Magne Nylenna

Professor i samfunnsmedisin ved UiO
20

Si meg hvem du omgås

I forkjølelsestider er vi opptatt av sykdomssmitte. Vi «smittes» imidlertid hele tiden av omgivelsene rundt oss. Hver enkelt av oss kan helt eller delvis beskytte seg, og hver enkelt kan påvirke andre.

Publisert: 23. jan 2020

Host og hark. Snufs og snørr. Det er tid for forkjølelse og sesonginfluensa. Er du i tvil om hvilken av disse som har truffet deg, er det neppe influensa. Alle som har vært influensarammet, bør huske det til neste vaksinasjonstilbud kommer.

Lenge før noe smittestoff var identifisert eller vaksiner utviklet, visste folk at sykdom kunne spre seg mellom mennesker. Karantene ble innført allerede på 1300-tallet for å unngå epidemier. Og i det daglige vet vi at det er lurt å holde avstand til de som hoster og nyser. Vi er opptatt av å hindre sykdomssmitte.

Vaner og uvaner

Det er langt fra bare sykdom som overføres mellom mennesker. Også atferd og holdninger som vi vanligvis ikke ser på som smittsomme, sprer seg i befolkningsgrupper. Mye av grunnen til at mediene har vært varsomme med å omtale selvmord, særlig hos kjente personer, har vært frykt for at det kan øke selvmordsrisikoen hos andre. Werther-effekten, med navn etter Johann Wolfgang von Goethes roman Den unge Werthers lidelser, er brukt som betegnelse nettopp på dette.

Mange vaner – og uvaner – sprer seg mer eller mindre på samme måte som virus og bakterier. Denne påvirkningen kalles iblant sosial smitte. Ikke bare design- og klesmoter endrer seg, men det gjør også språk og omgangsformer, tanker og ideer. Ofte skjer endringene langsomt, og uten at vi helt forstår hvorfor og hvordan. Forklaringen ligger selvsagt i omgivelsene rundt oss, først og fremst menneskene vi omgir oss med.

Sosial smitte

Det interessante er at atferd og holdninger forplanter seg gjennom flere ledd, altså ikke bare direkte fra person til person, men også via direktekontaktenes egne venner og kjente, nærmest som ringer i vannet.

Slik preges levevanene våre av hvem vi omgås og hvem vi bruker tid sammen med. Våre liv avspeiler livene til våre venner og naboer. Det er godt dokumentert hvordan dette blant annet omfatter fysisk aktivitet, matvaner, alkoholforbruk og røyking.

Endatil ensomhet og depresjon sprer seg gjennom sosiale nettverk. På den annen side påvirkes også tilfredsheten av omgivelsene. Mennesker som omgås glade personer, har økt sannsynlighet for å bli lykkeligere med tiden.

De seneste årene har vi sett hvor raskt og effektivt meninger spres via sosiale medier som Facebook og Twitter uten at noen direkte, personlig kontakt er nødvendig. Mediene er kraftfulle påvirkningsaktører, og gjentakelsens makt er stor.

Ingen lever for seg selv

Alt dette viser den sterke sammenheng det er mellom samfunn og enkeltpersoner, og betydningen av mellommenneskelig samvær og sosiale sammenhenger. Vi er alle del av noe større enn oss selv. Så vel på godt som på vondt, påvirkes vi av omgivelsene. I den grad vi kan velge vår omgangskrets og vårt nærmiljø, og ikke minst hva vi eksponeres for, bør vi tenke på den betydning det har for alle deler av livene våre.

Samtidig understreker det vår egen betydning for andre. Alt vi sier og gjør, påvirker noen omkring oss. Det gjelder også tro og håp.

Dette medfører både ansvar og muligheter. Den enkelte av oss kan faktisk gjøre en forskjell for andre simpelthen gjennom måten vi lever på.

Akkurat som vi gjør vårt ytterste for å unngå å smitte noen med virus og bakterier, bør vi være bevisste på hva vi ellers sprer gjennom ord og gjerninger, holdninger og vaner. Det gjelder selvsagt særlig overfor våre nærmeste, men i neste omgang har det virkning flere ledd videre. Ingen av oss lever bare for seg selv.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere