Selim Dorak

7

Har du lyst til å være flyktning?

Vi må for all del huske på at minst halvparten av flyktningene er barn, det vil si at de er under 18 år. Det er viktig å legge alt til side for å gjøre noe for disse barna. Vi kan i hvert fall ikke legge skyld på barna for hendelser i hjemlandet, familien eller nasjonalitet. Så å si hvert eneste barn som vi ikke når frem til i dag, vil falle i hendene på en overgriper, eller så vil barnet bli formet av dramatisk oppvekst på en slik måte at det senere kanskje vil skape problemer for det samfunnet vi lever i.

Publisert: 3. feb 2020

«Ingen er asylsøker frivillig» - Filippo Grandi, FNs høykommissær for flyktninger. 

   Definisjonen av ordet flyktning ble fastsatt av FNs generalforsamling 14. desember 1950. Den ble utformet av  FNs høykommissær for flyktninger. Definisjonen slår fast at en flyktning er en person som har flyktet fra sitt hjemland og med rette frykter for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en bestemt sosial gruppe. Personen som flykter må ha krysset en internasjonal landegrense for at reglene i FNs flyktningkonvensjon skal gjelde.

   Menneskerettighetserklæringen ble utarbeidet av FNs menneskerettighetskommisjon i juni 1948, og med noen endringer vedtatt 10. desember 1948. Etter 183 møter i Paris vedtok FNs generalforsamling 30 artikler som blant annet slår fast retten til å søke asyl: «Alle mennesker har rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse.”  Ofte oppstår store grupper med asylsøkere i forbindelse med borgerkriger og konflikter, intense belastninger(?) og store katastrofer. Mindre grupper med asylsøkere oppstår hovedsakelig av politiske grunner. Det hender at utenlandske ambassader, krigsskip og fly beskytter mennesker som søker tilflukt.[1]

 

   Etter min mening kan flyktninger inndeles i to kategorier. Den ene kategorien består av mennesker som flykter fra fortjent straff. De er ikke villig til å lide og ta konsekvensene av sine egne forbrytelser. Den andre kategorien består av mennesker som er tvunget inn i flyktningetilværelsen. De er blitt ekskludert fra sitt land og får en behandling de aldri har fortjent. De er tvunget til å forlate hjemlandet sitt og etterlater seg drømmer, håp og sine kjære. Disse menneskene bærer alltid på et håp og lever med en drøm om at en dag vil rettferdigheten bli gjenopprettet, og de kan vende tilbake til hjemlandet. Dette håpet er deres styrke og bidrar til at de klarer å motstå den urettferdige behandlingen de er utsatt for.

 

   Visste du at mange kjente personer en gang har vært flyktninger? Albert Einstein flyktet fra Tyskland til USA for  å slippe unna Hitlers forfølgelser. Sergey Brin, som er en av grunnleggerne av Google, flyktet fra Sovjetunionen til USA. Den første kvinnelige amerikanske utenriksministeren, Madeleine Krobel Albringht, flyktet fra Tsjekkoslovakia til USA. Sigmund Freud, grunnleggeren av psykoanalysen, flyktet fra Østerrike til England. Den berømte østerrikske forfatteren Stefan Zweig søkte tilflukt i Brasil etter å ha reist til mange land.[2] Bortsett fra noen måneder før sin død,[3] tilbragte Tyrkias uavhengighetsdikter Mehmet Akif Ersoy de siste 11 årene av sitt liv i Egypt, 

 

   Jeg skal forsøke å gå litt mer i dybden for om mulig å skape en bedre forståelse av hva det å være flyktning innebærer. Selve ordet flyktning(refugee) består av ni bokstaver, men det inneholder tusenvis av følelser. Noen ganger uttrykker det en mors smerte, andre ganger en hjelpeløs far, eller et forlatt barn (?). Som oftest er det et uttrykk for sult, elendighet og frykt. Ordet «flyktning» betyr å etterlate slektninger, venner, minner, kultur, historie, bøker, favoritt-tingene sine - og viktigst av alt, sine drømmer og mål. Det å være flyktning er å forlate sin jobb og hjem en har bygget med tusen drømmer.

 

   Flyktninger er mennesker som rømmer fra forfølgelse, krig, politisk press eller sosial uro. De drar  i båter fylt med et nytt håp. Andre tvinges til å  krysse grenser til fots, gå i flere dager uten mat og drikke, sove i skogen, dele et lite rom med titalls fremmede og bli sett ned på. Ordet flyktning betyr å være uvitende når en er vitende. En flyktning blir sett på som et barn uten kjennskap til litteratur – til tross for at flyktningen har lest Tolstoj, Dostojevskij, George Orwell, Stefan Zweig, Jack London og Cemil Meric. Som flyktning blir du nødt til å vise hva du ønsker med fingrene, akkurat som en baby. Ordet flyktning er synonymt med å måtte lære navnet på brød, vann og frukt på nytt. Du blir nødt til å lære barnet ditt en ny kultur, religion, tradisjoner og skikker samtidig som du sitter med smerter i magen.

 

   Ifølge tall som ble gitt ut av FNs høykommissær for flyktninger i april 2019, er det mer enn 70 millioner flyktninger i verden.[4] Dette tallet er høyere enn befolkningen i Frankrike. En stor del av flyktningene er på flukt i sitt eget land, mens resten har blitt nødt til å dra til andre land. Filippo Grandi hevder at « dette betyr forskyvning av en person hvert tredje sekund». Det vil med andre ord si enda kortere tid enn det du bruker på å lese denne setningen. «Minst 50% av asylsøkere er barn under 18 år. Uplanlagte barn gjør ting vanskeligere og dermed blir den onde sirkelen evig».

 

   Tyrkia er det landet som tar i mot flest flyktninger per dags dato. Ifølge tallene fra 2019 bor det omtrent 3,9 millioner flyktninger i Tyrkia i dag. Rangeringen fortsetter med Pakistan, Uganda, Tyskland, Libanon, Iran, Bangladesh og Sudan. Hvis vi ser bort ifra Tyrkia, er Tyskland det landet som tar imot flest asylsøkere, med omtrent 1.304.000 asylsøkere.  Det bor omtrent 1. 403.000 asylsøkere der. Blant EU-landene er Tyskland det landet med flest asylsøkere. Etter Tyskland har vi Frankrike med (403.000), Italia (355.000), Sverige (328.000), Østerrike (174.000) og Hellas (83.000) flyktninger.[5]  Mellom 2014-2015 druknet 15826 mennesker i Middelhavet.[6] Når dødsfall ved sykdommer blir lagt til dette tallet, sitter vi igjen med et fryktelig høyt tall.  Akkurat hvor stort det er, er umulig å si.  Det er ikke bare krig som fører til at mennesker forlater sine hjem. Det skyldes også sult og politisk uro. Et eksempel på det er de mer enn 3 millioner flyktningene som har forlatt hjemmene sine i Venezuela. 

 

   Som det fremgår av statistikken ovenfor, har flertallet av flyktningene søkt tilflukt i utviklingsland, og ikke i utviklede land. Dette er nok en årsak til elendigheten flyktningene opplever. Det skaper problemer for både innbyggerne og flyktningene at disse landene (utviklingslandene) ikke klarer å tilby de samme mulighetene som utviklete land kan gi. Det er to grunner til at flertallet av flyktningene søker tilflukt i utviklingsland. Det er geografisk nærhet og  press fra de utviklete statene som lover å støtte utviklingslandene materielt og økonomisk. Tyrkia, Tyskland, Italia og Libya er eksempler på det.[7] Som et resultat av slike avtaler kan båter med flyktninger oppholde seg i åpen sjø i flere uker, samtidig som den interne uroen i Libya medfører mye større problemer for flyktningene som blir returnert. Flyktninger som krysser elven Medric ulovlig , blir utlevert til Tyrkia av greske myndigheter. De økonomiske problemene i Tyrkia gjør situasjonen vanskeligere for flyktningene.

 

   For å forstå hvor vanskelig situasjonen er, må vi også nevne menneskesmuglerne. Flyktningene prøver å nå Europa via tre forskjellige ruter: én går fra det vestlige Middelhavet, en annen fra det sentrale Middelhavet, mens den tredje og  østlige middelhavsruten gåt fra Tyrkia til Hellas og Bulgaria. Flyktninger fra mord-afrikanske land prøver å krysse fra Algerie, Tunisia og Libya til Italia, og de prøver å nå Spania fra Libya.[8] Det er nesten umulig å ikke ty til menneskesmuglere på alle disse rutene. Selv om man betaler flere tusen euro per person, er det ingen garanti for en trygg overfart. Mange drukner, andre blir bedratt og må oppholde seg flere dager på en øy eller åpent hav. De får lite mat og drikke og må kanskje også sørge over et nært familiemedlem som har mistet livet på sjøen, eller bukket under på grunn av sykdom. Ofte blir 30-35 hjelpeløse mennesker med lite håp fraktet i båter som er ment for 10-12 personer. Lastebiler og varebiler blir så fylt opp av flyktninger at det ikke engang er rom til å puste. I Hellas tvinges flyktninger til å bo i urenslige leir, der selv ikke insekter trives. Flere har sultet i dagevis i ungarske leir som ikke er egnet som menneskebolig. Dette er bare noen få av problemene som venter på flyktningene.[9] 

 

   Et annet problem er at hva som helst kan skje, når du tror ting fungerer som det skal! Du blir glad for at du har klart å komme deg til et av de tryggeste landene i Europa, men etter hvert legger du merke til dine misfornøyelser og din frykt ikke blir sett. Som hvem? Til tross for all protest og kritikk ble Abbasid-familien sendt tilbake til Afghanistan.[10] Kort sagt, ikke end opp som statsløs. Det er nemlig mye som kommer til å jage vekk søvnen din! Dersom du har klart å flykte til et land der lovene og økonomien ikke fungerer skikkelig, ligger du tynt an.  Du risikerer nemlig å bli ansatt uten forsikring og under vanskelige forhold med lav lønn. Du vet heller ikke om du får utbetalt lønnen din i tide? Det verste er at du ikke kan klage fordi du verken tør eller vil bli hørt. 

 

   Selv om flyktningen selv lider mest, er han ikke alene om problemene. Enten de er klar over det eller ikke, angår de også innbyggerne i landet han er kommet til. Fra historien har vi lært at mange samfunn som i dag er trygge og gode å bo i, ikke nødvendigvis vil være det i all fremtid. For eksempel måtte omtrent 200 000 ungarere som lenge hadde store fordommer mot asylsøkere, søke tilflukt i nabolandet Østerrike under den ungarske revolusjonen i 1956. Det skjærer fortsatt i hjertet at en ungarsk kameramann, Petra Laszlo, spente bein på en syrisk flyktning ved den ungarske-serbiske grensen i september 2015.[11] Europa under Hitler-perioden brukes som det verste eksemplet. Når vi blåser bort støvete fra historiebøkene, vil vi se at alle samfunn har opplevd kriger, eneveldige ledere eller sult. Det er i dag på tide at vi lærer av historien vår og strekker ut en hånd til mennesker som er i nød og blir undertrykt. Det er ikke bare nyttig for samfunnet, men for hele menneskeheten at vi i dag  gjør en innsats for de som trenger det. Vi må slutte å tenke smått. Istedenfor å jakte fluene i myra, må vi samarbeide for å tørke ut myra. Ved å bruke internasjonal sanksjonsmakt, ved å stå sammen, kan vi bekjempe krig, diktaturer og utnyttelse av enkeltindivider. 

 

   Jeg tror vi vil forstå bedre hvorfor folk flykter dersom vi ser på hvilke land de flykter fra. Hvis vi studerer nærmere Syria, Afghanistan, Eritrea, Irak, Sør-Sudan, Myanmar, Somalia, Yemen, Burundi, Sudan, Den demokratiske republikken Kongo og Venezuela, registrer vi tre forhold. Store stater har interesser der som de ønsker å beskytte. Det kan være underjordisk rikdom som olje eller gull. Diktatorer, fascistiske ledere, går igjen, likeledes at samfunnet er preget av etniske forskjeller. Geografisk ligger disse statene utsatt til, og de har mye å tape ved eventuelle konflikter. Når uro oppstår, er våpenselgere, narkotikaprodusenter og menneskesmuglere de store vinnerne. De som utløser volden og uroen,  kler seg gjerne i dress, lever et luksuriøst liv og later som om ingenting har skjedd. Disse menneskene vandrer rundt med et bredt smil og gir inntrykk av at  de ikke har noe med at en baby drukner i elven Medric, at en familie utslettes på grunn av en bombe i Syria, eller at familier går i oppløsning i Venezuela.

 

   Vi må for all del huske på at minst halvparten av flyktningene er barn, det vil si at de er under 18 år.[12] Det er viktig å legge alt til side for å gjøre noe for disse barna. Vi kan i hvert fall ikke legge skyld på barna for hendelser i hjemlandet, familien eller nasjonalitet. Så å si hvert eneste barn som vi ikke når frem til i dag, vil falle i hendene på en overgriper, eller så vil barnet bli formet av dramatisk oppvekst på en slik måte at det senere kanskje vil skape problemer for det samfunnet vi lever i. 

 

   En sak som er verdt å merke seg er, den bemerkelsesverdige atferden som åpenlyst finner sted i de fleste land der befolkningen ikke ønsker å ta imot flyktninger.[13] Det skyldes ofte av at folk ikke stoler på egne lover, eller på de som er satt til å administrere dem. Det er veldig vanskelig å finne en stat som vil ta  imot deg og gi deg rettighetene til en flyktning. En av de største utfordringene i nesten alle samfunn er at flyktninger blir nedprioritert på grunn av manglende kjennskap til situasjon de befinner seg i og til de rettighetene  loven gir dem. 

 

   Vær så snill å ikke se på en flyktning som en person som har immigrert for å tjene penger, eller for å slippe å betale skatt. Flyktninger er som deg og meg, de ønsker å sitte fredelig hjemme, oppleve velsignelsen ved barn, tjene penger selv og betale skatt. Hvis vi absolutt må lete etter feil, ikke glem fattigdommen, uvitenheten, krigene, diktatorene og de fascistisk styrene som har tvunget dem til å forlate røttene sine. Flyktninger er ikke monstre, flyktninger er undertrykt ofre!   

 

   Denne artikkelen er viet til alle som har mistet livet i Medric og Middelhavet mens de prøvde å gjenvinne livet på flukt fra forfølgelse. Jeg anbefaler filmen «Kefernahum» for en bedre forståelse av dette emnet, du vil ikke angre!

 

( Kefernahum à https://www.imdb.com/title/tt8267604/?ref_=ttrel_rel_tt  )


[1] https://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BClteci

[2] https://ab-ilan.com/dunyayi-degistiren-5-multeci/

[3] http://www.tyb.org.tr/mehmed-akif-misira-neden-gitmisti-24623h.htm

[4] https://www.unhcr.org/tr/22075-dunya-capinda-yerinden-edilmis-kisi-sayisi-70-milyonu-gecerken-bm-multeciler-yuksek-komiseri-duruma-mudahale-icin-daha-guclu-bir-dayanisma-cagrisinda-bulunuyor.html

[5] https://tr.euronews.com/2018/06/29/avrupa-da-en-cok-siginmaci-kabul-eden-ulkeler-hangileri-

[6] https://multeciler.org.tr/son-yillarda-akdenizde-olen-gocmen-sayisi/

[7] https://www.dw.com/tr/ankara-ab-hatt%C4%B1ndaki-m%C3%BClteci-anla%C5%9Fmas%C4%B1-nas%C4%B1l-ilerleyecek/a-47958813

https://www.amnesty.org.tr/icerik/italya-libya-goc-anlasmasinin-yil-donumunde-korkunc-kosullarda-mahsur-kalan-multeciler-serbest-birakilmali

[8] https://www.ntv.com.tr/dunya/siginmacilar-avrupaya-ulasmak-icin-hangi-rotalari-izliyor,plTxpU-KZk6Kxw7lHffu7g

[9]https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-48076782

[10] https://amnesty.no/aksjon/stans-tvangsutsendelsen-av-taibeh

[11] https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-46044914

[12] https://tr.euronews.com/2017/06/20/dunyadaki-multecilerin-yarisi-cocuk

[13] https://tr.euronews.com/2018/04/17/avrupal-lar-ulkelerinde-yasayan-multeci-say-s-n-gozunde-buyutuyor

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere