringsutvikling i bistandsarbeid. Både NHO og Norad satte temaet på agendaen i forrige uke, og flere medier har fulgt opp debatten de siste dagene. Misjonsalliansen hilser velkommen NHO-sjef Ole Erik Almlids initiativ om å engasjere næringslivet i bærekraftig bistand, og vil ikke uten videre støtte Kirkens Nødhjelps knallharde kritikk av NHO-sjefens ideer om å flytte penger fra klassisk bistand til bistand rettet mot norsk næringsliv.

Publisert: 12. feb 2020

Det er helt nødvendig at næringslivet kommer på banen, og det er helt nødvendig atnæringslivet selv kommer med forslag til hvordan dette kan skje. For Misjonsalliansen handler ikke diskusjonen først og fremst om størrelsen på overføringer til norsk næringsliv, men at lokal verdi- og jobbskaping får oppmerksomhet og at næringslivet og bistandsaktørene sammen søker etter de beste løsningene. Som aktører i utviklingsarbeid med fokus på å bidra til at arbeidsplasser skapes vil vi ha ulike synspunkter på hvordan bistandspenger skal brukes, men vi må væreenige om at de må brukes på tiltak som virker.

Misjonsalliansen driver fire mikrofinansbanker gjennom AMAS, og vi har opp gjennom årene tilegnet oss mye kompetanse på dette området. Misjonsalliansen er også i gang med en målrettet og strategisk satsing innenfor næringsutvikling. Vi vil beredegrunnen for investeringer i privat sektor som vil kunne bidra til sysselsetting og skatteinntekter.

Det meste av støtten til næringsutvikling fra Norge går til mellominntektsland. Kun 6 % går til de fattigste landene. Næringslivet selv oppgir at den største hindringen for å investere i sårbare stater er opplevd og faktiskrisiko. Næringslivet må få operere på egne premisser og ikke forventes å ta risiko som setter deres eksistens i fare. At Norge over bistandsbudsjettet(gjennom Norfund og Norad) i større grad kan bidra til å dempe/avlaste denne risikoen mener vi det er interessant å utrede. I tillegg kan Misjonsalliansen og tilsvarende aktører bidra på vår måte med vår lange erfaring i landene. Vi kjenner kultur og kontekst, og kan gjennomlokal kunnskap og etablerte relasjoner bidra til å skape tillit mellom aktører på tvers av sektorer.

Vi vet at det skal skapes 20 millioner nye arbeidsplasser i året bare i Afrika sør for Sahara. I dag skapes det omkring 7 millioner. Det betyr at det hvert år blir 13 millioner nye arbeidsledige. Det er en enorm utfordring som bare kan løses ved iherdig innsats og strategisk partnerskap. Vi vil derfor jobbe sammen med alle gode krefter som vil være med å skape slike bærekraftige næringstiltak. NHO-sjefen ønsker næringsrettede tiltak i Afrika. Misjonsalliansen er tilstede i Liberia og Sierra Leone i Vest-Afrika, to land der vi allerede planlegger en slik ny næringsutvikling. Vi samarbeider gjerne! 

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
14 dager siden / 1857 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1721 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
11 dager siden / 1699 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
rundt 1 måned siden / 1064 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
4 dager siden / 993 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
8 dager siden / 866 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
19 dager siden / 848 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
rundt 2 måneder siden / 768 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere